RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

– Det­te blir et fint sted å bo


I GANG: Fra v: Tom-Erik Holte, eiendomsdirektør i Boligbygg, Øystein Søreide Eriksen, byråd, og Erik Logstein, nestleder i bydelsutvalget Søndre Nordstrand, kunne konstatere at byggingen av 44 nye kommunale boliger er i gang. Foto: Aina Moberg
I GANG: Fra v: Tom-Erik Holte, eiendomsdirektør i Boligbygg, Øystein Søreide Eriksen, byråd, og Erik Logstein, nestleder i bydelsutvalget Søndre Nordstrand, kunne konstatere at byggingen av 44 nye kommunale boliger er i gang. Foto: Aina Moberg
Tirs­dag mor­gen ble før­s­te sal­ve av­fyrt for 44 kom­mu­nale bo­li­ger helt in­nerst i Bjørnåsveien.

SE­TER­BRÅ­TEN: Det er Bo­lig­bygg Oslo KF som står som bygg­her­re for pro­sjek­tet med Veidekke AS som en­tre­pre­nør.

– Det­te er vårt største byg­ge­pro­sjekt så langt. Det har vært en lang pro­sess, og vi er vel­dig glade for å være i gang, sier ei­en­doms­di­rek­tør i Bo­lig­bygg, Tom-Erik Hol­te til Nord­strands Blad like et­ter at før­s­te spreng­ning er fore­tatt.

– De 44 bo­li­ge­ne, som bi­drar til en for­ny­el­se av hele vår bo­lig­mas­se, be­tyr et stort løft for By­del Sønd­re Nord­strand som tren­ger fle­re bo­li­ger til van­ske­lig­stilte, sier Hol­te.

De nye bo­li­ge­ne får ad­res­se Bjørn­dals­jor­det 1 og lig­ger like ved Se­ter­brå­ten sko­le. Tom­ten lig­ger høyt og fritt ved snu­plas­sen i en­den av Bjørnåsveien med ut­sikt mot Oslo, og er på cir­ka 8030 kvad­rat­me­ter.

Eget hjem be­tyr mye

– Det­te blir et fint sted å bo rett ved Øst­mar­ka og sko­len. Vi hå­per det blir mer kol­lek­tiv­tra­fikk hit et­ter hvert også, sier Hol­te.

Pro­sjek­tet om­fat­ter syv fritt­stå­en­de bo­lig­blok­ker av småhuskarakter, hvor an­tall lei­lig­he­ter i hvert bygg va­ri­e­rer fra seks til åtte. Sportsboder, le­ke­plas­ser og par­ke­ring blir på bak­ke­plan. Det blir ener­gi­ef­fek­tive løs­nin­ger med blant an­net var­me­sen­tral un­der bak­ke­ni­vå.

– Det blir to- og tre­roms­lei­lig­he­ter som skal pas­se både for fa­mi­li­er og for ens­lige og par. Bo­li­ge­ne er uni­ver­selt ut­for­met. De som lig­ger i før­s­te eta­sje er tenkt for per­so­ner med ned­satt funk­sjons­ev­ne og til­pas­set rul­le­stol­bru­ke­re, sier Hol­te.

Pro­sjek­tet er plan­lagt fer­dig vin­te­ren 2015, og skal et­ter pla­nen tas i bruk på ny­året 2016.

By­råd for so­si­ale tje­nes­ter, Øy­stein Eriksen Søreide (Høy­re) var også til ste­de da før­s­te sal­ve ble av­fyrt.

– Det­te er en vik­tig dag for oss. I øy­blik­ket er det be­hov for 2000 nye kom­mu­nale bo­li­ger i Oslo, og vi hå­per å ha fer­dig 1000 av dis­se de nes­te tre til fire åre­ne. Pro­sjek­tet her på Se­ter­brå­ten er et vik­tig bi­drag i så måte, sier by­rå­den.

Han sier også at han er opp­tatt av at fle­re skal få et eget hjem.

– Det be­tyr mye for alle i hver­da­gen, sær­lig for de van­ske­lig­stilte. Her får de nye bo­li­ger i et bar­ne­venn­lig og trygt om­rå­de, sier Eriksen Søreide.

Sårt til­trengte bo­li­ger

Par­ti­kol­le­ga Erik Log­stein, nest­le­der i Sønd­re Nord­strands by­dels­ut­valg, gle­der seg også over at byg­ge­pro­sjek­tet nå er i gang.

– Vi ba i 2011 om å få kom­mu­nale bo­li­ger til by­de­len, og vi sa klart ifra hvil­ke sårt til­trengte bo­lig­ty­per vi øns­ket oss. Be­ho­vet har ikke end­ret seg. Nå ser vi frem til å for­de­le bo­li­ge­ne til nye Sønd­re Nord­strand-be­bo­e­re, sier Log­stein.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere