– Byrådet har kapitulert

 

 

Stortingsrepresentant og medlem av byutviklingskomiteen Håkon Haugli (Ap) mener kommunen stiller seg for passiv til hovedstadens byutvikling.

HOLTET: Haugli kjenner godt til fortettingsprosjektene på Holtet etter å ha vært på befaring i området, og etter kontakt med aksjonsgruppen som nå kaller seg Aksjon Holtet.

Aksjonsgruppen fremmet i 2008 et innbyggerinitiativ om midlertidig stans i fortettingen mens man ser på reguleringsplan for Holtet lokalsenter (2004) på nytt. Et bystyreflertall gikk imidlertid imot initiativet. Kun SV, R og V støttet forslaget.

Byrådet kapitulert

Håkon Haugli presiserer at fortetting av knutepunkt som Holtet er en bevisst strategi fra Arbeiderpartiet sin side.

– Utbyggingen på Holtet er riktig og viktig, både av miljøhensyn og av hensyn til befolkningsveksten. Men man kan stille spørsmål til kvaliteten. Kommunens egenplanlegging er sterkt redusert, og minst 95 prosent av reguleringsplanene fremmes i dag av private aktører. Vi ønsker oss en langt mer aktiv kommune, sier stortingsrepresentanten og legger til:

– Vi ønsker oss en kommune som er en aktiv del av byutviklingen, som ikke bare lar ulike interessenter bygge uten involvering. Vi må sikre infrastruktur, barnehager, lys, luft, gode trafikkforhold - et forsvarlig bomiljø. Det er mange dårlige eksempler her i byen på fortetting. Grønlandskvartalet for eksempel, det er bygget alt for tett. Og her er vi ved kjernen - kommunens reguleringsmyndighet begrenser seg til slike ting som høyder og utnyttelsesgrad. Kommunen må i større grad føre tilsyn med forhold som estetikk, brannforskrifter, bedre luft og rom, sier Haugli og presiserer:

– Dette er et politisk problem, utbyggerne kan ikke bebreides. På meg virker det som om byrådet har kapitulert. Det her dreier seg om politisk vilje, og at det ikke finnes tilstrekkelig med kompetanse. De store byutviklingsspørsmål, som hvordan skal det se ut i Oslo i 2050, uteblir. Holtet er et mikroeksempel på dette, sier arbeiderpartipolitikeren.

LES: Støtter Holtet-beboere

Viktig debatt

Haugli sier at selv om han argumenterte mot innbyggerinitiativet så ser han at aksjonsgruppen på Holtet bringer viktige momenter på bordet.

– De stiller viktige spørsmål til kvaliteten på utbyggingen. Men aksjonsgruppen satt ting på spissen, og overdrev i forhold til hvor mange boliger som skal bygges i området. De snakket om en fortetting som var helt urealistisk. Utbyggingen skjer i tråd med reguleringsplanen. Jeg skjønner at de som bor der reagerer, ingen ønsker denne typen forandringer i sitt bomiljø, men vi må tenke helhetlig, sier Håkon Haugli og legger til:

– Holtet-saken illustrerer en mangel. Det er helt åpenbart at vi mangler kvalitetskrav. Dette er noe vi må ta kollektiv kritikk for, men vi mener fortsatt at fortetting er riktig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.