*Nettavisen* Nyheter.

– Barnehage, nei takk!

Kristine Høgseth med sønnen Anders og Gjermund Andersen, leder av Naturvernforbundet Oslo og Akershus, går sterkt imot barnehage på dette området i Nordseterskogen. Lærere og elever fra Kastellet skole bruker skogen til undervisning. Foto: Foto: Aina Moberg

Planene om å bygge barnehage i Nordseterskogen møter motbør. Nå har også Naturvern-forbundet engasjert seg.

NORDSETER: Omsorgsbygg Oslo KF ønsker å omregulere en del av Nordseterskogen fra friområde til barnehageformål. Innkjøring er tenkt via omsorgsboligene i Birger Olivers vei.

Småbarnsmor Kristine Høgseth liker ikke planene.

– Jeg har snakket med mange som er like fortvilet som meg over at skogen vår nok en gang er under press. Hvis utbyggingen ikke stoppes, vil det bli en av bydelens største barnehager. I tillegg til at skogen raseres for artsmangfold og innskrenker rekreasjonsområdet for de som bor i bydelen, vil en slik utbygging føre med seg økt biltrafikk i den allerede krunglete Birger Olivers vei. Denne veien er skolevei for mange barn på Kastellet skole, sier hun.

Uakseptabelt

Høgseth og flere av de nærmeste naboene til Nordseterskogen, har i løpet av sommeren hentet inn råd og uttalelser, og hatt en rekke personer på befaring. Blant annet Ola Elvestuen (V), leder av byutviklingskomiteen, og leder av Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Gjermund Andersen.

Sistnevnte er krystallklar i sine uttalelser:

– Det er uakseptabelt å omregulere friområder til bebyggelse. Byens kvalitet som bosted forringes når grønne lunger forsvinner. Dette er i strid med byøkologisk program.

– Oslo planlegger for en vekst i innbyggertallet på 130.000. Skal utviklingen av en tettere og mer effektiv by være akseptabel, må tilgangen til hundremeterskoger som Nordseterskogen sikres, mener han.

Avgjørende faktor

Andersen forteller at all forskning tilsier at områder som Nordseterskogen er blant de aller viktigste elementene for helse, særlig den mentale.

– Mulighetene til avkobling i grønne miljøer i gangavstand fra hjemmet er en helt avgjørende faktor for å bevare helsen, understreker han.

Uttalelsen støttes av Kristine Høgseth.

– Det betyr mye for oss å ta en tur her, gå på «ekspedisjoner» med ungene og føle at vi er langt ute i naturen. Jeg vil heller bevare skogen vår for evigheten enn å få en barnehage til ungene her, sier hun.

Andre alternativer

Ønsket om en barnehage i Nordseterskogen møter ikke bare i nærmiljøet på negative uttalelser. Plan- og bygningsetaten sier etter oppstartmøtet før sommeren:

«Etaten kan ikke anbefale omregulering av friområdet ved Birger Olivers vei når det finnes andre og bedre egnede tomtearealer i nærheten».

Det er her snakk om friområdet øst for Kastellet skole og trekanttomta i Sigurd A. Danielsens vei.

Både bydelsutvalget og Undervisningsbygg er imidlertid positive til den foreslåtte barnehageutbyggingen. Lokalpolitikerne mener forslaget harmonerer med bydelens vedtatte barnehageplan. Undervisningsbygg ber kun om at det tas hensyn tilbarn og barns skolevei i planleggings- og byggeperioden.

Det er per i dag ikke gitt verken et endelig ja eller nei til barnehage i Nordseterskogen. Nordstrands Blad følger utviklingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.