– Fjerner det siste turområdet på Voksenåsen

SKUFFET: Carl Lindblad er skuffet over sine kolleger i bydelsutvalget som ikke motsetter seg det store naturinngrepet i området på nedsiden av Soria Moria. Foto: Vidar Bakken

SKUFFET: Carl Lindblad er skuffet over sine kolleger i bydelsutvalget som ikke motsetter seg det store naturinngrepet i området på nedsiden av Soria Moria. Foto: Vidar Bakken

Arbeiderpartiet i Bydel Vestre Aker reagerer sterkt på at de borgerlige partiene går inn for utbygging av det siste store grøntområdet på Voksenåsen.

BYGGEOMRÅDET: Ligger til vestre for Soria Moria, som er komplekset tegnet inn i nedre del av bildet med Lysebu ovenfor.

SORIA MORIA: – Vi vil at dette mye brukte turområdet skal vernes for fremtiden. Det er det siste store grøntområdet for beboerne i Voksenåsen vest, samtidig som det er en viktig portal til marka, sier Ap's gruppeleder i bydelsutvalget (BU) i Bydel Vestre Aker, Carl Lindblad.

Høyre, Venstre og Frp danner flertall i BU for utbygging på nedsiden av Soria Moria, som eies av Den norske legeforening. Soria Moria er tiltakshaver i byggesaken. Tomten på noe over 72 mål er regulert til institusjon og krever en omregulering til boliger. Det er planlagt 74 eneboliger på tomten. Flertallet i bydelsutvalget går inn for en begrenset utnyttelsesgrad på maksimum 12 prosent.

Se større kart over planområdet her!

Forholder seg til utbygger

– Jeg er skuffet over de andre partiene i BU og da særlig Venstre som jeg ville trodd primært ville gå for å bevare dette naturområdet, sier Lindblad.

Les også: Venstre tar avstand fra Bjørn Dæhlies profittbegjær

Flertallet i bydelsutvalget viser i sin uttalelse til at bystyret ikke har tatt noe initiativ til å igangsette en omreguleringsplan for disse områdene eller vedtatt noen servitutt om at tomtene ikke skal bebygges. De velger å forholde seg til forslaget fra tiltakshaver, da bydelsutvalget i tidligere sammenhenger ikke er blitt hørt når man har vært negative til utbygging av regulerte områder som strider mot det overordnete vedtaket om Oslos blågrønne profil.

Les også: Byrådet tar Voksenåsen

– Monner lite

– Når vi ikke er blitt hørt tidligere, hvor store områder i Voksenåsen er blitt vedtatt skal bygges ut, er det desto større grunn til å motsette seg dette store naturinngrepet. Her går det stier på kryss og tvers, som brukes av hundrevis av mennesker hver dag. BU kunne primært motsatt seg utbygging av området og sekundært forholdt seg til utbyggers planer, sier Lindblad.

Han mener at det å rydde mer enn 72 mål med skog for å få på plass 74 dyre eneboliger monner lite med hensyn til å møte det store behovet for boliger i Oslo.

– Det står ikke i forhold til de store konsekvensene som naturinngrepet utgjør, sier Lindblad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.