*Nettavisen* Nyheter.

– Her skal det bli skole!

Elin Horn Galtung er glad for at Plan- og bygningsetaten går inn for skole på Storebrandtomten og at det er sannsynligvis er flertall for dette i bystyret. Foto: Vidar Bakken

BU-leder Elin Horn Galtung (H) har neppe sitt eget parti i rådhuset i ryggen, men flertallet i bystyret vil gi henne rett. Det skal bli barneskole for 840 elever på Storebrandtomten.

Klikk på bildet for å forstørre.

Venstre har programforpliktet seg til skole på Storebrandtomten. Foto: Vidar Bakken

VESTRE AKER: Leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Elin Horn Galtung, er tilbake etter ett års permisjon. Hun er kampklar .

– Jeg ser til min glede at Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget om skole og barnehage på Storebrandtomten og ikke Naturbetongs forslag til boliger, sier Horn Galtung.

Dette er saken

Byrådet ble i 2011 av bystyret pålagt å utrede et planforslag med hensyn til skole og barnehage etter initiativ fra daværende nestleder i byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl (A).

Dette skjedde etter at daværende næringsbyråd, Øystein Sjøtveit (Frp), på egen hånd i 2010 informerte Naturbetong om at Oslo kommune ikke ville erverve tomten. Dette til tross for at en reguleringsprosess var i gang med formål skole/barnehage og det var utarbeidet en mulighetsstudie som viste at tomten egnet seg godt til dette.

Les også:

Kritisk til Sjøtveit

Høyrebyråd forsvarer "salg" av skoletomt

Tellevik Dahl varsler omkamp

Høyre i byrådet ga Sjøtveit «lunken» støtte for hans initiativ. Bystyret ble ikke informert om Sjøtveits tomteavgjørelse, selv om bystyret allerede i 2004 hadde bedt byrådet om en utredning til skole/barnehageformål. Sjøtveit har senere tatt selvkritikk for at han ikke informerte bystyret om avgjørelsen. Nå ligger det to planforslag til politisk behandling i rådhuset. Ett som gjelder skole/barnehage og Naturbetongs forslag til 78 boliger.

Venstre forpliktet seg

– Det var for øvrig dagens byrådsleder som fremmet forslaget fra Høyre om utredning av tomtens egnethet til barnehage og skole, som i 2004 fikk bystyrets flertall. Uansett hva mitt eget parti gjør i saken, så har Venstre forpliktet seg til at Storebrandtomten skal benyttes til skole/barnehageformål. Det står i Venstres partiprogram og fikk også forsiden i din avis under siste valgkamp , sier Horn Galtung til journalisten.

Venstre danner i dag byråd sammen med Høyre og KrF.

Hun viser også frem en løpeseddel som Venstre delte ut på dørene i bydelen under siste valgkamp.

– Her står det også at FO-bygget ikke er noe alternativ i denne sammenheng. Venstre skriver også at «barna skal slippe å krysse den farlige og sterkt trafikkerte Sørkedalsveien.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt har tidligere gått inn for skole og vil sammen med Venstre og de Grønne eventuelt utgjøre flertall i bystyret.

Utenfor rekkevidde

Byrådets innstilling har vært at dagens «reserveskole» i FO-bygget på et senere tidspunkt skal bli ny barneskole for Vestre Aker, etter at Majorstuen skole (de største barna) og senere Ris skole er ferdige med sine byggeprosjekter.

– Av og til lurer jeg på om embetsverk og sentrale politikere i rådhuset i det hele tatt leser den informasjonen som bydelen sender ved høringssvarene til Skolebehovsplanene. Det ser ut som de kun forholder seg til gamle tall for fremskriving av elever i bydelen uten å ta innover seg de faktiske forhold. Saken er at de fleste skolene i bydelen er sprengt med få muligheter til utvidelse. Det vil blant annet si at skolene har mistet fellesrom, som er omgjort til klasserom. Flere skoler har passert 100-prosentgrensen.

– Når det gjelder FO-bygget er det flere forhold som viser at dette ikke er noe godt alternativ for barneskole. For det første ligger bygget usentralt og utenfor rekkevidde for små barn. Det er ikke gåavstand for dem dette gjelder. Vi kan ikke begynne å sende permanent alle de små barna rundt i byen. Det strider både mot bystyrets overordnede vedtak og mot en normal etisk holdning. Storebrandtomten ligger midt i det området hvor skolebehovet er stort og det er nå bevist at den egner seg svært godt til formålet. I stedet vil noen bygge masse boliger på tomten, som igjen øker trykket på skoler som allerede er sprengt. Selv på Rådhuset må man se det urimelige i dette. Dette er den eneste store tomten i området som egner seg til skoleformål, sier Horn Galtung.

Ferdig infrastruktur

Hun peker også på fordelen med den umiddelbare nærheten til Gressbanen.

– Her har kommunen ferdig infrastruktur med et idrettsanlegg sommer og vinter i umiddelbar nærhet som kan brukes av elevene på dagtid. På skoletomten vil det bli en flerbrukshall. På kveldstid vil det ble parkeringsmuligheter ved skolen som kan avlaste den kritiske parkeringssituasjonen rundt Gressbanen. Hva vil man så gjøre med FO-bygget, hvor elevene i dag må benytte midlertidige gymlokaler på Huseby skole og Njårdhallen? Og hvem har sin naturlige tilknytning til en skole i FO-bygger? Det er eventuelt den nordøstligste delen av Ullern som kan bli et opptaksområde med sin nærhet til området. Våre yngste elever fra denne delen av bydelen hører i dag naturlig til på Huseby skole.

Kolossal befolkningsvekst

Byrådet har varslet en kolossal befolkningsvekst i Oslo de neste årene.

– Man kan jo ikke forvente at flere hundre tusen mennesker bare skal bosette seg i de østlige bydeler. Vi tar allerede og må fortsatt ta vår del av veksten både rundt knutepunktene og fortetting i småhusområdene. Det er i beste fall naivt å tro at denne veksten i barnefamilier i vårt område ikke fortsetter. Byrådet snakker om at det må bygges minst et klasserom i uken for å møte morgendagens behov. Behovet for klasserom gjelder også vår bydel, sier BU-lederen.

Hun sukker oppgitt over påstanden som er fremmet om at tomten blir for dyr.

– Taksten blir den samme om tomten hadde vært kommunal. Dette er en investering kommunen må ta. Det er også andre kommunale tomter som kan selges eller eventuelt inngå i et makeskifte.

Barnehage

– Hva gjelder barnehage, er tomtens sørlige del glimrende til dette, noe Plan- og bygningsetaten også mener. Det er nesten ufattelig at den samme ansvarlige byrådsavdelingen ikke jubler for at både skolebehovet og behovet for en permanent barnehage til erstatning for den midlertidige i Tråkka, blir løst på tomten i Bjørnveien. Barnehagen i Tråkka er midlertidig og bryter reguleringsbestemmelsene for tomten både for nærhet til elven og at den ligger på et friområde. Det kan den selvfølgelig ikke fortsette med i uoverskuelig fremtid, og da blir det mangel på barnehagetilbud i denne delen av bydelen, sier Horn Galtung.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.