– Helt i gråsonen for hva som er lovlig

Bydel Grorud planlegger å flytte Huken naturbarnehage. – Det finnes det ingen gode grunner til. Personalet er førsteklasses og barna trives. Huken er ganske enkelt Oslos beste barnehage, sier foreldrene.

Bydel Grorud planlegger å flytte Huken naturbarnehage. – Det finnes det ingen gode grunner til. Personalet er førsteklasses og barna trives. Huken er ganske enkelt Oslos beste barnehage, sier foreldrene.

– Bydelsdirektørens forslag om flytting 14 dager etter at vedtaket er fattet beveger seg i gråsonen for hva som er lovlig, sier foreldrene ved Huken naturbarnehage.

Klikk på bildet for å forstørre.

Huken naturbarnehage gir ungene et tilbud utomhus i skog og mark.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foreldre og bydelspolitikere er opprørte over bydelsdirektørens forslag til kutt i budsjett.

GRORUD: Og de legger til:

– Om det så skulle være lovlig, noe vi betviler, så er det ikke etisk forsvarlig.

Ulovlig kort frist

Foreldrene ble varslet om eventuell flytting av Huken barnehage i brev av 17. november fra bydelen. I det samme brevet gjøres det oppmerksom på at budsjettet vedtas 16. desember 2010, og at naturbarnehagen skal flyttes med virkning av 1. januar.

– Dette gir foreldrene ca. 14 dager, inklusiv julen, på å omstille barna til at de skal flyttes til en ny barnehage, sier Stine Hammer på vegne av foreldrene.

Foreldreutvalget har i brev av 25. november til bydelsadministrasjonen med kopi til fylkesmannen i Oslo og gruppelederne i Grorud bydelsutvalg stilt spørsmål ved brudd på forvaltningslovens regler om enkeltvedtak og barnehagelovens § 4.

Dette sett i forhold til:

1. Svært kort tidsfrist fra vedtak fattes til eventuell flytting.

2. Ingen involvering av foreldreutvalget, med unntak av at vi selv har tatt initiativ for å få informasjon om hva dette eventuelt vil bety av endringer for barna våre.

3. Det foreligger ingen faglige vurderinger av forslag til vedtak.

4. At vedtaket for enkelte av barna i barnehagen vil kunne fremstå som en vesentlig endring i deres hverdag.

Barnehagedekning

Ved å flytte Huken til en avdeling i Ammerudkollen barnehage mister bydelen 18 storbarnsplasser. Ifølge budsjettforslaget står 103 barn på søkerliste til barnehageplass, og det er ventelister.

Fødselstallene i bydelen har økt og omkring 50 småbarnsfamilier har de siste årene flyttet inn i Lillogrenda. Bydelen har målsetting om full barnehagedekning.

– Vi må forholde oss til det budsjettet som vedtas av bydelspolitikerne den 16. desember, sier foreldrerepresentant Stine Hammer, og avslutter med at hun foreløpig har tillit til at bydelen har politikere med evne og vilje til å styre strategisk og langsiktig til det beste for bydelens videre utvikling.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.