*Nettavisen* Nyheter.

– Ensartet område blir ødelagt

Utbyggers planer om riving av boligen til høyre i bakgrunnen og erstatte disse med fire nye villaer med takterrasser på en relativt liten tomt, vil ødelegge nærmiljøet, mener Johan Verde, Kirsten Alnæs og Trym Skeie. Foto: Foto: Vidar Bakken

En byggesak i Jonsrudveien vil vise om byrådet mener alvor med revisjon av ny småhusplan, mener naboene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Johan Verde og Trym Skeie kan ikke forstå at det er mulig å få tillatelse til fire eneboliger på denne tomten. Foto: Foto: Vidar Bakken

MADSERUD: Utbygger vil rive et hus på en liten tomt og erstatte dette med fire eneboliger med flate tak og takterrasser. Alle fire har et «fotavtrykk» på 75 kvadratmeter hver. Byggeprosjektet planlegges like i nærheten av blant annet den bevaringsregulerte villabebyggelsen i Madserud allé.

– Vi forstår at det er viktig med fortetting og er ikke imot utvikling av denne tomten. Men, denne utbyggingen strider etter vår mening i mot bestemmelsene i småhusplanen, samtidig som disse byggene både i form og med sitt bebyggelsesmønster bryter sterkt med den øvrige bebyggelsen i et område med verneverdier, sier nabo Trym Skeie.

Byantikvaren fraråder

I en uttalelse har Byantikvaren gitt Skeie rett. Etaten viser til at bebyggelsen ligger i et småhusområde med til dels høye verneverdier. Byantikvaren fraråder utbygging med fire enheter da det vil bryte for sterkt med den tilstøtende bebyggelsesstrukturen og nærmiljøets kvaliteter.

– Vi er glade for Byantikvarens uttalelse og håper Plan- og bygningsetaten vil ta hensyn til denne. Det planlagte prosjektet strider også i mot bestemmelsene i småhusplanen når det gjelder utforming og utnyttelse av tomten. Vi har selv gått rundt og tatt bilder av alle eneboligene i nærområdet for å vise at hus med flate tak og takterrasser er et fremmedelement i dette villaområdet, som kjennetegnes av eneboliger i byggmester funkis-stil. Med unntak av et leilighetskompleks utenfor det umiddelbare nærområdet finnes det ikke boliger med flate tak og takterrasser. Bildene har vi sendt Plan- og bygningsetaten for å gi en riktigere fremstilling enn det utbygger har gitt, sier Skeie.

Nei til teppebombing

I den reviderte småhusplanen som skal behandles av bystyret denne våren, vil byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen ha på plass presise bestemmelser hvor selvstendige avslagsgrunner basert på kvalitet, utforming og plassering av bebyggelse skal på plass.

– Det skal ikke være slik at småhusområdene teppebombes med fuglekasser som er lite tilpasset øvrig bebyggelse. Det er meningsløst om avslagsgrunner kun skal være basert på volum, høyde og bredde, sa byråden i et intervju i mars i år.

På utbyggers premisser?

Johan Verde er også nabo til det planlagte prosjektet. Han viser til at dette blir boliger som med sine takterrasser vil rage mer enn syv meter over bakken når forventet rekkverk og møblement kommer på plass.

– Blir dette byggeprosjektet godkjent, vil det senere bli referanse for andre byggeprosjekter. Dermed vil det som tidligere har vært et ensartet område bli ødelagt. Det har vi sett tidligere. Er det en utvikling politikerne ønsker, at det er utbyggerne som skal legge premissene for byutvikling, spør Verde.

– Bård Folke Fredriksen har muligheten for å vise at han mener alvor ved å stille denne saken i bero, når Byantikvaren har frarådet utbyggingen og han selv har poengtert viktigheten av å bevare småhusområdene gjennom å legge vekt på at kvalitet, utforming og plassering av bebyggelse skal være selvstendige avslagsgrunner, sier Skeie.

– Klare føringer

– Uansett kan Plan- og bygningsetaten avslå søknaden om rammetillatelse på bakgrunn av bestemmelsene i dagens småhusplan, som blant annet gir klare føringer for tilpassing, også når det gjelder bebyggelsesstruktur. Tomten er på noe over 1200 m². Småhusplanen sier at det skal være 600 m² per enebolig. Det vil si at det i prinsippet kan innpasses to boliger med saltak på tomten. Det er akseptabelt for oss, sier Skeie.

– Vi opplever at dette byggeprosjektet som mange andre kun er opptatt av maksimal utnyttelse og maksimal profitt. At vi får nabovarselet rett før vinterferien er også typisk i slike byggesaker. At utbygger i tillegg beskriver området som uensartet, er også en drøy påstand, sier Verde.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.