*Nettavisen* Nyheter.

– Omsorgssvikt meldes for sjelden

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. FOTO: Erik Tangen

Mange barnehageansatte kvier seg for å melde fra om omsorgssvikt til barnevernet, fordi de verken vet når eller hvordan det skal gjøres.

GYDAS VEI: Derfor lanserte kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt veilederen "Til barnets beste - samarbeid melloim barnehagen og barneverntjenesten" i går, i Gydas veg barnehage på Marienlyst.

Som tittelen indikerer er målet med veilederen å styrke samarbeidet mellom foreldre, barnehage og barnevernstjeneste .

Vet ikke når eller hvordan

I dag kommer nemlig bare fire prosent av bekymringsmeldingene til barnevernet fra norske barnehager. De aller fleste meldingene fra offentlige instanser kommer fra politi og skole.

– Jeg ble sterkt overrasket over at så få av bekymringsmeldingene kommer fra barnehagene. En årsak viser seg å være gjennomgående: de barnehageansatte er usikre på når og hvordan de skal melde fra ved bekymring, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell.

– Det er helt avgjørende at barn som opplever omsorgssvikt får hjelp tidlig, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

– I altfor mange situasjoner involveres ikke barnevernstjenesten før barnet er i 12-13-årsalderen, sier hun.

Opplysning foran taushet

Et sentralt punkt i veilederen er derfor at opplysningsplikten skal gå foran taushetsplikten.

"Når vilkårene for opplysningsplikt er oppfylt, skal bekymringsmeldingen sendes umiddelbart" heter det i veilederen.

– Jeg tror det vil være en lettelse for barnehageansatte å ha klare regler å forholde seg til, sier Huitfeldt.

Opplysningsplikten inntrer når når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt.

Anonyme drøftinger

NOVA-forsker Elisabeth Backe-Hansen har kartlagt samarbeidet mellom barnehage og barnevern, i rapporten "Å sende bekymringsmelding - eller la det være?".

I rapporten konkluderes det med at det også er viktig å øke barnehagenes kompetanse i å avklare bekymringer i såkalte "gråsonesaker" - situasjoner som ikke er alvorlige nok til at opplysningsplikten til barnevernet trer i kraft.

Rapporten fremholder derfor betydningen av å styrke muligheten for anonyme drøftinger med barneverntjenesten. Dette nevnes også som en mulig fremgangsmåte i de to departementenes veileder.

– De siste fire årene har vi jobbet for å oppnå målet om full barnehagedekning. Nå skal vi sette et enda sterkere fokus på innhold og kvalitet, slår kunnskapsminister Solhjell fast.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.