– Man skal få brev man forstår

ENKLERE: Åsfrid Øybekk (t.v), fagkonsulent hos NAV Frogner og Synnøve Sjøflot, spesialrådgiver i byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Foto: Fredrik Eckhoff

ENKLERE: Åsfrid Øybekk (t.v), fagkonsulent hos NAV Frogner og Synnøve Sjøflot, spesialrådgiver i byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Foto: Fredrik Eckhoff

Oslo kommune vil gjøre seg enklere forstått i brevs form. Språkprofessor appaluderer.

OSLO: – Vi har opplevd at brukerne har fått brev de ikke har forstått. Slik kan vi jo ikke ha det, sier Synnøve Sjøflot og Åsfrid Øybekk i Oslo kommune.

Oslo kommune satte høsten 2007 i gang et prosjekt for bedre språkføring i brev og skriv. Barnehagesektoren var først ute, så Boligbygg og Trafikketaten.

I disse dager tar sosialtjenesten i bruk nye vedtaks- og brevmaler, og hovedmålet er at budskapet skal være enklere å oppfatte for brukerne.

Vi møter Synnøve Sjøflot, spesialrådgiver i byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, og Åsfrid Øybekk, fagkonsulent hos NAV Frogner (sosialtjenesten).

De to sitter i arbeidsgruppen som har utarbeidet de nye vedtakene og brevmalene.

Ikke lenger tredje person

Tusenvis av vedtak og brev går ut fra sosialtjenesten hvert år, og det er alt fra enkle timeinnkallinger til kompliserte vedtak om støtte. På den ene siden er det viktig at informasjonen er korrekt, samtidig som mottakeren skal forstå innholdet riktig.

– Dette er en balansegang. Samtidig med at brukeren skal forstå det vi skriver, skal vi oppfylle visse vilkår, sier Synnøve Sjøflot. Hun forteller at det er viktig at jussen blir korrekt, og det sitter da også jurister i arbeidsgruppen.

Den mest åpenbare forskjellen når de nye malene nå tas i bruk, er at sosialtjenesten nå går bort fra å omtale brukeren i tredje person.

– Vi har hittil skrevet om brukeren i tredje person. Nå skriver vi "du", sier Øybekk.

– Vi vet også at brukerne våre ikke er en ensartet gruppe, likevel foretrekker nok de aller, aller fleste at vi er dus , sier Sjøflot.

Viktig info i starten

Hun viser oss et skriv som har vært brukt i en av bydelene, et tettskrevet ark med informasjon om en rekke lovhenvisninger. Hun har også med seg den nye versjonen, hvor den lange teksten er sammenfattet i langt færre punkter, hvor paragrafer og lovhenvisninger er tonet kraftig ned.

– Vi ønsker å nå frem med det viktigste først og det formelle lenger ned i brevene, sier Øybekk, som ikke legger skjul på at kompliserte vedtak helt sikkert har ført til ekstra henvendelser til NAV.

– I noen tilfeller kan det ha tatt lenger tid før penger har blitt utbetalt og merarbeid for brukerne og oss, mener hun.

Kanskje saksbehandlerne nå også skjønner alt de skriver selv...?

– Ja, det kan hende. Jeg hørte en ansatt som sa at "jeg har jo lest vedtak før, men når jeg nå leste dette for første gang, så skjønte jeg hva vi egentlig prøver å si", sier Øybekk.

– Et velkjent problem

Språkprofessor Finn Erik Vinje er langt fra ukjent med problemstillingen.

– Bestrebelsene på å gjøre offentlig målbruk mer menneskevennelig begynte jo allerede i Oddvar Nordlis statsministertid, sier Vinje til Lokalavisen.

I 1980 ga han ut boken "Norsk i embets medfør - råd og vink for den offentlige språkbruken", på oppdrag fra nettopp Nordli-regjeringen.

– Hvordan opplever du utviklingen?

– Det er vanskelig å si uten å gå vitenskapelig til verks, og blir derfor et skjønnsspørsmål. Vi får tillate oss å tro at oppmerksomheten rundt dette har ført noe godt med seg - derfor er det positivt hvis Oslo kommune følger opp dette, sier Vinje, og spør hvem i kommunen som står bak prosjektet.

Da jeg forteller at arbeidet ledes av en arbeidsgruppe bestående av informasjonsrådgivere og jurister fra Kommuneadvokaten og Byrådsavdeling for finans og utvikling, kvikner professoren til:

– Som du kanskje vet sitter min svigerdatter som finansbyråd (Kristin Vinje, journ.anm). Det vil glede meg stort dersom hun har en finger med i spillet, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.