– Flyttet ikke på et komma

Venstre og Kjell Veivåg (t.h.) er fornøyd med bystyrets behandling av skolebehovsplanen. Her er han på Grefsen skole sammen men Per E- Braseth-Ellingsen (i midten) fra Venstre lokalt, og Foreldreaksjonens Erik Skei, som nå anser sitt arbeid for fullført. Arkivfoto: Kristin Tufte Haga

Venstre og Kjell Veivåg (t.h.) er fornøyd med bystyrets behandling av skolebehovsplanen. Her er han på Grefsen skole sammen men Per E- Braseth-Ellingsen (i midten) fra Venstre lokalt, og Foreldreaksjonens Erik Skei, som nå anser sitt arbeid for fullført. Arkivfoto: Kristin Tufte Haga

I går behandlet bystyret skolebehovsplanen. – Venstre er godt fornøyd, komiteens innstilling ble vedtatt, sier Kjell Veivåg. Dermed legger Foreldreaksjonen ned sitt arbeid.

NORDRE AKER: Det betyr blant annet at nå også bystyret sier ja til en utredning av Berg videregående skole som mulig ny barneskole. Utredning og eventuelt utbygging av Ullevålsallé-tomten, som avlastning for Ullevål Skole, går sin gang, det blir flerbrukshall på Grefsen, og Engebråten skal bygges ut permanent.

– Dette er så klart Venstre godt fornøyd med. Og når det gjelder sistnevnte – permanent utbygging av Engebråten – er det viktig at det arbeidet prioriteres, så man fortest mulig kan erstatte brakkene med i stedet skikkelig funksjonelle skolebygg, i tillegg til det mønsteranlegget som er der fra før, sier nestleder av bystyrets kultur- og utdanningskomité, Kjell Veivåg (V).

– I Dialog

Han oppfordrer også til dialog mellom de forskjellige partene – underveis i prosessen

– Viktig å få alle parter på banen i diskusjonen om hvordan dette kan gjøres best mulig, også FA/U/foreldrene, sier Veivåg, som i tillegg forventer at den planlagte midlertidige skolen – mest sannsynlig i Engebråten-området – som avlastning for rehab og utbygging av både Kjelsås og Grefsen barneskole, ikke må forsinke den permanente utbyggingen av ungdomsskolen.

Foreldreaksjonen legges ned

– Aksjonen ble startet våren 2008 fordi det så ut til å bli for få skoleplasser i Nordre Aker. Antallet barn økte år for år, og skolene var fulle. Planleggingen av nye skoleplasser lå på etterskudd blant annet fordi veksten ble undervurdert. Vi gikk mot uforutsigbare, varierende inntaksområder og langvarige brakkeløsninger. Vårt ønske var at barna kunne få gå på gode skoler i nærheten av der de bor. Derfor gjorde alle grunnskole-FAU-ene felles sak, forteller leder av aksjonen, Erik Skei (Grefsen).

– Først dokumenterte vi grundig behovet for nye skoleplasser. Så har vi jobbet for konkrete løsninger. Nå har bystyret vedtatt en ny ungdomsskole ved Grefsen vgs., en ny grunnskole vest i bydelen, samt at Engebråten skal være like stor som i dag ved at permanente bygg erstatter de gamle brakkene. I tillegg ser man på om en utvidelse av Ullevål er fornuftig!

– Ser lyst ut

– Dermed ser situasjonen lys ut, og Foreldreaksjonen kan legges ned, sier Skei, og legger til at det fremover blir de enkelte FAU-ene som eventuelt uttaler seg om egne saker.

– Det er likevel et håp man vil fortsette å skjele til hva som er gunstig for fellesskapet og helheten – og gjerne samarbeide i enkeltsaker. Vi er veldig tilfredse med det vi har vært med på å få til. Nå må vi ha tillit til at vedtakene blir godt forvaltet, men FAU-ene må være klare til å samle seg dersom det trengs, sier Skei som samtidig benytter seg av muligheten til å takke alle som har bidratt til Foreldreaksjonen.

– Ikke minst politikere i bydelsutvalget og bystyret som har vært opptatt av gode løsninger, men vi har etter hvert fått en god dialog også med Utdanningsetaten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.