– Samferdsel er elefanten i rommet

STILLHET: Senterpartiets Erik Lahnstein mener de store partiene i Oslo og Akershus bevisst unngår alle spørsmål om samferdsel i denne valgkampen. Her fra Alnabruterminalen som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

STILLHET: Senterpartiets Erik Lahnstein mener de store partiene i Oslo og Akershus bevisst unngår alle spørsmål om samferdsel i denne valgkampen. Her fra Alnabruterminalen som statssekretær i Samferdselsdepartementet. Foto: Arkivfoto

– De store partiene i Oslo og Akershus unngår alt snakk om samferdsel. De skyver problemene foran seg.

OSLO: Påstanden kommer fra Erik Lahnstein, Senterpartiets andrekanidat til Bystyret og tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Del på Facebook

– Samferdsel er vanligvis noe som diskuteres intenst i og mellom valg. Slik er det ikke i Oslo og Akershus i år fordi det eksisterer en forståelse mellom partiene om at de vanskelige diskusjonene må vente til etter 12. september, hevder Lahnstein.

– Samferdsel er den store elefanten i rommet som alle ser. Men ingen vil snakke om at tiltakene i Oslopakke 3 er katastrofalt underfinansiert. I tillegg til at det ikke er penger til de veg- og og kollektivprosjektene som allerede ligger i pakken, må det finnes rom også for nye prosjekt som bygging av ny t-banetunnel fra Majorstua til Tøyen og viktige kollektivprosjekt i Akershus.

– Uoffisielle og usikre, men ikke urimelige anslag, peker i retning av at de allerede planlagte prosjektene samlet blir minst dobbelt så dyre som forutsatt, sier Lahnstein til Lokalavisen.

Mangler milliarder

– Det er lagt opp til å bruke 59 milliarder 2010-kroner frem til 2028 på finansiering av veg- og kollektivtiltak i Oslo og Akershus gjennom Oslopakke 3. Av disse skal 45 milliarder betales av bilistene gjennom bompenger. I tillegg kommer en kraftig styrking av jernbanetilbudet. Så langt har man skjøvet på problemet med at prosjektene blir dyrere enn forutsatt ved å låne penger, sier Lahnstein.

Vanskeligste saken

– Det det vil bli mest politisk strid om i Oslo og Akershus de neste fire årene er Oslopakke 3. Hvilke prosjekter må tas ut av pakken, hvilke prosjekter som må endres eller utsettes og ikke minst hvordan styrke inntektsgrunnlaget. Det er uredelig å ikke ta debatten før valget om hvilke prinsipper vi ønsker å styre etter og hvilke samferdselsprosjekter som er viktigst. Selv om staten bidrar mer, må vi også stille opp med mer penger lokalt, sier Lahnstein.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.