RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

– Et eksempel på grønn utvikling


Den planlagte skulpturparken på Ekeberg skaper debatt. Her fra Ekebergrestauranten.
Den planlagte skulpturparken på Ekeberg skaper debatt. Her fra Ekebergrestauranten.
Jorleif Jørgenvåg, prosjektleder i Kulturetaten, mener Skulpturparken på Ekeberg tar form i en åpen og demokratisk prosess. Og avviser hastverk.

EKEBERG: Mange har ment mye om utviklingen av skultpturparken på Ekeberg. I denne artikkkelen svarer Jørgenvåg på kritikken, og gjør rede for Kulturetatens syn.

LES OGSÅ: Positive til skulpturpark, men...

– Den offentlige høringen av planforslaget for skulptur- og kulturminneparken ble avsluttet 1. desember, og mange har benyttet muligheten til å komme med høringsmerknader til Plan- og bygningsetaten (PBE) og i media, sier Jørgenvåg til Nordstrands Blad.

– Dette viser at planområdet på Ekeberg er et høyt verdsatt område for beboerne i nabolaget. PBE og Kulturetaten som forslagsstiller skal nå vurdere hvordan planen bør justeres for å imøtekomme relevante innspill, før den sendes til behandling i bystyret., fortsetter Jørgenvåg.

– Det har kommet fram påstander og uriktigheter som bør korrigeres om planforslaget, sier han.

Påstand om hastverk og lite demokratisk prosess

– Oslo kommune har arbeidet med Christian Ringes’ idé siden 2006, og byrådet ga i januar 2009 Kultur-etaten i oppdrag å utarbeide et planforslag og framforhandle en avtale med C. Ludens Ringnes Stiftelse (CLRS) om etablering og drift av skulptur- og kulturminneparken. Begge deler skal legges fram for bystyret. Forprosjektet har pågått i 2 år, og Kulturetaten har avholdt flere åpne informasjonsmøter.

– På prosjektets nettside er alle utredninger og bakgrunnsmateriale blitt publisert fortløpende. Planarbeidet er gjennomført etter plan- og bygningslovens regelverk og tidsfrister, samt PBEs føringer i offentlig godkjent planprogram. Avtalen mellom Oslo kommune og CLRS er avhengig av utformingen av reguleringsbestemmelsene og vil bli offentliggjort i forbindelse med egen bystyrebehandling, fortsetter prosjektleder Jørgenvåg.

Kulturminneloven følges

– Planarbeidet følger lovpålagt regelverk for håndtering av automatisk fredete kulturminner, der Byantikvaren og Riksantikvaren har klare roller. C. Ludens Ringnes Stiftelse har betalt for Byantikvarens omfattende lovpålagte arkeologiske forundersøkelse. Byantikvaren har deltatt fra starten av i planarbeidet for å kunne ivareta kulturminnene, sier Jørgenvåg.

– Kulturminnene har vært en grunnleggende premiss for utformingen av planen. Store deler av området er hensynssoner der kulturminneloven skal gjelde. Tiltak som berører automatisk fredete kulturminner må godkjennes av Riksantikvaren, og drøftinger og justeringer av planforslaget er en nødvendig del av planprosessen. Kun de tiltak Riksantikvaren gir tillatelse til vil bli gjennomført., poengterer Jørgenvåg.

Fra idé til virkelighet

– Planforslaget er basert på kunnskap fra gjennomførte arkeologiske og naturfaglige undersøkelser. På Byantikvarens klare oppfordring er parkens tyngdepunkt flyttet fra sletta i øst lenger ned i Ekebergskråningen, mot vest. I sin høringsuttalelse har Fylkesmannen i Oslo og Akershus uttalt at planområdet er godt kartlagt ihht naturmangfoldsloven, at naturverdiene i området i stor grad ivaretas.

– Kulturetaten mener konsekvensene av tiltaket er godt belyst for å kunne avveie de ulike interessene i området, sier Jørgenvåg.

Tiltak i bare 10% av planområdet

Påstander om at hele skogen vil bli rasert og nedbygd er ikke riktig. Av kart og reguleringsbestemmelser fremgår det at bare ca.10prosent av planområdet berøres av konkrete tiltak, hvorav mer enn halvparten er reparasjon av eksisterende veier. Ved anleggsarbeidet vil det ikke bli lov til å ødelegge terrenget ut over veibredden. Ut over gondolbanen etableres det ingen nye bygg i parken med unntak av en paviljong/kunstverk på maks. 50 m2 som plasseres på eksisterende fundamenter, understreker Jlørgenvåg.

– Arbeidene med opparbeidelse av skulptur- og kulturminneparken skal følge en detaljert gjennomføringsplan godkjent av Oslo kommune. Planen skal sikre publikums bruk av området og beskyttelse av natur og kulturminner mens arbeidene pågår. Ferdig opparbeidet skal drift av parken følge Friluftsetatens retningslinjer for Oslos friområder. Der det i dag er skog skal det anlegges svært få tiltak som krever intensiv skjøtsel, og behovet for vedlikehold vil stå i forhold til dette, sier Jørgenvåg.

Kunst tilpasset skogen og landskapet

– Skulpturene skal være en attraksjon i seg selv, og skulpturer vil komme gradvis. Reguleringsplanens hensikt er å skape en ramme som sikrer dette over lang tid. Variasjon i antall og størrelse er viktig. Det vil bli plassert ut ca. 25 kunstverk ved åpningen, deretter er intensjonen at det skal komme nye kunstverk jevnlig. Ingen av de 20 første skulpturene som vil bli foreslått er over 4 meter, de fleste er under 2,5 meter. Det anbefales utplassert større skulpturer på kun 3 steder i et planområde på 255 da. I de mest sårbare kulturminneområdene er skulpturpunkter nøye utvalgt for å skape en balanse mellom kulturmiljøet og kunsten, og besøkende vil aldri se mer enn to kunstverk samtidig. Basert på høringsmerknadene vil antall og høyder på skulpturer bli vurdert i endelig planforslag, prsiserer Jørgenvåg.

Området er stort nok til å deles

– Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge området for flere besøkende av alle slag, både fra nye beboere i Bjørvika, byens øvrige befolkning og tilreisende. Et optimistisk anslag for besøk i skulptur- og kulturminneparken er en økning til 200.000 fra dagens ca. 50.000 pr år. De høye anslagene på besøkstall som beskrives i planforslaget er knyttet til eventuell etablering av gondolbanen. Gondolbanen er ikke en del av Kulturetatens planarbeid, men ble vedtatt av bystyret allerede i 2003. Kulturetaten er av PBE pålagt å detaljere landingspunktet i planarbeidet, sier Jørgenvåg.

– Oslo kommune har foreløpig ikke inngått noen avtaler om gjennomføring av gondolbanen, men størrelsen på banens mottaksstasjon og servicebygg vil bli redusert til et minimum, fortsetter Jørgenvåg.

Til glede for alle

– Kulturetaten mener at skulptur- og kulturminneparken er et ypperlig eksempel på utvikling av et grønt, attraktivt sambruksområde med høy kvalitet, der skulpturene tilpasses et flott skogsområde, som vil bli tilgjengelig og til glede for enda flere, avslutter Jorleif Jørgenvåg, prosjektleder i Kulturetaten.

 

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere