– Dette er molbopolitikk

For 22 år siden ville kommunen fjerne sperringen i Ryghs vei. Siden har rettssaker og nye kommunale krav til veistandard bokstavelig tatt satt bom for åpning. Lars Asbjørn Hanssen etterlyser handlekraftige politikere. Foto: Vidar Bakken

For 22 år siden ville kommunen fjerne sperringen i Ryghs vei. Siden har rettssaker og nye kommunale krav til veistandard bokstavelig tatt satt bom for åpning. Lars Asbjørn Hanssen etterlyser handlekraftige politikere. Foto: Vidar Bakken

Kommunale etater og byens politikere har satt seg selv sjakk matt, ute av stand til å åpne veier de selv har vedtatt skal åpnes.

Klikk på bildet for å forstørre.

I Svenstuveien har byrådet gitt opp å åpne veien fordi det krever for mye ressuser.Foto: Vidar Bakken

VESTRE AKER: – Dette er jo molbopolitikk, sier nestleder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Lars Asbjørn Hanssen (H).

Vi møtte Hanssen i Ryghs vei, hvor fjerning av sperringen har stått på dagsorden i mer enn 22 år. Oslo har cirka 200 veier som er definert som private. Selv om kommunen regulerer private veier til kommunale veier etter lange og omstendelige prosesser, er det gjort vedtak om kommunale standarder på veiene slik at reguleringen vanskelig lar seg gjennomføre.

I 1991 ble det vedtatt at Ryghs vei skulle åpnes for gjennomkjøring. Naboer nedenfor den oppsatte sperringen motsatte seg dette og saken ble ført for retten. Naboene tapte i samtlige rettsinstanser som ble avsluttet i Høyesterett i 1999.

I mellomtiden kom nye krav til kommunal standard. Ullern Avis Akersposten har fulgt saken å få åpnet veien i flere omganger.

Strenge krav hindrer åpning

– Siden er veien opparbeidet av kommunen uten at det har hjulpet. I alle disse årene har kommunen vurdert standarden på veien og om den egner seg til åpning, samtidig som det har vært lite hjelp å få fra enkelte protesterende beboere i området, sier Hanssen.

Han opplyser at kommunen har utarbeidet strenge krav til kommunal veistandard, som gjør at Ryghs vei må vurderes på nytt og på nytt med hensyn til bredde, trafikksikkerhet og fortau.

– Her har man altså opparbeidet en vei, som så ikke kan godkjennes for åpning på grunn av kravene til kommunal standard. Det er hva jeg kaller molbopolitikk, når man i løpet av 22 år ikke har kommet nærmere en løsning, sier Hanssen.

Trafikken skal fordeles

Alle som bor ovenfor sperringen må dra langt av gårde oppover Ryghs vei til de møter Olav Aukrusts vei, hvor all trafikk i området blir sluset ned i Ankerveien.

– Det er opplagt og i tråd med intensjonene fra 1991 at trafikkbildet skal fordeles mellom de to veiene, Ryghs vei og Olav Aukrusts vei. Bare fordi noen naboer har satt seg på bakbeina og Oslo kommunes hjelpeløshet, er vi i samme situasjon som for 22 år siden, sier Hanssen.

Han krever nå at noen griper inn og hjelper byråkratiet ut av situasjonen.

– Jeg forlanger at byrådet tar affære og viser handlekraft. Her har vi en bred, oversiktlig vei som straks kan åpnes for trafikk. Hvis det skal fortau til, så må det arbeidet settes i gang umiddelbart. Vi kan ikke år etter år høre at etatene har veien under vurdering, sier en opprørt Hanssen.

– Forstå det den som kan

Deretter går turen til Svenstuveien, som også er sperret av private oppsittere med bom. Ifølge Lars Asbjørn Hanssen ble denne veien regulert til offentlig vei i 1997. Den ble opparbeidet, og alt lå til rette for å åpne bommen, slik at man fikk fordelt trafikkstrømmen som nå går gjennom Skådalsveien og Skogryggveien.

– Så kom regler for kommunal standard med i vurderingen, og da var ikke veien bra nok. Dermed kunne ikke kommunen overta veien i den standard den er. Forstå det den som kan. Sett utenfra blir dette bare en teoretisk konstruksjon som hindrer en praktisk løsning, sier Hanssen.

Per i dag er bommen oppe, fordi det pågår arbeider i Skådalsveien.

Merkelig argument

Nå går det tungtrafikk og vanlig biltrafikk i Svenstuveien. Det betyr at all trafikk nå går gjennom Svenstuveien med kommunal dispensasjon, men veien skal altså stenges igjen.

– Her har vi en rett og bred vei som ikke kan åpnes på grunn av kommunale krav til standard, mens det er greit at all trafikk sluses gjennom smalere, svingete og fortausløse gater med skolebarn, sier Hanssen.

Ett av argumentene som blir brukt for å holde veien stengt, er at den er så bred og oversiktlig at den innbyr til at folk vil kjøre for fort. Hanssen mener det er et merkelig argument, når dette kan avbøtes med fartshumper og fortau.

– Situasjonen er altså at kommunen ikke kan overta den beste veien i området på grunn av krav til kommunal standard. Jeg lurer på hva kommunen vil foreta seg om de private oppsitterne fjerner bommen. Vil da kommunen sette opp en egen sperring på grunn av at veien ikke er i forskriftsmessig stand, spør Hanssen.

Prioriterer ikke åpning

I mai i fjor skrev Bymiljøetaten til bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker at etaten hadde startet arbeidet med gjenåpning av Svenstuveien. Før dette gikk det brev fra Bymiljøetaten til byrådsavdeling for miljø og samferdsel med en lang liste på hva som måtte gjøres for å oppnå kommunal standard på en allerede kommunalt opparbeidet vei. Opp til bommen blir den vedlikeholdt og brøytet av kommunen.

Bymiljøetaten krever blant annet fortau, masseutskifting, endring av veiprofil, flytting av gjerder og stolper for å få plass til fortau, samt at kabler i luftstrekk må erstattes med kabler i bakken.

Siden har byråd Ola Elvestuen (V) i et svar til bystyrerepresentant Trine Dahl (H) sagt at byrådet ikke vil prioritere å sette i gang en prosess for å åpne Svenstuveien på grunn av ressurser som kreves for å gjennomføre reguleringen.

Det begrunnes med at gjennomføring av opparbeidelse av veien må gjøres ved bruk av refusjonskrav overfor eiendommer som har avgitt veierklæring eller ved krav om oppfylling av veiplikten. En slik sak kan pågå i mange år og kreve betydelig innsats og ressurser. Kommunen vil ikke bekoste opparbeidelse uten å kreve refusjon. av hensyn til tilsvarende saker med veipålegg, skriver Elvestuen.

Politikerne har abdisert

Lars Asbjørn Hanssen tar dette som et tegn på at politikerne har abdisert og at Svenstuveien forblir stengt.

– Årsaken er at det lages en teoretisk konstruksjon, som sett utenfra virker som teknokratene tar parti. Nå forventer jeg at politikere fra mitt eget parti i rådhuset tar grep og rydder opp i dette. Kommunen eier grunnen, mens oppsittere rundt bommen eier veilegemet på grunnen. Dermed blir de veiholder og veien blir definert som privat, selv om kommunen eier grunnen, sier Hanssen.

BU-nestlederen mener dette er forvirrende og at byrådens svar viser bare hjelpeløshet og liten evne til handling. Han tror det er mange som bor på oversiden av bommen som nå etterlyser handlekraft og vil gi sin stemme til partier som viser at de er i stand til å gjøre noe med denne saken.

– Få fortau og fartshumper på plass. Vi trenger kun en løsning som er god nok for det formålet den tjener. Når reglene hindrer en løsning, tilsier sunn fornuft at det er noe galt med reglene og da må man bruke – nemlig sunn fornuft. Er det ikke derfor vi velger politikere, spør Hanssen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.