*Nettavisen* Nyheter.

– Jeg er veldig skuffet

Odd Carling vant i Høyesterett. Blokkene i bakgrunnen ble ulovlig oppført. Nå er han svært skuffet over Lagmannsrettens dom i erstatningssaken. Foto: Vidar Bakken

Odd Carling tapte «berikelsesmomentet» i lagmannsretten, selv om retten betegner Naturbetongs fremgangsmåte i Ivar Aasensvei 2 som misbruk av rådighet over eiendommen.

VINDEREN: Odd Carling og to naboer ble tilkjennegitt 1,4 millioner kroner i lagmannsretten. Saksomkostninger ble ikke tilkjennegitt. I Tingretten ble Naturbetong idømt erstatning og saksomkostninger for noe over 10 millioner kroner.

Veldig skuffet

– Jeg ser på det som om Toska skulle begå et ran på 21,5 millioner, bli tatt og få en dom å betale tilbake en million kroner for å ha vært «slem gutt». Denne dommen er ikke bra verken for meg eller alle de som sitter med rettigheter knyttet til servitutter rundt i landet. Dommen legger veien åpen for at selskaper som Naturbetong kan bygge ut i strid med servitutter som setter klare begrensninger for hva som kan bygges på en tomt og siden sitte igjen med stor fortjeneste. Nå er det ikke lenger noen risiko forbundet med dette. Jeg er veldig skuffet over dommen, sier Carling.

10 millioner i Tingretten

Høyesterett har i en tidligere dom slått fast at den negative servitutten som hviler på Ivar Aasens vei 2 er gyldig og at Naturbetong har oppført fire blokker i strid med denne (se faktaboks). I den påfølgende erstatningssaken ble det fastslått i Tingretten at berikelsen for Naturbetong sin del var på cirka 21,5 millioner kroner. Tingretten idømte Naturbetong å betale Carling og tre andre naboer noe over 10 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger. Carling skulle ha fire millioner pluss dekking av saksomkostninger.

Klanderverdig i Tingretten

Tingretten ga Carling og naboene medhold i at «Naturbetong sin framferd er klanderverdig. Naturbetong har opptrådt egenrådig og under åpenbar innflytelse av de store fortjenestemuligheter som lå i prosjektet».

I dommen i Tingretten ble det fastslått at Naturbetong hadde opptrådt rettsstridig og viste til hva lagmannsretten uttalte i selve servituttsaken, at Naturbetongs utbygging kan «gi uheldig presedens i retning av tilsvarende bebyggelse videre inn i området.» Retten mente det var viktig at vederlaget ble utmålt slik at utbygger ikke ble fristet til fortsatt misbruk.

Ikke klanderverdig i Lagmannsretten

Lagmannsretten skriver i sin dom, i motsetning til Tingretten, at det ikke er grunnlag for å karakterisere selskapets opptreden som grovt uaktsomt og sterkt klanderverdig. Dermed er det ikke grunnlag for tilkjennelse av berikelse. Dette ble begrunnet i blant annet at byggingen ble i iverksatt i tråd med offentlige tillatelser, som ikke tar hensyn til servitutter som er av privatrettslig karakter.

Misbruk

På den annen side sier lagmannsretten at, «Naturbetong har tatt en bevisst risiko, hvor en alternativ fremgangsmåte gjennom avskipning eller ekspropriasjon var mulig. Fremgangsmåten må betegnes som misbruk av rådighet over eiendommen. Både prevensjons- og reparasjonshensyn taler for at erstatning i dette tilfellet bør tilkjennegis, og at den bør være av en viss størrelse.

Tap på mange millioner

– Jeg ble tilkjennegitt 700.000 kroner. Det er en brøkdel av hva jeg har brukt på saksomkostninger, verditap på eiendommen og ikke minst tapt arbeidsfortjeneste. Jeg har brukt mange år på denne saken og kjempet mot Naturbetong med sine store advokatkontorer. Mitt hovedanliggende var å vise at det nytter å stå på for sine rettigheter. Høyesterett har fastslått at jeg hadde rett. Så ender det altså opp med at jeg til syvende og sist blir sittende igjen med et tap på mange millioner kroner. Jeg er opprørt på egne vegne og på samfunnets vegne, sier Carling, som vil anke saken inn for Høyesterett.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.