– Dette er ingen plansmie

FORLOT MØTET: Geir Hem fra Rødt forlot plansmie-møtet om Teaterplassens framtid, initiert av Bydel Gamle Oslo og Plan- og bygningsetaten, i protest.

FORLOT MØTET: Geir Hem fra Rødt forlot plansmie-møtet om Teaterplassens framtid, initiert av Bydel Gamle Oslo og Plan- og bygningsetaten, i protest.

Bydelsrepresentant for Rødt Geir Hem forlot gårsdagens plansmie i protest mot det han kaller «totalt meningsløshet».

GAMLE OSLO: – Å kalle dette en plansmie blir meningsløst. Selv om man kan komme med såkalte «kritiske faktorer», så er dette på helt feil grunnlag, sier Geir Hem, Rødts representant i byutviklingskomiteen for Gamle Oslo.Han påpeker at han tar plansmie-begrepet på alvor.

– Å få frem ønsker for hva man vil med Statoils bygg er uinteressant. Det bør ikke komme et bygg der i utgangspunktet.

I tillegg mener han at gjeldene eierforhold ikke bør legges til grunn i denne saken.

– Det kunne vært åpent for å diskutere omregulering eller byggestopp. Her blir det bare på helt feil premisser, sa Hem før han forlot møtet.

Trist

Leder for bydelsutvalget i Gamle Oslo Silje Winter synes dette er litt trist

– Dette er en litt trist situasjon. Det er jo litt mange premisser som allerede er ganske klare, med mindre vi får med oss politikerne på dette, sier hun som en kommentar til Hems protest.

– Samtidig så må vi huske på at dette bare er ett bygg og en plass. Den er ikke like omfattende som Bjørvika for eksempel. Vi kan også få noe positivt ut av dette, sa hun

Lokal aksjonsgruppe

Politikere, lokalbeboere og Statoil var tirsdag 22. november invitert til en plansmie for å diskutere hvordan plassen kan utnyttes best mulig. Det påpektes både fra Plan- og bygningsetaten og fra Statoils side at mulighetene for en god arkitektonisk ramme for plassen i form av scenevegger eller uteforestillinger tilegnet fribrukere er mulig/ønskelig.

«Bevar Teaterplassen» er en aksjonsgruppe fra lokalbeboerne i området som har engasjert seg for å sikre at Teaterplassen bevares. Her har spesielt hensynet til solforholdene på plassen vært viktig. Gruppas Facebook-side har 995 «likes».Presiseringer (en definisjon):

Plansmie: En åpen prosess som involverer alle parter og som hovedsakelig har en varighet på minst fire dager. Det er ikke en en-dags workshop. Poenget er at vilkårene skal være til stede for å drøfte alle sider av en sak angående byutvikling. (Kilde: nettsiden til Oslo kommune)$BYLINE_ON$

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.