*Nettavisen* Nyheter.

-Håpløs kommentar!

Aud Kvalbein (KrF) reagerer kraftig på Bjarne Eikefjords (Ap) beskyldninger om at KrF har løpt fra standpunktet sitt i spørsmålet om dypvannsdeponi ved Malmøykalven.

Nordstrand: Bjarne Eikefjord sto frem i Nordstrands Blad fredag 30. september hvor han mente at miljøvernministeren ikke hadde svart godt nok på hva han ville gjøre for å hindre at Oslo Havnevesen dumpet giftig slam ved Malmøykalven. Kommentaren avstedkom etter partifellen Marit Nybakk hadde tilskrevet Kvalbeins partifelle miljøvernministeren.
- Bjarne Eikefjord skjønner tydeligvis ikke hva denne saken dreier seg om. For det er ikke miljøvernminister Knut Arild Hareide som avgjør denne saken. Det er bystyret i Oslo som skal ta stilling til en reguleringsplan om deponi ved Malmøykalven. Meg bekjent er det et flertall mot denne reguleringen, og sier bystyret nei til reguleringsforslaget, kan det ikke ankes inn til verken miljøvernministeren eller andre, sier Kvalbein.
I løpet av høsten skal bystyret ta stilling til en reguleringsplan som byrådet har lagt frem, der det foreslås å legge et dypvannsdeponi ved Malmøykalven.
Byrådet foreslår dette som ledd i en plan for å rydde opp i forurensede sedimenter i indre havn, og ved småbåthavnen på Padda. Her er det daglig oppvirvling av stoffer som skader økosystemet. Et flertall av partiene i bystyret har gått ut i Nordstrands Blad og signalisert at de ikke ønsker seg et deponi i Oslo-fjorden. De ønsker heller en løsning med landdeponi ved NOAH Langøyene i Vestfold.
Byrådet i Oslo bekrefter ovenfor Nordstrands Blad at de ikke kan anke et evntuelt bystyre-nei til dypvannsdeponi.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag