Gå til sidens hovedinnhold

– Bruk huet på nettet

Å «bare tulle» på nettet kan få svært alvorlige konsekvenser. Det har elevene på Engebråten fått erfare.

ENGEBRÅTEN: – Er det noen av dere som kan passordet til Facebook- eller MSN-profilen til noen andre? spør Kjell Arild Tiltnes og ser utover havet av elever i aulaen på Engebråten ungdomsskole. Hender skyter umiddelbart i været.

– Halvparten kjenner til andres passord, konkluderer Tiltnes. – Er det egentlig noe smart da?

Responsen er et rungende «NEI» .

– Bruk huet

Telenor, Barnevakten, Røde Kors og Medietilsynet står bak «Bruk hue»-turneen, en holdningskampanje som så langt i høst har besøkt over 40 skoler og 10.000 elever på Østlandet.

Bakgrunnen er at «digital mobbing», mobbing via mobil og Internett, er et økende problem blant unge. 70 prosent av barn og unge i Norge sier at de selv, eller noen de kjenner, har blitt utsatt for digital mobbing. Halvparten av alle barn mellom 10 og 15 år har sendt mobbemeldinger via mobil eller Internett eller kjenner noen som har gjort det, viser en undersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra Telenor. Digital mobbing foregår som regel skjult for de voksne og problemet er økende.

– En tankevekker

Engebråten er landets største ungdomsskole, med 680 elever fordelt på 23 klasser.

– Det er noe mobbing her, som på de fleste andre skoler, men jeg synes ikke det er så mye som man kunne tro på en så stor skole, sier Tobias Noreng (13).

Både han og Elin Anhari (13) er enige i at digital mobbing generelt er mye mer utbredt enn vanlig mobbing. Truende eller krenkende kommentarer i meldinger på mobil eller på sosiale nettsteder, og spredning av mindre hyggelige bilder av andre, er de vanligste formene.

Elin og Tobias innrømmer at de ikke alltid tenker over hvorvidt det de legger ut på nettet kan oppfattes negativt av andre, og de syntes foredraget fra «Bruk hue» var en tankevekker.

– Men jeg legger ikke ut bilder jeg ikke ville ha vist vennene mine, sier Tobias.

Ikke bare «tull»

– Et bilde som er lagt ut på nettet ligger der for bestandig. Dere må tenke over hvilke konsekvenser noe som egentlig bare er tull kan få. Trusler og bilder kan søkes opp av fremtidige arbeidsgivere i fremtiden, vil dere ha det på CV-en, spør Tiltnes elvene.

Det vil de ikke.

Dessuten kan uthenging og trusler på digitale medier få forferdelige konsekvenser. Tiltnes viser nyhetssaker fra blant annet Storbritannia og USA, der ungdommer har tatt sine egne liv etter langvarig mobbing på nettet.

Foreldrene involveres

– Før var mobbing mer synlig. Digital mobbing skjer ofte i det skjulte, både for foreldre og lærere. Vi hører om ungdom som har blitt mobbet i lang tid, uten at foreldrene deres aner noe om det. Foreldrene kjenner ikke til de unges mobil- og nettvaner, mener informasjonssjef Elisabeth Evjen i Telenor.

For mens nesten to av tre foreldre vet hva digital mobbing er, er det fortsatt 36 prosent som bare kjenner til fenomenet i liten eller svært liten grad.

– Derfor har vi også et møte for foreldrene i sammenheng med denne turneen, forklarer Evjen.

Telenor har i forbindelse med kampanjen opprettet et gratis «mobbefilter» som effektivt sperrer ute meldinger fra numre man ikke vil ha noe med å gjøre.

Fredag kommer «Bruk hue»-turneen til elever og foreldre på Nordberg ungdomsskole.

For mer informasjon om kampanjen, se www.brukhue.com eller www.telenor.no. Røde Kors-telefonen for barn og ungdom har nummer 800 33 21 (åpent kl. 14–20 hele året, eller www.korspahalsen.no.) BarneVakten gir råd om barns bruk av digitale medier på www.barnevakten.no.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene