*Nettavisen* Nyheter.

– Nå begynner kampen

GLA Nordstrand har så langt ikke fått medhold i sine synspunkter om den planlagte utvidelsen av Ekebergveien mellom Sæter og Ljabru. Men de gir seg ikke.

Nordstrand: Plan- og bygningsetaten la nylig ut sitt forslag til offentlig høring. Et forslag som betyr utvidelse av Ekebergveien til 14 meter med tosidig fortau og sykkelfelt langs den omtalte strekningen. Det innebærer at 50 trær må felles og det må gjøres et solid inngrep på mange eiendommer.

GLA Nordstrand mener deres forslag er et tryggere alternativ. De vil senke farten til 30 km/t, og ønsker seg ett bredt fortau på den ene siden, og at syklister og bilister skal bruke felles kjørebane.

Det betyr en ti meters bred vei. Trær kan spares og private eiendommer skjermes.

Nok er snart nok

– Dette skal vi gi klart uttrykk for i vår høringsuttalelse, sier Halvard Vassbotn i GLA Nordstrand.

Han håper så mange som mulig benytter anledningen til å komme med sine synspunkter før høringsfristen 15. november.

– Nå som saken er lagt ut til offentlig høring, er det blitt veldig tydelig for alle hva dette forslaget betyr for nærområdet. Vi får støtte fra velene på Nordstrand, Bekkelaget og Ljan, Naturvernforbundet sender en egen uttalelse og vi skal ha en "dør til dør aksjon" for å samle underskrifter. Vi ser også på muligheten til å benytte oss av et eget innbyggerinitiativ overfor Oslo bystyre, sier David Bergan.

– I over tredve år har folk jobbet for å få gjort noe med trafikkproblemene på denne strekningen. Nok er snart nok.

Vassbotn er mer enn enig.

– Hittil har byråkratene styrt saksgangen, nå må politikerne overta. Vi skal gå i tett dialog med både vårt eget bydelsutvalg og Oslo bystyre. Det er nå den reelle kampen begynner.

Bare 400 meter

GLA Nordstrand har ingen forståelse for at Ekebergveien fungerer som hovedsamlingsvei for distriktet og avlastning for E 6 og Mosseveien. De mener strekningen allerede nå bør bli en miljøprioritert vei, og godtar ikke uttalelsene om at det nok ikke er aktuelt før Mosseveien eventuelt legges i tunnel.

– "Vår" vei blir en sovepute for myndighetene inntil de har funnet de riktige tiltak for gjennomføring av sørkorridoren. De ser ikke faren for en stadig økning av trafikken gjennom Ekebergveien, sier Bergan.

Han mener man bør se helheten i denne saken, og ber de ansvarlige huske på at strekningen fra Sæter til Breiens vei (sør for kirken) allerede er regulert til miljøprioritert gjennomkjøring gjennom Sæterreguleringen.

– Da er det jo bare 400 meter igjen av strekningen frem til Ljabru. Bestemmer man seg for vårt forslag blir veien en flott introduksjon til det nye Sæter senter, mener Vassbotn og Bergan.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag