– Jeg blir deprimert

BU-leder Carl Oscar Pedersen står overfor den verste økonomiske situasjonen i bydelen noensinne.

BU-leder Carl Oscar Pedersen står overfor den verste økonomiske situasjonen i bydelen noensinne. Foto: Foto: Vidar Bakken

BU-leder Carl Oscar Pedersen (H) har i likhet med resten av bydelsutvalget i Bydel Ullern tunge avgjørelser å ta i tiden som kommer.

Her er «Bettan» på besøk i Ullern Seniorsenter i høst. Det kan være siste gang. Foto: Foto: Elisabeth C. Wang

ULLERN: – Jeg blir ganske deprimert med tanken på hva vi står overfor. Dette er dramatisk. Her må vi sette svake grupper opp mot svake grupper og gode formål mot gode formål. Jeg får vondt i magen når jeg ser hvor mange som kan bli berørt av kutt, sier Pedersen.

Bydel Ullern har et omstillingsbehov på 31 millioner kroner, som følge av reduserte rammer og feilvurdering av antall eldre i bydelen.

Opprørt.

Han er opprørt over byrådets prognoser for eldre over 80 år, som har bidratt til å få bydelen inn i uføret.

– Vi kan altså ikke stole på de prognosene vi blir presentert for og som vi er nødt til å bygge våre budsjetter på når det gjelder måltall for sykehjemsplasser. Nå har vi også fått det svaret at byrådet ikke vil innvilge søknaden om å få dekket underskuddet som er fremkommet på grunn av disse prognosene, sier Pedersen.

– Irriterer meg grenseløst

Han savner en fri priskonkurranse i markedet for sykehjemsplasser.

– Halvparten av bydelens budsjett er bundet opp i sykehjemsplasser, hvor vi ikke har noe handlingsrom når det gjelder pris. Det irriterer meg grenseløst at vi må betale en høy fastsatt pris, som har økt vesentlig med opprettelse av sykehjemsetaten, mens vi blir barbert i andre enden, sier Pedersen.

BU-lederen påpeker at kommunen sentralt reduserer bydelsrammen og stiller høye krav til effektivisering, samtidig som bydelen ikke møter det samme når vi skal kjøpe tjenester som er sentralisert til kommunen.

– Konkurranseelementet er borte, og med det forsvant vårt handlingsrom til å justere økonomien. Det hadde vi muligheten til før, med friheten til å kjøpe plasser i et åpent marked, sier Pedersen.

Helt meningløst

Bydel Ullern har et regnskapsmessig merforbruk på 13 millioner kroner i 2010. Bydelsutvalget har bedt om å få fordelt inndekningen av dette over to år med 50 prosent for hvert år.

– Dette er blitt avslått fra byrådets side. Det er jo helt meningsløst at dette ikke blir godkjent når prognosene for 2012 er positive. Hvorfor skal vi skjære av oss beinet i 2011 og så sette det på igjen i 2012? spør Carl Oscar Pedersen.

Han frykter at bydelen nå må stenge Stoppestedet og Ullern Seniorsenter fordi byrådet ikke vil vise smidighet i en vanskelig situasjon.

– Dersom prognosene for antall eldre hadde vært mer i overensstemmelse med virkeligheten, ville vi iverksatt tiltak langt tidligere for på den måten å redusere underskuddet. Dette vil jeg jobbe videre med overfor politikerne i rådhuset, sier Pedersen.

Skjermer det faglige personalet

Han er oppmerksom på at flere foreldre har reagert på forslaget om å redusere antall styrere i de kommunale barnehagene.

– Det å gjøre administrative tiltak i barnehagene som innebærer at det kuttes i toppen, mener jeg er det beste vi kan gjøre i denne situasjonen. Vi skjermer det faglige personalet som jobber med barna, sier Pedersen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag