– Høyreekstreme står bak dette

Hovedkasserer i SOS- Rasisme, Kjell Gunnar Larsen mener høyreekstreme krefter har bidratt til at Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner nå trekker Frifondstøtten på 4,5 millioner kroner. FOTO: NILS SKUMSVOLL

Hovedkasserer i SOS- Rasisme, Kjell Gunnar Larsen mener høyreekstreme krefter har bidratt til at Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner nå trekker Frifondstøtten på 4,5 millioner kroner. FOTO: NILS SKUMSVOLL

SOS Rasisme er forbannet etter at det i dag ble vedtatt å trekke Frifonds støtte på 4,5 millioner kroner til organisasjonen.

Leder for LNU, Tale Hungnes. FOTO: LNU

OSLO: – En bakvaskelseskampanje fra høyreekstreme i Norge, hevder hovedkasserer i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen. SOS Rasisme holder hus i Pilestredet.

– Dette er en påstand som får stå for hans regning, sier generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Tale Hungnes.

Påstand om mislighold

LNUs kontroll begynte tilbake i februar 2009, opplyses det fra Landsrådet. I august var LNU på kontrollbesøk til SOS Rasisme. Her mente LNU å kunne avdekke mislighold av tildelte Frifondsmidler som skulle gått til orgainsasjonens lokallag rundt om i landet.

– LNU har etter grundig kontroll ikke kunnet godkjenne bruken av midler i 2008, og har derfor ikke utbetalt pengene til SOS Rasisme. LNU trekker støtten fordi LNU er i sterk tvil om grunnlagstallene om antall medlemmer og lokallag er riktige. LNU er også i sterk tvil om tildelt støtte i 2008 har gått til lokal aktivitet, i tråd med retningslinjene til Frifond, skriver de i dag på sine nettsider.

Frifondsmidlene er en støtteordning til lokal aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene, som fordeles på bakgrunn av antall medlemmer og antall lokallag.

Sentralleddet i organisasjonene søker om støtte på vegne av lokallagene, og fordeler pengene videre til disse. Det er lokallagene som selv skal styre og bruke midlene. SOS Rasisme er en av de største mottakerne i ordningen.

Klandrer høyreekstreme

– Høyreekstreme grupper har brukt mye tid og krefter på å bakvaske SOS Rasisme. Resultatet er altså at vi nå risikerer å miste pengestøtte vi har krav på fra Frifond, sier Larsen til Østkantavisa.

– Mener du at høyreekstreme har infiltrert Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner?

– Nei. Men de (de høyreekstreme red.anm) har sørget for å spre løgnaktige påstander om oss, dette har igjen ført til at noen plutselig vil kontrollere oss, som igjen har ført til at vi nå risikerer å miste støtte, selv om ingen finner noe ulovlig, sier han.

SOS Rasisme anket LNUs vedtak om å trekke tilbake Frifondsmidlene, men fikk ikke medhold fra LNUs særskilte klageutvalg.

Hovedkassereren i SOS Rasisme er ikke overrasket over utfallet.

– De som sitter i dette kontrollutvalget er tidligere medlemmer og nåværende medlemmer av styret i LNU. Klageutvalg som er sammensatt slik går ikke imot sin egen administrasjon.

– Hva gjør dere videre?

– Vi vil kontakte vår advokat og ta ut søksmål, sier Larsen og viser til en pressemelding SOS Rasisme har sendt ut i sakens anledning, tittlulert med «Prosessen».

– Hele denne prosessen er som henta ut fra en roman av Kafka, uansett hvor mye saklig dokumentasjon vi bringer fram så klarer vi ikke å trenge igjennom hos LNU, står det skrevet i meldingen.

Feil pengebruk

LNU hevder i nettsaken at de gjennom egne kontrollrutiner har avdekket forhold hos SOS Rasisme som ligger til grunn for at støtten trekkes, og mener at de gjennom hele 2009 har hatt en grundig og omfattende kontrollprosess mot organisasjonen.

– Vårt forvaltningsarbeid er meget grundig og profesjonelt, sier Tale Hungnes til Østkantavisa.

– Er det ikke problematisk at flere av medlemmene av kontrollkomiteen i denne saken er medlemmer av LNUs styre?

– Klageutvalget er et organ som er valgt av barne- og ungdomstinget som er et demokratisk organ. Her har også SOS Rasisme hatt anledning til å stemme. LNU er et fellesskap av medlemsorganisasjoner som har fått i oppdrag å forvalte Frfondstøtten, sier Hungnes.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.