*Nettavisen* Nyheter.

– Bør stenges for gjennomkjøringer

BOMSTOPP? Fordi Alnabruterminalen vurderes utvidet bør man på sikt vurdere å stenge Veitvetveien for gjennomkjøring, mener politikerne på Bjerke. Foto: Foto: Julie Messel

Veitvetveien bør ikke ha fartsgrense høyere en 40 km/t, anbefaler lokalpolitikerne på Bjerke.

BJERKE: Det var i forbindelse med høringen av planiniativet for Veitvetveien at politikerne på Bjerke fikk initiativet på høring, i midten av februar i år.Dette mener politikerne: De går inn for å videreføre planene for veien, og legger særlig vekt på at de ønsker seg flere fotgjengeroverganer, fartsdemping, ny plassering av taxiholdeplass og bedret tilgjengelighet til grøntområder.

For få muligheter

Det er i dag begrensede krysningsmuligheter for fotgjengere langs Veitvetveien.

Fotgjengerovergangen ved Grevlingveien, nedenfor senteret, bør vurderes flyttet nord for avkjørselen.

I krysset Beverveien/ Rådyrveien/ Beitvetveien er gode krysningspunkter fraværende.

Her bør krysningspunktene etableres nærmere krysset for å tilrettelegge best mulig for fotgjengere, bemerker bydelen og understreker at det også ved idrettsanlegget og Veitvet skole er det dårlige koblingspunkter for kryssing av veien.

Fartsdemping

I tråd med anbefalingene i «Områdeprogram for «Perlekjedet» gjennom Veitvet og Sletteløkka» bør det enkelte steder langs veien vurderes redusert kjøreareal og/eller etablering av annet dekke for å gjøre trafikanter oppmerksomme på områdets funksjon og urbane karakter.

Dette gjelder spesielt ved Veitvet senter/T-banen og idrettsanlegget/ Veitvet Skole.

Planinitiativet foreslår en fartsgrense mellom 30-40 km/t, og Bydel Bjerke anbefaler at det jobbes for å holde hastighetene lave siden dette er et boområde og en viktig skolevei.

Plassering av taxiholdeplassen bør vurderes. Det er trangt under T-banebroen, og det er uheldig om holdeplassens plassering opprettholdes på bekostning av fotgjengere og syklisters fremkommelighet.

Holdeplassen kan vurderes nord for eksisterende plassering, eventuelt i tilknytning til senteret.

Grønn forbindelse

Dårlig kobling mellom grøntarealene i området er delvis forårsaket av dagens utforming av Veitvetveien. Det bør fremkomme av veiens fremtidige utforming og etablering av overganger hvor turstiportaler eksisterer.

Slik kan veien støtte opp om et helhetlig nett av grønne traseer i området. Dette gjelder særlig overgangen mellom Veitvetparken/Veitvet skole og Veitvetbekken.

Trafikksituasjonen

Det må foretas nye pålitelige trafikktellinger i Veitvetveien. Trafikksituasjonen i området kan, så lenge Fossumdiagonalen ikke blir ferdigstilt og Bredtvetdiagonalen ikke blir realisert, forventes å øke.

Ikke minst vil den planlagt utvidelsen av Alnabruterminalen sannsynligvis også forårsake mer trafikk i området. Veitvetveien må ikke bli en gjennomfartsåre for denne trafikken, og bør på sikt stenges for gjennomkjøring.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.