– Ikke kjør barna til skolen

Samlet for trafikksikkerhet: Tone Bonnerud (Kjelsås FAU), Erik Normann (driftsstyreleder Engebråten), Ola Ringsaker (Grefsen FAU), Tove Godejord (Undervisningsbygg), Sven Erik Berget (driftsstyreleder Kjelsås), Trond Myklebust (Kjelsås FAU), Mette Rasmussen (rektor Kjelsås), Hilde Gundersen (Samferdselsetaten), Marius Brusdal (ass.rektor Grefsen), Anders Gjengedal (Undervisningsinspektør Engebråten) og Inge Brekke (Politiet). Foto Karl Andreas Kjelstrup

Samlet for trafikksikkerhet: Tone Bonnerud (Kjelsås FAU), Erik Normann (driftsstyreleder Engebråten), Ola Ringsaker (Grefsen FAU), Tove Godejord (Undervisningsbygg), Sven Erik Berget (driftsstyreleder Kjelsås), Trond Myklebust (Kjelsås FAU), Mette Rasmussen (rektor Kjelsås), Hilde Gundersen (Samferdselsetaten), Marius Brusdal (ass.rektor Grefsen), Anders Gjengedal (Undervisningsinspektør Engebråten) og Inge Brekke (Politiet). Foto Karl Andreas Kjelstrup

Etter høstferien skal 1450 elever til Engebråten. – Trafikksikkerheten på skoleveien har høyeste prioritet, sier Tone Bonnerud i trafikkgruppa på Kjelsås skole.

Klikk på bildet for å forstørre.

Skummelt kryss: Tone Bonnerud (Kjelsås FAU), Erik Normann (driftsstyreleder Engebråten), Tove Godejord (Undervisningsbygg) og Inge Brekke (Politiet). Foto: Karl A. Kjelstrup

KJELSÅS: 11. oktober stenges Kjelsås skole for to års omfattende rehabilitering og utbygging. I mellomtiden skal skolens 740 elever undervises i paviljonger på Engebråten.

– Kjør minst mulig

Det betyr at 1450 elever mellom 6 og 15 år vil frekventere veiene rundt Engebråten både morgen og ettermiddag de nærmeste årene. Selv om barneskole- og ungdomsskoleelevene vil ha noe ulik undervisningsstart om morgenen, vil trykket av barn bli stort.

– Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å kjøre minst mulig i området ved Engebråten, og i stedet la barna gå til skolen, for eksempel i følgegrupper. Det gir mindre biltrafikk i veiene ved skolen og færre farlige situasjoner ved henting og levering i bil, sier Tone Bonnerud i trafikkgruppen i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Kjelsås skole.

Samlet om tiltak

Hun er glad for at alle involverte parter tar trafikksikkerheten på skoleveien på alvor. Ledelsen på Kjelsås og Engebråten skoler, FAU’ene, Samferdselsetaten, Undervisningsbygg og Politiet samarbeider om å finne de beste trafikkløsningene.

Tiltakene er:

  • FAU oppfordrer foreldre som likevel må kjøre barna til skolen om ikke å kjøre til skolen ned Neptunveien, men heller slippe av barna i Kapellveien eller ved snuplassen ved Engebråtens hovedinngang. FAU vil organisere foreldrevakter hver morgen hele skoleåret.
  • I krysset Kapellveien/ Neptunveien/Marsveien er fotgjengerovergangene oppmalt på nytt, og de vil bli skiltet.
  • Samferdselsetaten skal utrede hvor vidt det kan oppføres en fartshump i Kapellveien foran det nevnte krysset for å redusere hastigheten.


– Dette blir det verste krysset. Det er her de fleste elevene vil komme. I tillegg til skolen er det en stor barnehage i Neptunveien, sier Engebråtens driftsstyreleder, Erik Normann.

– Trafikkmessig er dette krysset veldig skummelt, sier Kjelsås-rektor Mette Rasmussen.

– Innsatsen fra FAUs trafikkgruppe er gull verdt. Vi har tro på at vi skal få en god løsning, sier Rasmussen.

Kjelsås skole står ferdig i 2012. Da starter utbyggingen av Grefsen skole, og de to neste årene skal Grefsen-elevene undervises i Engebråten-paviljongene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.