– Han har gjort en bra jobb

AVSKJED: Leder av Bydelsutvalget, Shahbaz Tariq, takket av bydelsdirektør Jan Hagen på sist BU-møte. FOTO: PRIVAT

AVSKJED: Leder av Bydelsutvalget, Shahbaz Tariq, takket av bydelsdirektør Jan Hagen på sist BU-møte. FOTO: PRIVAT

Bydelsdirektør Jan Hagen går nå over i pensjonistenes rekker.

SØNDRE NORDSTRAND: Da Jan Hagen kom til bydelen 1. mars 2009 var merforbruket galopperende på 82 millioner kroner.

– Den utfordringen jeg fikk var å få bydelen i økonomisk balanse i løpet av en fireårig økonomiplanperiode, samtidig som vi må oppfylle det lovverk bydelene er satt til å håndtere innenfor helse- og sosiallovgivningen, forteller Hagen.

Bydelen utarbeidet en økonomisk handlingsplan der tverrfaglig samarbeid og ansvar ble satt i fokus.

– Handlingsplanen er tett fulgt opp, blant annet med månedlige økonomirapporteringer fra alle enheter i bydelen. Det er lagt stor vekt på å etablere en felles forståelse for de utfordringer bydelen sto overfor. Det har vært veldig positivt å oppleve at alle enheter har trukket i samme retning for å nå våre felles mål, sier Hagen.

Fortsatt utfordringer

Regnskapet for 2012 viser en forbedring i forhold til 2009 på nær 90 mill. kroner. Isolert sett ble det et mindreforbruk i 2012. Bydelen må likevel dekke inn 36 millioner kroner av tidligere års merforbruk. En del av dette ble dekket i 2012, mens de resterende 23 millionene må tas i 2013.

Utfordringen for bydelen fremover blir dels å dekke det resterende av tidligere års merforbruk og dels tilpasse virksomheten til de stadig strammere budsjettrammene

Dyktige ansatte

– Jeg håper at bydelen vil fortsette det gode arbeidet, og at tverrfaglig samarbeid fortsatt vil stå i fokus i økonomiplanarbeidet. Bydel Søndre Nordstrand har mange dyktige og hyggelige ansatte. Jeg har trivdes veldig bra, og ønsker bydelen lykke til i årene som kommer, avslutter Hagen.

Godt samarbeid

Jan Hagen får skryt av BU-leder Shahbaz Tariq (Ap).

– Han kom til oss i en vanskelig situasjon med stort medforbruk og har gjort en veldig bra jobb for bydelen. Selv om vi ikke er i balanse ennå er vi på riktig spor. På vegne av hele BU vil jeg takk for samarbeidet, det har vært veldig ryddig uten noen konflikt mellom administrasjonen og oss politikere. Vi har fått klare og tydelige svar hver gang vi har svart. Det er bare å ønske Jan Hagen lykke til med pensjonisttilværelsen, sier Shahbaz Tariq.

Jan Hagen er bydelsdirektør ut påsken, mens assisterende bydelsdirektør Lillian Aakervik er beordret inn i stillingen fra 1. april.

– Prosessen med å finne ny direktør er i gang og jeg som BU-leder blir involvert, sier Tariq.

Les også:

Søker etter fire direktører

- Dette er en rasering

Fornøyd med at frivillige tar over Tirsdagsklubben

Kutter 28 nye stillinger

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.