*Nettavisen* Nyheter.

– Kommunen har ignorert oss

Foreldrerepresentanter fra de syv barnehagene som skal konkurranseutsettes med samlet front i sine krav til kommunen. Foto: Vidar Bakken

Klar til kamp. Mandag møttes foreldrerepresentanter for de syv barnehagene fra tre ulike bydeler som skal konkurranseutsettes.

Klikk på bildet for å forstørre.

Svein Aartun Bye med barn i Rønningen barnehage, forlanger foreldrerepresentasjon i prosessen. Foto: Vidar Bakken

OSLO: De berørte barnehagene som like før jul fikk beskjed om at de skal privatiseres er Grindbakken og Rønningen (Vestre Aker), Asperud og Bjørnåsen (Søndre Nordstrand) og Smedbakken, Frydenlund og Ospa (Alna).

Dette har ført til kraftige reaksjoner. I Asperud barnehage aksjonerte foreldrene før jul. I Ospa barnehage mener en mor at barna straffes fordi faglært personale er dyrt.

– Barnehageloven er klar

Svein Aartun Bye i Foreldreutvalget for barnehager påpeker at kommunen så langt har unnlatt å involvere foreldrene, til tross for at barnehageloven er klar på at barnehagens samarbeidsutvalg skal behandle saker som er viktige for barnehagen.

– Konkurranseutsetting av barnehagene har naturligvis betydning for barna våre. Nå har foreldrene selv måttet samordne seg for å sørge for at vi får den informasjonen vi har krav på, sier Aartun Bye.

Konkurransegrunnlaget er allerede sendt ut, men barnehagerepresentantene har fremmet to tydelige krav til kommunen som må oppfylles. I mellomtiden må konkurranseutsettingen settes på vent.

– Kommunen vil fremdeles eie barnehagene, mens driften blir konkurranseutsatt. Vi krever at bemanningsnormen som gjelder for kommunale barnehager også skal gjelde for barnehager som konkurranseutsettes. Byrådet har sagt at kvalitetskravene skal være som i dag, sier Aarthun Bye.

Han forklarer videre at antall barn per voksen i barnehagen er et kvalitetskriterium som er understøttet av forskningsresultater.

– Hvis dette fravikes, vil vi i praksis få andrerangs kommunale barnehager, sier Aartun Bye.

Les også: Privatisering betyr åpenbart forverring i alle barnehager

Forlanger medvirkning

Det andre kravet er knyttet til foreldrerepresentasjon. Foreldrerepresentantene i de syv barnehagene vil sende en henvendelse til rådhuset, hvor de krever å få være med i prosessen.

– Vi mener jo oppriktig at kommunen vil være tjent med å høre på oss som er berørt av denne konkurranseutsettingen. Vi er for eksempel bekymret for hva kommunen gjør for å sikre at vi ikke mister den viktigste faktoren for våre barns trivsel, nemlig de ansatte i barnehagene, sier Svein Aarthun Bye.

Han ber Byråden komme på banen.

– De må vise at de faktisk tar barnas beste på alvor og respekterer det samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet som er hjemlet i Barnehageloven, sier Aartun Bye.

Les også: Fortvilelse på Luciafesten

Bydelenes ansvar

Han mener at bydelene også har et ansvar.

– Jeg oppfatter det slik at bydelen har forholdt seg passiv, selv om det er de som står for den daglige driften av barnehagene. Jeg mener bydelene kunne sørget for involvering av foreldrene, sier Aartun Bye.

Han viser også til at i løpet av 2014 skal 10 kommunale barnehager i de samme bydelene selges til private.

– Da skal vi gjennom en liknende prosess på nytt, hvor det blir enda viktigere å involvere foreldrene. Da forventer vi at kommunen etterlever barnehageloven og involverer foreldrene før konkurransegrunnlaget sendes ut.

Les også: Uakseptabelt sjansespill med barna

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.