*Nettavisen* Nyheter.

– Akerselva er død

30 år med tiltak for bedre vannkvalitet i Akerselva falt i grus da 6000 liter klorvann rant ut i elva i forrige uke.

AKERSELVA: Onsdag 2. mars ble lekkasjen fra Oset vannbehandlingsanlegg oppdaget.

Men da hadde allere 6000 liter fortynnet klorvann rent ut i elva siden tirsdag.

Dyster situasjon i Akerselva

Mandag 7. mars undersøkte Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) den biologiske situasjonen på utvalgte punkter i Akerselva.

– Vi ser svært alvorlig på situasjonen sier Per Kristiansen, konstituert direktør i Vann- og avløpsetaten (VAV).

VAVs egne undersøkelser og prøver OFA tok fredag 4. mars, tegner et dystert bilde av situasjonen for fisk og bunndyr langs hele elva.

– Vi har funnet én fisk det så vidt var liv i, ellers har vi bare funnet død fisk. Vi har også funnet ganske mye død kreps, særlig i de øvre delene av elva, og døde frosker. Det står også dårlig til med insektlivet og dyrene på bunnen. Der er det ikke helt dødt, men de aller fleste gruppene ser ut til å være borte, sier seniorforsker Torleif Bækken i NIVA til NRK.

30 års arbeid uten nytte

Det var sikkerhetssystemene i vannbehandlingsanegget, som ligger inne i fjellet ved Maridalsvannet, som sviktet da lekkasjen var et faktum. VAV går nå gjennom anlegget for å forhindre at noe slikt skal skje igjen.

– Det er en sørgelig sak, dette tar vi tungt. Vi har jobbet med å bedre vannkvaliteten i Akerselva de siste 30 årene, så at vi har forurenset nå er veldig beklagelig for oss, sier Kristiansen i VAV til NRK.

LES OGSÅ: Fiskebestanden til nye høyder

Fant lite

Oslomarkas Fiskeadministrasjon beskriver selv funnene fra mandagens undersøkelser sammen med NIVA slik:

Insekter/bunndyr: Vi fant kun en slekt av vårfluer (Hydropsychidae), noen individer av disse nettspinnende vårfluelarvene gikk igjen på alle lokalitetene.

Alt annet av observerte døgnfluenymfer og andre synlige "store" insekter var dødt. Mudderprøvene må undersøkes i mikroskop. Vanninsektene som vil drive ned fra Mari er hovedsakelig arter som lever i stille vann, og de vil ikke erstatte de døde artene i elva. De fleste aktuelle bunndyrene sprer seg med vinger i voksenstadiet, og mange er som kjent svært skjøre og dårlige flygere = dette kan ta sin tid.

Fisk: Av levende fisk fant vi totalt; 1 stk ørekyte som virket OK, og en ørekyte som var halvdød. Det var det.

Det var masse død fisk. Man skulle likevel tro at det finnes noen "friske" bakevjer eller lommer igjen, men de er i alle fall ikke lette å finne! Det må sjekkes mer etter fisk til sommeren når vanntemp. er høyere (=større fangbarhet). Man kan derfor ikke konkludere med at ” alt av laks/ørret er dødt”. Men man kan si at det er store mengder død fisk av alle arter og størrelser, og at man ikke klarte å påvise noen levende laksefisker.

Kreps: Kreps lå døde overalt i de øvre delene. Vi fant til slutt en som lå på ryggen som ikke var helt død enda, den var ikke OK. Resten var helt døde. Det viser at giften har blandet seg effektivt i vannsøylen og at selv ikke dyr som graver i grusen har klart seg. Det var alle størrelser fra 1cm og opp. Det er nedslående å se død hunnkreps med utrogn under halen. Man kan derimot ikke utelukke at det kan finnes levende kreps på bunnen av de dypeste islagte kulpene. Fant ikke kreps nedstrøms Øvre Foss.

LES OGSÅ: Venter på varmen for at det kan bli lys langs Akerselva

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.