– Bra, men ikke godt nok

MANGE INNSPILL: Harald Øvland (foran, med pc) fikk høre mange innspill da han la turen innom skolemøtet i Nydalen. Bak f.v.: nestleder Kjell Veivåg i bystyrets kultur- og utdanningskomité, Ola Ringsaker (Grefsen FAU), Sven Erik Berget (Engebråten FAU), Anders Moss (Korsvoll FAU), Erik Skei (tidl. leder av Foreldreaksjonen, nå Venstre-representant), Petter Karal (Tåsen FAU), John Inge Berg (foreldregruppe Disen). Foran f.v.: Simen Gylseth (Disen), Cilje Rolfsjord (Ullevål FAU).

MANGE INNSPILL: Harald Øvland (foran, med pc) fikk høre mange innspill da han la turen innom skolemøtet i Nydalen. Bak f.v.: nestleder Kjell Veivåg i bystyrets kultur- og utdanningskomité, Ola Ringsaker (Grefsen FAU), Sven Erik Berget (Engebråten FAU), Anders Moss (Korsvoll FAU), Erik Skei (tidl. leder av Foreldreaksjonen, nå Venstre-representant), Petter Karal (Tåsen FAU), John Inge Berg (foreldregruppe Disen). Foran f.v.: Simen Gylseth (Disen), Cilje Rolfsjord (Ullevål FAU). Foto: FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Slik kan reaksjonene på skoleplanene for Nordre Aker de neste ti årene oppsummeres.

NYDALEN: Representanter fra ulike foreldreutvalg ved mange av bydelens skoler, og lokalpolitikere fra Venstre, Høyre og SV, ga Utdanningsetatens (UDE) direktør for skolebygg, Harald Øvland, nok å notere etter debattmøtet i regi av Nordre Aker Venstre i Nydalen sist torsdag.

Berg er i en slik stand at den raskt kan omgjøres til barneskole. Kan dette skje allerede i 2012, istedenfor 2014 som planlagt? Les UDEs svar på det her.

Savner hall på Ullevål

– Jeg er skuffet, sa leder av hallgruppen i Ullevål FAU, Cilje S. Rolfsjord, om at bygging av idrettshall med spesialrom i Ullevålsalleen 43 ikke er med i skolebehovsplanen.

Før påske falt ribbevegger og turnringer ned fra vegger og tak i gymsalen på Ullevål skole. Førsteklassingene har ikke hatt gymundervisning på mange år, fortalte lærer Birgit Bekkevold, og sjuendeklassingene må til Marienlyst for å få rørt på seg. Samtidig er både paviljonger og spesialrom tatt i bruk som klasserom.

– UDE har vurdert det til å være en vanskelig reguleringssak (utbygging i Ullevålsalleen 43, journ.anm.), med mange innspill både for og mot. Vi føler det ville blitt en vanskelig sak som ville tatt tid og blitt dyr, sa Øvland.
Etaten har vurdert at kostnadene ved å bygge hall ikke kan forsvare kapasitetsutvidelsen av Ullevål, som «bare» vil bli på om lag 100 nye elevplasser med hallutvidelse. Hva prisen for hall vil være kunne ikke direktøren svare på.

– Kapasitetsutvidelse må ses på som en bonus. Det viktigste er å få tidsmessige undervisningslokaler som oppfyller dagens undervisningskrav, heter det fra FAU.

BAKGRUNN: Skolebehovsplanen i Nordre Aker

Permanent på Engebråten

– Engebråten er smekkfull, sa Sven Erik Berget fra Engebråten FAU, og viste til at skolen, som ble bygget for fem paralleller, i dag i praksis har åtte. Neste år vil det dessuten være behov for ni åttendeklasser, hevdet han.

Permanent utbygging av Engebråten er vedtatt, men ikke nevnt i skolebehovsplanen. I følge Øvland er dette en ren budsjettsak som bystyret må finne penger til. Tidligere plan for permanent utvidelse foreligger og kan hentes frem.

- Byggestart bør være i 2015, når Grefsen flytter ut av paviljongene på Engebråten, sa Berget. Da vil det være en liten periode med færre elever på Engbråten etter at Grefsen ungdomsskole har åpnet.

- Samtidig er det viktig at ikke kapasiteten bygges ned på Engebråten, for elevtallet vil øke igjen, sa han.

Nydalen for liten?

Det ble uttrykt bekymring for at den planlagte 1-7-skolen i Nydalen i 2016, med sine fire paralleller, kun vil dekke det ventede behovet for ekstra skoleplasser som Disen, Kjelsås og Grefsen ser ut til å mangle. Grefsen stasjonsby er dessuten under bygging og vil gi flere barn i området. Samtidig skal Nydalen skole avlaste skoler i Bydel Sagene.

– Urealistisk, mente foreldrerepresentantene, som også er skeptiske til at skoleveien må krysse Ring 3.

UDE på sin side tror en fireparrallellskole vil ha kapasitet til å avlaste begge bydeler

Øvland innrømmet at det er problematisk å finne egnede skolelokaler i Nydalen. Noen forhandlinger har allerede strandet.

Ikke umulig for Disen

Det ligger ikke inne noen forslag om utvidelse av Disen skole i planen, til tross for at det har vært lett etter tomter og kommet flere innspill.

UDE har likevel ikke lagt muligheten død:

– En utvidelse av Disen skole vil være gunstig. Vi har ikke funnet noen løsninger som er godt realiserbare ennå, men det er fullt mulig å ta med arbeidet for en slik løsning videre, sa Harald Øvland, og la til at også endrede skolegrenser mellom Disen og Årvoll kan være aktuelt.

Ny skole i Frysjaveien?

Området rundt Frysjaveien vil være stedet der den neste store boligutbyggingen i Nordre Aker kommer, hevdet tidligere Foreldreaksjonsleder Erik Skei (nå Venstrerepresentant), og mente det er viktig at kommunen sikrer seg en tomt raskt. En skole her vil dessuten både avlaste områdene i øst mot Kjelsås, og i vest for Korsvoll skole, som også er kapasitetsmessig sprengt.

UDEs svar: – Vi ser ikke grunnlag i dagens elevprognoser for å foreslå et tomtekjøp der nå, sa Øvland.

LES OGSÅ: Slik blir osloskolen de neste ti årene

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.