– Salamandere viktigere enn barna!

– Her blir det trangt med 150 lastebilpasseringer daglig! Fra venstre; Emma Skattum foran, Jorunn Skattum, Maren Heen holder hånden til Eli Heen, bak Sofie Oraug-Rygh, Anders Storhaug Olsen med Hanna Heen på armen, Simen Heen foran ved siden av Stein Erik Heen.Foto: Kristin Tufte Haga

– Her blir det trangt med 150 lastebilpasseringer daglig! Fra venstre; Emma Skattum foran, Jorunn Skattum, Maren Heen holder hånden til Eli Heen, bak Sofie Oraug-Rygh, Anders Storhaug Olsen med Hanna Heen på armen, Simen Heen foran ved siden av Stein Erik Heen.Foto: Kristin Tufte Haga

Raser over ja til masseutkjøring.

GAUSTAD: – I reguleringsbestemmelsene tas det mange flotte miljøhensyn for å beskytte spesielle biotoper, grunnvann og ikke minst salamanderdammer! Nå er vi utrolig skuffet over at heller ikke byrådet ser den store trafikkfaren som vil oppstå for våre barnehage- og skolebarn ved at blant annet Gaustadveien skal brukes til masseutkjøring fra det nye høydebassenget. Vi frykter at liv kan gå tapt, sier aksjonsleder Sofie Oraug-Rygh på vegne av de opprørte foreldrene i Gaustadveien.

– Manglende forståelse!

Byrådet har nå avgitt sin innstilling i reguleringsforslaget for Vettakollen Høydebasseng, og støtter Plan- og bygningsetatens forslag 2: Lang tunnel helt til Gaustadjordet, og derfra anleggstrasé fra Gaustadveien og ned Sognsvannsveien.

Fylkesmannen har også gjort innsigelser mot det andre alternativet (forslag 1): Kort tunnel – med anleggstrasé i Trosterudveien.

– Gaustadveien er skolevei, og her ligger det tre barnehager. Argumenter fra Samferdselsetaten vedrørende leverings- og hentesituasjonen til og fra barnehagene, om at "...Vi anser at sikkerheten er godt ivaretatt siden dette alltid vil skje med en voksen til stede....", sier alt om manglende forståelse for den kontroll det er mulig å ha over barna når én voksen henter to barn samtidig, og for små barns respekt for trafikk! I tillegg bor det svært mange små barn her – rundt 150 under 10 år bare i Gaustadveien borettslag. Fra Gaustadveien 4, 6, 8, 10 og 12 går man rett ut i veien – det er ikke fortau på denne siden av veien. Allerede, med dagens trafikk har det vært nestenulykker, sier Oraug-Rygh.

Fra innstillingen til byrådet, står det derimot at byrådet "...forutsetter at trafikksikkerhet er et høyt prioritert hensyn ved prosjektet...", og nedfelt i rekkefølgebestemmelsene at "...Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge uttalelse fra Samferdselsetaten og Oslo Politi om at planlagte trafikksikkerhetstiltak er tilfredsstillende."

Nordbergveien

Gaustadvei-beboerne kan ikke fatte at ikke Nordbergveien er et mer riktig utkjøringsalternativ.

– Argumentet har vært at Nordbergveien ikke "tåler" tungtrafikk. Men vi kan ikke se hvorfor Gaustadveien skal "tåle" dette bedre enn Nordbergveien. Dessuten, ved eventuell utkjøring i Nordbergveien er det kun 500 meter til Sognsveien, som er dimensjonert for tungtrafikk. I tillegg er det i gjeldende del av Nordbergveien mange som ikke bor der hele året. Der er heller ingen barnehager eller småbarnsfamilier som må gå "rett ut i gata" – uten fortau eller annen trafikksikring, sier Oraug-Rygh.

Gaustadvei-beboerne viser også til at det har vært nevnt i saksprosessen at det vil koste hele fem millioner å utbedre Nordbergveien til å tåle tungtransport.

– Men vi har ikke sett noen utregninger på hva det eventuelt skal koste å foreta utbedringer i Gaustadveien for å tåle en slik masseutkjøring. Blir det mye billigere? sier Oraug-Rygh, som også viser til at den vedtatte blokkutbyggingen i Gaustadveien 23 er på gang, og at denne utbyggingen alene vil utløse økt anleggstrafikk i området.

Til byutviklingskomiteen

Men aksjonsgruppa har på ingen måte gitt opp å overbevise politikerne om at Gaustadveien som utkjøringstrasé er et dårlig forslag. På mandag var de på deputasjon hos byutviklingskomiteen på Rådhuset, hvor nå reguleringsforslaget ligger til behandling, før endelig avgjørelse i bystyret.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.