*Nettavisen* Nyheter.

– Mitt inntrykk er at de roper ulv

Det Høyre-dominerte bydelsutvalget støtter sin representant i Tilsynsutvalget og mener at de to øvrige representantene bidrar til store samarbeidsproblemer. Foto: Vidar Bakken

Leder av tilsynsutvalget ved Hovseterhjemmet ville ikke ta med kritiske observasjoner gjort av de to andre medlemmene. Det synes den politiske ledelsen i Bydel Vestre Aker er greit.

VESTRE AKER: Tilsynsutvalget ved Hovseterhjemmet klarte ikke å bli enige om en felles rapport etter anmeldt tilsyn ved Hovseterhjemmet 11. desember. Leder av tilsynsutvalget, Ingrid Nyhus (H), har laget en rapport hvor observasjoner fra de øvrige representantene, Elisabeth Hegstad (A) og Per W. Jensen (Eldrerådet) ikke er tatt med.
Hegstad og Jensen har derfor laget sin egen rapport, som bydelsutvalgets politikere ikke har til hensikt å behandle.

Vil skifte ut tilsynet

– Det er samarbeidsproblemer i tilsynsutvalget. De er uenige om hvordan rapporten skal skrives og hva som er tilsynsutvalgets mandat. Det har i lengre tid vært uenighet om tolkningen av observasjonene ved tilsynene, og derfor har vi nylig byttet ut leder og vurderer nå å skifte ut hele tilsynsutvalget, sier leder av Helse- og sosialkomiteen i Bydel Vestre Aker, Anita Asdahl Hoff (H).

I september ifjor fikk tilsynsutvalget med Hegstad og Jensen full støtte fra bydelsutvalget etter svært kritiske merknader.

Les saken her: – Nedverdigende og respektløst

Har ikke mandat

I en mail til Elisabeth Hegstad skriver daværende fungerende leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen (H), «Jeg ber derfor om at Ingrid sender inn den rapport som hun har skrevet. Om da dere andre to ikke ønsker å undertegne den, blir deres egen sak. Men som medlemmer av utvalget har dere ikke mandat til å lage egne rapporter, så det er liten grunn til å tro at den blir behandlet i Helse og sosialkomiteen.»

Han skriver også at han finner det mest hensiktsmessig at bydelsutvalget velger et nytt tilsynsutvalg som kan kunsten å samarbeide.

– Er ikke det å utelate rapporten fra to av medlemmene det samme som å sensurere tilsynsutvalget?

– Vi mener det er unødvendig å hausse opp situasjoner som kan tas direkte med ledelsen og derfor ikke behøver å gå via Sykehjemsetaten før tiltak settes inn. Det har vært mye presseoppslag og kritikk av Hovseterhjemmet. Nå trenger de ro for å bedre situasjonen. Noen ganger er ikke det å rope ulv det beste når det ikke er grunn til det.

Roper ulv

– Men hvordan kan dere av den grunn akseptere at kritiske kommentarer av Hovseterhjemmet utelates?

– Vi utelater ikke kritikk. Vi snakker med ledelsen for å bedre forholdene ved sykehjemmet. Det har vært mange og hyppige tilsyn ved dette sykehjemmet, sier Hoff.

– Har du lest rapporten fra de to medlemmene?

– Jeg har lest den. Ting som står der følger vi opp veldig nøye i forhold til Hovseterhjemmet. Mitt inntrykk er at de roper ulv ved å gå ekstra hardt ut, uten å fortelle hele saken. Det synes jeg er uheldig.

– Er det andre medlemmer av bydelsutvalget som har lest dette?

– Det er noen som har lest den fordi vi diskuterer hvordan vi skal forholde oss til et tilsynsutvalg hvor medlemmene stadig er uenige. Saken har ennå ikke blitt behandlet i Arbeidsutvalget, Helse og sosialkomiteen eller BU.

Påpeker vekttap

– De to medlemmene det er snakk om, hvor den ene er lege, har gjennom flere rapporter vært opptatt av ernæring ved Hovseterhjemmet. Den siste rapporten fra Helseetaten viser at 23,6 prosent lider av vekttap. Det vil si at nesten hver fjerde beboer har vekttap under oppholdet. Med dette er Hovseterhjemmet i bunnsjiktet blant alle sykehjemmene i Oslo. På Smestadhjemmet er det for eksempel 1,9 prosent som har vekttap. Er ikke det bekymringsfullt?

– Nyhus har også vist til vekttapet. Vi ser svært alvorlig på dette og ledelsen ved sykehjemmet har tatt tak i problemene. Vi følger dette nøye.

– Når det gjelder å utelate to av tilsynets medlemmer fra rapporten, så får ikke sykehjems-etaten den informasjon de skal vurdere. Det er jo de som eventuelt skal sette i gang nødvendige tiltak?

– Ingen avvik er utelatt fra rapporten til Ingrid Nyhus. Vi har som sagt god dialog med Hovseterhjemmet og vil følge opp spesielt ernæring og vektproblematikken.

Bruker dobbeltstemme

I den interne debatten rundt de to rapportene blir det hevdet at Nyhus som leder har dobbeltstemme og at hennes rapport dermed er den «gyldige». Ifølge informasjon DittOslo har tilgang til kan dobbeltstemme brukes ved stemmelikhet, for eksempel når et utvalg med fire medlemmer deler seg i to. Den kan ikke brukes til å overkjøre et flertall i en komité eller utvalg.

I begge rapporter står det at Tilsynet ikke finner større/alvorlige avvik. Forskjellen på rapportene er at Hegstad og Jensen konkret refererer til hva pasienter påpeker med hensyn til mat og hjelp til mat, mens Nyrud bare viser til at pasientene virker tilfreds.

Hegstad og Jensen har ved flere tilsyn vært opptatt av de ernæringsmessige forholdene ved sykehjemmet og pekt på lite tilfredsstillende forhold. Dette har dittOslo tidligere hatt som egen sak.

DittOslo kommer tilbake med intervjuer av de tre medlemmene av utvalget. Følg saken på akersposten.no.

DittOslo kommer også med egen sak for å belyse problematikken knyttet til at Hovseterhjemmet ikke har fått kontroll på vekttapet blant sine pasienter. Dette ifølge rapport fra Helseetaten, som viser at prosentandelen av pasienter med vekttap er økende sammenliknet med forrige rapport.

10 prosent vekttap

At 23,6 prosent av pasientene har vekttap innebærer at pasientene har hatt 10 prosent vekttap eller mer i løpet av et halvår, eller 5 prosent eller mer i løpet av en måned. Vekttap under dette registreres ikke.

Les også: Slagrammet mann forlatt blødende

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.