*Nettavisen* Nyheter.

– Dette er syke uttalelser fra en syk mann

Aktor, forsvarere og bistandsadvokat prosederte i tingretten i dag, på siste dag av rettsaken etter drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne.

OSLO TINGRETT: Den tre uker lange rettssaken i Oslo tingrett er nå over. Bistandsadvokat Harald Stabell sier foreldrene er glade for at den er over.

– Det har vært en stor belastning for dem, men dette var de klar over, samtidig er de realistisk i forhold til sjansen for at saken blir anket, sier Stabell.

Rettssaken har gitt få svar på hva som skjedde med Sigrid og hvor lenge hun var i live etter at hun ble bortført.

– De hadde håpet å få noen svar, men de klamrer seg litt til sannsynligheten for at hun ikke kan ha levd lenge etter bortføringen og kanskje ble drept allerede den første natten, sier Stabell.

Under kan du lese om hendelsene i rettssalen, slik saken fortløpende ble oppdatert av dittOslos journalist som var i tingretten fredag.

Åtte sentrale bevis

Det er aktor Nina Margoth Prebe som åpner prosedyren i Sigrid-saken som er inne i sin siste dag i rettssal 250 i Oslo tingrett.

Aktor Prebe fastholder at tingrettsdommer Ingmar Nestor Nielsen og de to lekdommerne skal ta stilling til tre spørsmål i saken:

• Om tiltalte har drept Sigrid Giskegjerde Schjetne.
• Om tiltalte gjorde det med forsett.
• Og om tiltalte var tilregnelig.

Aktorat Nina Margoth Prebe går gjennom det hun mener er åtte sentrale bevis i saken.

1) Bompasseringen i Strømsveien: Aktor mener det ikke er noen holdepunkter for at andre har brukt bilen eller bombrikken da den passerer bomstasjonen i Stømsveien kort tid før Sigrid forsvinner.

2) Skadene på Citröenen er ikke forenlig med en alvorlig påkjørsel: Sigrid var ikke påført beinbrudd eller skubbsår før hun døde, det er heller ikke funnet spor etter en påkjørsel i høy hastighet utenfor barnehagen i Dalbakkveien eller på bilen til tilalte.

3) Funn av blod i campingvognen: Krimteknikere sier det er svært lite sannsynlig at blodsporene er plantet i campingvognen, slik tiltalte hevder.

4) Rengjøring av campingvognen og riving av sengendelen: Campingvognen er forsøkt rengjort. Sengen er demontert, ny sengebunn satt inn, teppe, puter, telt og sengetøy fra campingvognen er fjernet.

Deler av sengebunnen blir funnet inne i et av luftehullene til den gamle teglsteinsovenen inne i låven på Bryn.

I en container på utsiden av låven blir det funnet en søppelsekk som aktoratet mener tiltalte kjøpte på Biltema. Resten av rullen blir funnet inne i campingvognen. I søppelsekken blir det funnet en pose med tiltaltes fingeravtrykk og en avis med Sigrids blod på.

Når tiltalte blir konfrontert med bevisene i avhører er tiltaltes første tanke at Sigrid er pakket inn i tepper og dynket i vaskemiddel, noe han umulig kunne vite uten å hatt kjennskap til dette fra før.

5) Fiberfunn i en Passat tiltalte låner: Bilen lånes samme dag som Sigrid forsvinner. Fibrene er av samme type som teltet Sigrid blir funnet pakket inn i, ett over 40 år gammel bomullstelt som har ligget i sengen til tiltalte.

6) Innpakningen av Sigrid, som i det vesentlig knyttes til campingvognen og til tiltalte: Sengetøy, tepper, telt og et hydraulikkrør er blant tingene som Sigrid var pakket inn i, dette er ting som beviselig kan knyttes til campingvognen på låven hvor tiltalte bodde.

7) Tiltaltes bevegelser og rutineendringer bekrefter at noe alvorlig har skjedd: Manglende telefonaktivitet, databruk og fravær av Facebookaktivitet i perioden etter at Sigrid forsivnner. Begynner å røyke, sover ande steder enn i campingvognen.

8) Tidligere dom fra 2007, tiltalte har vilje og evne til å utøve grov og uprovosert vold: Venner har forklart seg om at tiltalte var stresset, begynte å røyke og var i mental ubalanse slik han var da han slo ned en kvinne i kjelleren i en bygård på Alexanders Kiellands plass i 2006.

Aktor mener ingen av bevisene isolert sett beviser noe, men at summen av dem sett i sammenheng gir mening.

– De viser at det er tiltalte som har bortført, drept og dumpet Sigrid. Ingen andre, sier Nine Margoth Prebe.

Tiltalte ser ned i bordet under prosedyren og noterer flittig i en bok.

Sigrids lidelser er skjerpende

Aktor argumenterte videre i sin prosedyre at hun mener bortføringen, drapet og dumpingen er begått med forsett. Hun mener tiltalte hadde anledning til å varsle andre, skaffe hjelp eller sette Sigrid fri, men det at han ikke gjorde dette beviser at handlingene er begått med forsett.

Prebe mener også at det foreligger skjerpende omstendigheter i saken, sett hen til de lidelser Sigrid må ha blitt utsatt for da hun ble bortført og drept.

Sigrids foreldre er til stede i tingretten. De er tydelige preget av gjennomgangen av bevisene i saken.

En annen som er til stede i rettssal 250 er Hanne Kristin Rohde som ledet Volds- og sedlighetsavsnittet da Sigrid forsvant.

Sigrid-saken Rhode Stabell

I retten: Tidligere leder av Volds- og sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rhode, hilser på bistandsadvokat Harald Stabell. (Foto: Øystein Dahl Johansen)

Tiltalte har både i avhør og i retten forsøkt å skyve skylden over på andre personer. Han har forklart seg om politiet, psykiatrien og familien som han mener er ute etter han.

– Dette er syke uttalelser fra en syk mann, sier Prebe.

Aktor Nina Margoth Prebe mener det er overveiende sannsynlig at Sigrid ble drept den første natten, selv om det obduksjonsrapporten ikke har kunnet fastslå dette med sikkerhet.

Tilregnelighet og eventuell reaksjon

Aktor Jens Olav Sæther har overtatt prosedyren for aktoratet. Han skal redegjøre for tiltaltes tilregnelighet og for hvilken straff de mener er adekvat.

– Vårt standpunkt er at det er ført bevis ut over enhver rimelig tvil om at det er tiltalte som har bortført og drept Sigrid, sier Sæther.
Han argumenterer videre for at retten må anvende den strengeste tilgjengelige straff i denne saken, og viser til at forbrytelsen er begått med det formål at Sigrid ikke skulle bli funnet, den lidelsen Sigrid er utsatt for, det at tiltalte ikke har villet gi familien eller retten noen svar på hvordan og når Sigrid ble drept.

– Dette er en tilleggsbelastning for familien. Saken har opprørt en hel befolkning og skapt utrygghet hos mange. Samlet sett er straffeverdigheten i denne saken den strengeste reaksjon som kan anvendes mot tiltalte bør anvendes, sier Sæther.

Sæther går så videre på sin utgreiing i forhold til tilregnelighet, som vil avgjøre om tiltalte kan straffes med fengsel/forvaring eller dom for tvungen psykisk helsevern.

– Tiltalte er en farlig person

En av de tre sakkyndige, Anne Lill Ørbeck, har konkludert med at tiltalte er utilregnelig, mens Andreas Eirik Hamnes og Kjersti Narud, mener han er tilregnelig, men at det er betydelig tvil om dette.

Aktoratet mener deres vurdering av tilregnelighet i det vesentlige står på samme sted som da tiltalen ble tatt ut i juni, med påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern.

– Vi bedømmer tiltalte som en farlig person, det er overhengende sannsynlighet for at han vil utføre nye voldshandlinger om han slippes ut, sier Sæther.

Aktoratet mener tiltalte skal overføres på dom til tvungen psykisk helsevern. Hvis dommerne skulle konkludere med at tiltalte er tilregnelig er påstanden fra aktoratet at tiltalte dømmes til 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, som er lovens strengeste straff.

Stabell: – Penger kan ikke bringe Sigrid tilbake

Aktoratet er nå ferdig med sin prosedyre og bistandsadvokat Harald Stabell prosederer på oppreisingen og erstatningen til de etterlatte.

– Penger kan ikke bringe Sigrid tilbake i familien, åpnet Stabell med.

Harald Stabell

BISTANDSADVOKAT: Harald Stabell sier i sin prosedyre at på bakgrunn av de grusomme omstendighetene i saken, bør man fravike normene på 200.000 kroner i oppreisning. (Foto: Øystein Dahl Johansen)

Han sier i sin prosedyre at de spesielle grusomme omstendighetene i denne saken gjør at man kan fravike normene på 200.000 kroner i oppreisning.

Stabell ber retten dømme den tiltalte 38-åringen til å betale oppreisning på 300.000 til hver av foreldre og 250000 til lillesøsteren. Det er dessuten krevd erstatning for gravferdsutgifter på 78.000 kroner.

Retten har nå tatt lunsjpause til 12.40. Da starter forsvarer John Christian Elden sin prosedyre.

- Fokus på det vi vet

Forsvarer John Christian Elden startet sin prosedyre med å forteller tingrettsdommer Ingmar Nestor Nielsen og de to meddommerne hva de skal legge vekt på når de skal konkludere i Sigrid-saken.

- Vi skal i denne saken ha fokus på det vi vet, og ikke på det vi ikke vet. Man kan ikke spekulere i det på noen måte som er i tiltaltes ugunst, sier Elden.

Elden fortsetter med å plukke fra hverandre og skape tvil rundt bevisene som er ført i retten, spesielt bompasseringen og Citoënen som ble skadet i tidsrommet Sigrid forsvant.

- Bompasseringen er ikke et bevis som knytter bilen til Dalbakkveien, bortføring og senere drap. Jeg kan ikke utelukke at Sigrid på noe tidspunkt var i bilen, men påtalemyndigheten har ingen bevis for å hevde det, sier Elden.

Elden mener aktors åtte punkter er en del av et puslespill, men at ingen av punktene beviser at hans klient bortførte, drepte og dumpet Sigrid.

Elden: – Mangler avgjørende bevis

John Christian Elden sier at det ikke er noe i etterforskningen som utelukker at andre personer kan ha gjort det eller vært med på handlingene.

– Det er ikke min oppgave og plikt å dømme noen alternativ person som ikke er på tiltalebenken. Ja, det er mye som taler for at min klient har gjort dette, men det er ikke noen avgjørende bevis i saken. Er det helt sikkert at den medsiktetede (65-åringen journ.anm) eller en eller annen annen person har gjort dette, eller hjulpet til med dette, sier Elden.

Elden har gått gjennom en rekke eldre dommer for å belyse spørsmålet om forsett i Sigrid-saken. Elden ønsker med dette å skape tvil om at tiltalte, hvis han har gjort de handlinger han er tiltalt for, har gjort dette med overlegg.

Trekker paralleller til 22. juli

Elden argumenterer videre med at dommerne også når det gjelder spørsmålet om tilregnelighet må la tvil komme til tiltaltes gunst.

Normalt vil tvil innebære at en tiltalt blir erklært utilregnelig, fordi straff anses for å være til tiltaltes ugunst. Rettspraksis gir imidlertid rom for noe mer tvil når det gjelder tilregnelighetsspørsmålet enn ved skyldspørsmålet.

Elden trekker nå paralleller til 22. julisaken, der de sakkyndige også var uenige om Anders Behring Breivik var utilregnelig på gjerningstidspunktet. Dommerne falt her ned på at det ikke var tilstrekkelig tvil om han var tilregnelig, og dømte ham derfor som tilregnelig.

Tiltalte uenig i påstand om at han er paranoid schitzofren

Elden legger ned påstand om at tiltalte frifinnes både for spørsmålet om straffeskyld og oppreising.

Elden er ferdig med sin prosedyre og den tiltalte 38-åringen ønsker ordet om Øhrbecks konklusjon om at tiltalte er paranoid schizofren.

Han forklarer seg om en e-post han sendte til PST. Han går inn på hvordan “speilet” fungerer og måten dette åpner for at man ser seg selv.

Sigrid-saken

I RETTEN: Tiltalte her med sine forsvarere i retten fredag. (Foto: Øystein Dahl Johansen)

Han mener dette er vridd på for å stemple han som paranoid.

- Jeg analyserer ting, setter sammen ting og skriver en bok, sier tiltalte.
Han forklarer videre at bloggen hans kan virke paranoid, og at den er det med vilje for at tiltalte kan styre andre oppfatninger.

Dommer Ingmar Nestor Nielsen ber tiltalte runde av sin avsluttende forklaring til retten.
Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen skal nå sammen med de to meddommerne trekke seg tilbake og konkludere om skyldspørsmålet og en eventuell straffeutmåling.
Dom avsies i sal 250 25. oktober klokken 09.00.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.