*Nettavisen* Nyheter.

– Kom med forslag!

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er blant dem som håper at næringslivet bydelene og organisasjoner vil delta i et felles løft for en vakrere Groruddal.

Miljøverndepartementet har i år satt av en tiltakspakke på 10 millioner kroner, i forbindelse med "Aksjon vakrere Groruddal". Søknadsfrist for støtte til tiltak er 25. september.

GRORUDDALEN: Miljøverndepartementet og Oslo kommune inviterer næringslivet til et samarbeid for å utvikle en vakrere Groruddal. Formålet er å bedre tilgjengelighet for miljøvennlig transport, og samtidig forbedre arbeidsmiljøet, bedriftenes miljøprofil, nærmiljøet og dalens omdømme som helhet.

– Vi vil utvikle samarbeidet med Rusken, næringsvelene og bedrifter, sier byrådsleder Erling Lae.

Han ber om at forslag til ryddeprosjekter eller tiltak for å bedre tilgjengeligheten sendes Samferdselsetaten ved Marit Elise Aune, tlf: 2349 3093 eller 4145 8933 innen 25. september.

Grip fatt!

– De 10 millioner kronene er en del av Regjeringens tiltakspakke. Pengene er bevilget til Samferdselsetaten (SAM). Bakgrunnen er at det er mye rot i det fysiske utemiljøet i dalbunnen og at det er en meget lav andel miljøvennlig transport, spesielt i næringsområdene i dalbunnen, der bilbruk er en dominerende transportform. SAM skal forvalte midlene og fordele disse til tiltak i næringslivets regi som ivaretar formålet med aksjonen, forteller kommunikasjonsrådgiver i Miljøverndepartementet, Gard Nybro-Nielsen.

Det er bevilget 30 millioner kroner spesielt for Groruddalen, for å styrke sysselsettingen og bedre miljøet. Tiltakspakken på 10 millioner kroner er øremerket "å få bedre orden på utemiljøet i dalbunnen" og "skaffe bedre atkomster fra bedriftene til stasjoner og holdeplasser for kollektivtransporten, til sykkelveier og turveier i grønnstrukturen.

Tenk langsiktig

– For at aksjonen skal bli vellykket blir det avgjørende at næringslivet griper fatt i dette tilbudet og gjør en helhjertet innsats for å rydde opp i sine omgivelser og samtidig legge bedre til rette for at både ansatte og besøkende bruker mer miljøvennlig transport - og derved bidrar til å redusere bilbruken i Groruddalen, forteller Nybro-Nielsen.

– Vi er klar over at Groruddalen er et meget stort geografisk område. Mange bedrifter og ansatte er berørt og det er en meget langsiktig oppgave å endre både innstillingen til kvaliteten i de fysiske omgivelsene og folks reisevaner. Denne aksjonen kan ikke dekke hele dalbunnen og svært mange bedrifter, men den kan bli en start på å endre disse forholdene, sier hun.

Bedre miljø

Nybro-Nielsen forteller at lokalbefolkning som bor tett inntil næringsområder som ryddes opp, vil kunne få glede av tiltakene i sitt nærmiljø eller når de er ute på tur i nabolaget. Befolkningen ellers vil kunne glede seg over at det er startet på en opprydding i dalbunnen.

– Klarer vi etter hvert å få til at dette får det omfanget vi håper, kan det også få betydning får dalens omdømme generelt, legger hun til.

Miljøverndepartementet håper at utfallet av aksjonen blir at de får fram noen gode eksempler som viser klare endringer fra en dårlig før-situasjon, til en bedre etter-situasjon, og som kan bli forbilder for andre.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim håper at næringslivet og de ansatte, bydelene og organisasjoner vil delta i et felles løft for å bedre miljøet og skape en vakrere Groruddal.

– Hvis aksjonen blir vellykket, vil dette bli en flerårig aksjon, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.