*Nettavisen* Nyheter.

– Kritikkverdig, uredelig og slett journalistikk

 

Ola Mæle mener fremdeles at journalist Vidar Bakken driver kritikkverdig jounalistikk. Ola Mæles nye kritikk stilet til journalisten blir gjengitt etter Mæles ønske. Vidar Bakken svarer på kritikken etter innlegget.

Les forrige innlegg og svar her

"Vidar Bakken
Jeg har lest ditt tilsvar til min e-post til deg, begge gjengitt i dittOslo.no i går
Jeg synes fortsatt du er meget lettvint og omtrentlig - og fremdeles uredelig i din fremstilling av saken.
Du omgår behendig og absolutt lettvint hovedpoenget i min e-post; nemlig at du, i tirsdagens artikkel om habilitet i denne saken, helt utelot Høyre's Lars Asbjørn Hanssen's grundige redegjørelse i habilitets-spørsmålet. En redegjørelse som var et direkte tilsvar fra Høyre's gruppe til Venstre's Terje Bjøro sitt spørsmål i denne sammenheng. Høyre hadde før møtet undersøkt habilitetsspørsmålet og konkluderte i følge Hanssen's innlegg med at dette ikke var et problem i denne saken.
At du ikke tar med dette helt vesentlige elementet i din subjektive fremstilling av dette temaet i artikkelen, hvor du også går langt i å henge ut og mistenkeliggjøre flere personer, mener jeg er absolutt kritikkverdig, uredelig og dermed slett journalistikk.
At du i gårsdagens tilsvar til meg, meget kort nevner at det var lagt med en link fra saksbehandlingen i BU (skulle folk som ønsket motforestillinger til din fremstilling logge seg inn her...??), frikjenner deg overhodet ikke som journalist.
Dette er sånne små, men meget virkningsfulle journalistiske knep eller «dirty tricks» som vrir saksfremstillingen i nettopp den retning du ønsker.
Vidar Bakken, du vet utmerket godt at det er svært få som tar seg tid til å høre seg gjennom lange innlegg fra en slik saksbehandling og dermed blir din artikkel fra tirsdag stående som et skoleeksempel på uredelig og subjektiv journalistikk.
Jeg regner uten videre med at du trykker dette også.

Med hilsen
Ola Mæle"

Sakene det dreier seg om kan du lese her:

Ny strid rundt Mælevillaen

– Hva kan vi gjøre?Journalist Vidar Bakken velger å svare på denne måten:

"Journalisten er glad for at Ola Mæle ikke lenger insinuerer at journalistens politiske ståsted og potensielle relasjoner til Golden-familien har noe med saken å gjøre.

Det er litt vanskelig å forholde seg til alle påstandene knyttet til beskrivende og vurderende adjektiver som lettvint (to ganger), omtrentlig, uredelig (tre ganger), subjektiv (to ganger), kritikkverdig og slett fulgt opp med knep, «dirty tricks», mistenkliggjøring og uthenging av personer. I stedet for å motadjektivisere svaret gir fakta i saken en bedre beskrivelse.

Da habilitetsspørsmålet var oppe i bydelsutvalget ble det i artikkelen beskrevet på følgende måte: «Under behandlingen i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker nylig stilte Venstres Terje Bjøro habilitetsspørsmål i saken.» og litt lenger ned i saken: «Flertallet Høyre, Ap og Frp gikk inn for å avvise klagen fra naboene og godkjente dispensasjonene i rammetillatelsen, mens Venstre foreslo å utsette saken for å få avklart habilitetsspørsmålet. Saken vil gå til Fylkesmannen til endelig avgjørelse.» Artikkelen i seg selv er viet bakgrunnen for at det stilles spørsmål ved Plan- og bygningsetatens habilitet i denne saken.

Ola Mæle skriver at journalisten «helt utelot Høyre's Lars Asbjørn Hanssen's grundige redegjørelse i habilitets-spørsmålet. En redegjørelse som var et direkte tilsvar fra Høyre's gruppe til Venstre's Terje Bjøro sitt spørsmål i denne sammenheng. Høyre hadde før møtet undersøkt habilitetsspørsmålet og konkluderte i følge Hanssen's innlegg med at dette ikke var et problem i denne saken.»

Det underlige i dette er at Mæle vil at journalisten skal beskrive Lars Asbjørn Hanssens grundige redegjørelse for Høyres standpunkt. Grunnen til at dette kjennes litt underlig er at Hanssen i hovedsak bygger sin argumentasjon på en habilitetsvurdering fra Plan- og bygningsetaten (PBE) skrevet av Wallers tidligere kollega og avdelingdirektør. Denne generelle habilitetsvurderingen som ble skrevet etter Caroline Wallers anmodning, ble gjort kjent for bydelsutvalget få timer før BU-møtet. Denne er siden trukket av etatsdirektør Ellen S. de Vibe. Det skal altså finne sted en ny habilitetsvurdering.

Under møtet tok altså Hanssen på vegne av Høyre opp habilitetsspørsmålet hvor han vil belyse om tiltakshavers advokat er inhabil med sin bakgrunn i PBE. I dette tilfellet er det egentlig PBEs habilitet det er snakk om. Uansett, Hanssen sa at Høyre hadde undersøkt saken og leste så opp avdelingsdirektørens habilitetsvurdering. Hele dette innlegget kan ses og høres på video i sak 188 14 - cirka 19,30 minutter ut i klippet. Nå mener Mæle at jeg har underslått Hanssens grundige redegjørelse. Da stiller jeg spørsmålet om det tjener Mæles sak at premisset for Høyres standpunkt, altså habilitetsvurderingen, er trukket av etatsdirektøren i PBE. Hvis PBE kommer frem til at etaten i dette tilfellet er inhabil, så kan konsekvensen bli ny saksbehandling. Underforstått betyr det at foreløpig må Hanssens konklusjon om at dette ikke er noe problem, settes på vent.

Det kan også godt hende at PBE mener at dette er uproblematisk gjennom en ny vurdering. Etaten skal vurdere om Wallers tid som enhetsleder med direkte tilknytning til byggesaken i 2010, 2011 og 2012 kan ha påvirket Plan- og bygningsetatens beslutninger med hensyn til gitt rammetillatelse og avslag på naboens klage på rammetillatelse. Waller har skrevet søknaden om dispensasjoner sendt saksbehandler hun tidligere var sjef/enhetsleder for. Da må etaten bruke skjønn. Er det grunn til å tro at relasjonsforhold kan ha påvirket saksbehandlerens vedtak positivt i forhold til de vurderinger som naboenes konsulentselskap har fremført. I og med at det er såpass nært i tid, så vil det måtte tas med i vurderingen. Det er også slik at avslaget på naboenes klage er gjort av enhetsleder og tidligere nær kollega av Waller, som også er BMS-komiteen/Bydelsutvalgets saksbehandler i samme byggesak. Avslaget er også signert av avdelingsdirektøren som har skrevet habilitetsvurderingen. Sett utenfra så kan det synes som dette kan være en uheldig sammenblanding av roller. Journalisten som person er helt likegyldig til om Ola Mæle får bygge tilbygget eller ikke. Journalisten er i denne sammenheng interessert i hvor grensene for habilitet går i denne som i andre saker. BMS-komiteens leder, Arild Gjervan, sa at Høyres beslutning med hensyn til dispensasjonspørsmålet var basert på fagetatens vurdering. Da må man i allmennhetens interesse se på om man har overskredet habilitetsgrenser i denne spesielle saken.

Journalisten kan forstå at alt dette lyder som dårlig musikk i Ola Mæles ører, men det er liten grunn til å skyte på pianisten. Ta heller komponisten, hvem nå det er.»

Det er nå grundig redegjort overfor leserne om påstander om at det skal ligge noen spesiell politisk eller relasjonsmessig tilknytning mellom journalist Vidar Bakken og aktører i saken . Disse påstandene er tilbakevist og grunnlaget for dette er gjort rede for i detalj. Etter dette anser jeg den delen av debatten mellom Ola Mæle og journalist Vidar Bakken ferdig på våre nettsider. Den må de eventuelt fortsette privat eller i andre fora.

Tore Bollingmo, ansvarlig redaktør

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag