*Nettavisen* Nyheter.

– En byggeskandale

EN AV FLERE: Eiken i hagen hadde ved roten en omkrets på rundt tre meter. Den er en av flere trær som ble fjernet på tomten. Vegetasjoenen ellers er også fjernet i Elin Conradis tidligere hage.Foto: Vidar Bakken

Det var skrevet bøker om hagen, som også var omtalt i tidsskrifter. NRK hadde eget program om hagen med høy botanisk verdi. Byggesøker mener det er snakk om kratt og ugress.

Klikk på bildet for å forstørre.

NABOERS BILDE: Tomten ble ble stort sett ribbet for trær og annen vegetasjon.

Klikk på bildet for å forstørre.

SELGERS BILDE: Unike planter og stier var en del av salgsprospektet.

Klikk på bildet for å forstørre.

SELGERS BILDE: Selger ville vise frodigheten med trær og planter.

Klikk på bildet for å forstørre.

BORTE: Ikke mye igjen av den frodige hagen. Foto: Vidar Bakken

MAKRELLBEKKEN: En kjent utbygger i småhusområdene i Oslo vest fikk tilslaget på eiendommen i Bernhard Herres vei 30. Nå er så å si all vegetasjon fjernet.

– Man kan like godt stryke hele småhusplanen. Den gir ingen beskyttelse verken for store trær eller annen verdifull vegetasjon, med mindre noen reagerer på det som har skjedd her. Elin Conradis livsverk med unike trær og flere hundre plantearter ble på noen timer radert vekk. Det er en byggeskandale, sier nabo Odd Kristiansen Horn.

Les også: Trær har ingen verdi

Anmeldelse

Etter dette intervjuet har Plan- og bygningsetaten politianmeldt skadeverket. Etaten mener hogsten er brudd på reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by. Etaten sier at når eiendommen blir rasert for både større trær og annen verdifull vegetasjon under forberedelse til byggetiltak, er etaten av den mening at dette strider klart mot plan- og bygningsloven og betemmelsene for området.

– Vi har ikke tatt stilling til hvem som er konkret ansvarlig for det vi mener er et straffbart forhold, og vi ber nå politiet om å sette i gang etterforskning. Vi ser med stor bekymring på de konsekvensene det kan få dersom et slikt tilfelle ikke forfølges strafferettslig, sier etatsdirektør Ellen S. de Vibe.

Les også: Fortsetter å feie ned trær

Spennende hage

På Finn.no ble eiendommen presentert på følgende måte: «Tomten består i dag av opparbeidet hage som blomstrer fra tidlig vår til sen høst. Hagen er omtalt i flere tidsskrifter og en bok forteller historie om hagen. NRK har også hatt en reportasje om hagen gjennom året.»

På flere bilder kunne en eventuell kjøper se at dette var en spennende og tilsynelatende vedlikeholdt hage.
I prospektet og taksten står det også: «Pent opparbeidet hage med blomster/planter som har botanisk verdi.» Selger var arvingene etter Elin Conradi, som sammen med sin mann botanikeren Finn Wischmann gjorde hagen kjent med sitt mangfold av trær og planter. Elin Conradi skrev boken om sin egen hage «Min villhage» og en rekke andre hagebøker. NRK betegnet hagen som «en grønn oase av skjønnhet og ro».

Etter at naboene klaget på at den botaniske hagen var utslettet, mente ansvarlig søker for utbygger, Strand/Løken arkitekter, at ryddingen av eiendommen ikke er en del av byggesaken og at ryddingen er gjennomført i forbindelse med salget for å øke salgsverdien av eiendommen. Selger/arvingene skal altså ha ryddet tomten for å gjøre den mer attraktiv for en ny eier.

Hogstmenn med hest

– Da skulle man tro at det var selger som skulle forsvare flatehugsten og ikke representanten for kjøper. Det er jo merkelig om selger i det ene øyeblikket bruker denne spesielle hagen for å trekke kjøpere for i neste omgang å totalt utradere hele hagen. Det er vel ingen som tror på det. Den 18. september kom det flere hogstmenn med hest og gikk løs på hagen. Et stort eiketre og andre store trær ble tatt og alle stubber fra trær med omkrets større enn 90 centimeter ble fjernet med stubbfreser. At en av representantene for utbygger var til stede sier vel sitt om hvem som har tatt initiativet til dette, sier Horn.

Ansvarlig søker skriver til Bymiljøetaten, som også vurderer en anmeldelse på grunn av mulig brudd på naturmangfoldsloven, at det dreier seg om en hage bestående av busker, kratt og ugress og at kun to trær er fjernet. Søker skriver at det ikke har vært ryddet i vegetasjonen på 15 år, så eiendommen var svært gjengrodd.
Ber politikerne reagere

– Det er jo helt urimelig å påstå dette. NRK var altså så begeistret for hagen at de laget en lang reportasje i 2001 på et tidspunkt hagen ifølge utbygger allerede er i ferd med å gro igjen. Conradi hadde også egen gartner som sto for vedlikeholdet på hennes eldre dager. Hagen ble også flere ganger besøkt av Hageselskapet på grunn av at den var så unik. Nå er alt lagt til rette for maksimal utnyttelse av tomten, hvor utbygger ikke trenger å søke om fjerning av trær og vegetasjon som kan hindre utnyttelsen av tomten, sier Horn, som understreker at den gamle hagen var noe alle i nabolaget satte pris på.

Ber politikerne om å reagere

Under siste møte i bydelsutvalget I Bydel Vestre Aker møtte en annen nabo, Håkon Volldal, i «åpen halvtime» og gjorde BUs medlemmer oppmerksom på hva som hadde skjedd på nabotomten og ba politikerne å reagere på inngrepet.

– Ellers vil dette skape presedens, hvor utbyggere bare tar seg til rette for å kunne utnytte tomten fullt ut. Flatehugst har lagt til rette for å bygge mer enn en bolig som det opprinnelig var plass til på tomten, sa Volldal blant annet, som trodde tomten bare ville bli solgt videre om dagens eier skulle bli stoppet, da det allerede er lagt til rette for full utnyttelse av tomten.

Ikke noe vern

Tiltakshaver/utbygger er Bernhard Herres vei 30 AS (Stiftet 10.09.14 journ.anm.), hvor Espen Christopher Fasting er styreleder og 50 prosent eier gjennom sitt holdingselskap.

– Jeg ønsker ikke å kommentere en eventuell anmeldelse i Bernhard Herres vei 30, men jeg kan bekrefte at Bernhard Herres vei 30 AS hvor jeg er styreleder, har inngått avtale om å overta eiendommen i mars 2015, skriver Fasting i en kommentar.

– Jeg ønsker dog å gi en generell kommentar til påstand om ulovlig hugst. Plan- og bygningsetaten er kjent med at den reviderte småhusplanen som omfatter 28000 eiendommer i Oslo IKKE gir et bevaringsvern for trær. Det fremgår av forarbeidene til reguleringsplanen og det fastslår Fylkesmannen i en klagesak av 10.10.2014 i Jonsokveien 12. Så lenge trærne ikke er fredet eller registrert på annen måte, har ikke trærne noe vern, verken før man innsender søknad om nybygging eller etter at byggingen er ferdigstilt, sier Fasting.

Han viser til en sak på nett i E24.no

– Her uttaler avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Glad Visnes, i tråd med forarbeidene til den reviderte reguleringsplanen at det ikke er innført noe forbud mot å felle trær og presiserer at trefelling ikke kan straffeforfølges, det er kun en oppfordring om at trær skal bevares i størst mulig grad. Dette støttes opp ytterligere av kommentar fra byrådsleder Bård Folke Fredriksen, sier Fasting. (Bård Folke Fredriksen er byråd for byutvikling - journ.anm.)

Tidligere hugst

Fasting var tidligere daglig leder i Beliggenhet Eiendom AS, selskapet som tidligere har vært i våre spalter på grunn av hugst på utbyggingstomter. I en sak hvor det ble hugget en del trær i Cappelens vei uttalte Fasting i 2010 seg på vegne av Beliggenhet:

– Er det ikke slik at utbyggere fjerner trær for å slippe å ta hensyn til disse i søknad om rammetillatelse?

– Hele byggeprosjektet kan gå i vasken på grunn av trær. Hvis man fritt kan felle trærne på en eiendom, er det bare å gjøre det. Det er ingen bestemmelser eller lovhjemmel som kan hindre dette. Det lønner seg å felle trærne så raskt som mulig, sa Fasting i 2010.

Han mente i den sammenheng at det var snakk om stygge, gamle trær som stjal lys fra tomten.

Dette var før revisjonen av Småhusplanen i 2013 med nye bestemmelser, som Plan- og bygningsetaten nå viser til i sin anmeldelse.
Akersposten har vært i kontakt med en representant for arvingene/tidligere eier. Han vil ikke kommentere anmeldelsen eller flatehugsten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag