*Nettavisen* Nyheter.

– En krigserklæring

Representanter for utbygningsprosjektet i Harbitzalleen møtte merkbar motstand i A. L. Industriers lokaler torsdag kveld.

HOFF: Folkemøter rundt reguleringsplaner pleier sjelden å gå rolig for seg. Tonen var heller ikke spesielt god da Stein Auker fra A. L. Eiendomsutvikling AS, Evy Jakobsen fra SWECO Norge AS og arkitekt Torstein Ramberg mottok lokalmiljøets reaksjoner på de omfattende byggeplanene langs trikkelinjen på Hoff, der Axellia (tidligere Alpharma) nå holder hus.

Tidlig fase

De fremmøtte ble tidlig fortalt det var snakk om et reguleringsforslag, og at alle berørte parter hadde anledning til å komme med innspill før konsekvensutredning og videre politisk behandling blir gjennomført.

Men bildet av industritomten i Harbitzalleen 3-7 som på lerretet viste en utvidelse på 70.000 kvadratmeter, fikk flere til å se rødt.

– En bløff

– Dette blir 20.000 kvadratmeter større enn Postgirobyggets 50.000. Dette er ikke et realistisk byggeprosjekt, det har heller blitt avslørt som en bløff, kunngjorde Abbedikollen-beboer Bjørn Christian Borch.

Det tiltenkte næringsbygget vil eventuelt huse rundt 2000 ansatte, og representantene for prosjektet viste til en foreløpig beregning med en trafikkøkning på 200-300 biler daglig. Beregningen ble underbygget med at flesteparten ville benytte seg av det nære kollektivtilbudet.

– Skal dere kreve at de ansatte reiser kollektivt, spurte en av de fremmøtte, og latteren brøt ut i salen. Flere frykter at villastrøkene vil bli brukt som parkeringsplasser, slik vi ser mange andre steder i bydelen, for eksempel i villaveiene ovenfor Thune og på Montebello rundt Radiumhospitalet.

"Indre" splid

Det tiltenkte næringsbygget på Hoff vil på det høyeste være åtte etasjer, og en eiendomsinvestor fra Smestad var en av de fremmøtte som gjorde spesielt inntrykk på dem rundt seg. Av erfaring mente han at "folkemeninger har liten politisk gjennomslagskraft" når det gjelder høydedebatten. Da ba en annen av de fremmøtte ham om å "gå hjem".

Eiendomsinvestoren fikk derimot delvis medhold av en fra lokalmiljøet, som mente at sjansen for gjennomslag var stor med tanke på kommuneplaner som gjelder for området.

– En murkloss

En del bydelspolitikere kom også med innspill til debatten. Bent Erik Bakken (V) ønsket at en ny skole blir satt opp på næringstomten, og han lovte i likhet med andre BU-politikere, politisk kamp mot næringsbyggplanene.

Abbedikollen-beboeren Borch har liten tro på at reguleringsforslaget får politisk gjennomslag.

– For den aktuelle tomten er det tidligere søkt om ombygging i mindre skala, men som ikke har fått gjennomslag. Jeg har vanskelig å se for meg at dette bygget, som vil fremstå som en flere hundrede meter lang murkloss mot Lilleakerbanen, får gjennomslag når alle realiteter legges fram, konkluderer Borch.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.