*Nettavisen* Nyheter.

– Skiløypa går jo ikke gjennom hagene våre

BEGYNTE: Det som begynte med planer om hvordan hindre evt. forurensning av drikkevannet – Maridalsvannet, har nå blitt til en sak om blant annet mulig hindring av «friluftslivet» - i hht. Markaloven. – Fylkesmannen virker virkelighetsfjern, 325 m2 BRA er jo ikke samme som 325 m2 boligareal, sier Tore Faller.

Etter sommerens jubel i Solemskogen og på Sørbråten, går Fylkesmannen imot reguleringsplanene på flere punkter. Dette betyr at hytter kanskje ikke blir helårsboliger likevel.

NORDRE AKER: Fra fylkesmannens uttalelse til reguleringsplanene – som forøvrig Solemskog- og Sørbråtenbeboerne har ventet på i mange år – skriver fylkesmannen blant annet at antall helårsboliger bør «opprettholdes» – det kan bety at to hytter på Solemskogen og hele 14 på Sørbråten kanskje ikke kan bli helårsboliger likevel, i motsetning til hva bystyret vedtok i sommer.Begrunnelsen er blant annet å «befeste de eksisterende forholdene». Fylkesmannen vil heller ikke øke BRA (total bygningsmasse) for helårsbolig fra 240 kvadrat til 325 kvadrat ihht. bystyrevedtaket, og heller ikke fritidsboliger fra opprinnelig forslag på 70 kvadratmeter til 90, slik bystyret vedtok – da det vil føre til fortetting av marka.

«Vi anser i utgangspunktet at boliger på 240 m² er større enn «vanlige» boliger i mange områder...» og Fylkesmannen skriver videre at 325 m2 BRA vil «medføre en uønsket fortetting og nedbygging av området...» «...som igjen vil være negativt i forhold til markalovens formål friluftsliv og naturopplevelse.»

– Virkelighetsfjern

– Vi oppfatter Fylkesmannen som virkelighetsfjern. Slik han fremstiller det høres det jo blant annet ut som om vi ber om å få bygge hus med boligareal på 325 m2 BRA. Når du trekker fra garasje, teknisk rom, septiktankrom, terrasse og så videre – så blir det ikke 325 m2 BRA så stort likevel, sier velleder for Solemskogen, Tore Faller.

– I tillegg vil jo hverken det å bygge noen få hytter om til boliger, eller eventuelt tot enkeltboliger på 325 m2 BRA være i strid med «friluftsliv og naturopplevelse». Vi eier jo fortsatt eiendommene våre, og skiløypene går jo ikke gjennom hagene våre! sier Faller videre.

– Vi oppfatter også fylkesmannen som en aktør i saken, og ikke som det han skal være – en forvalter av saken, sier en engasjert Faller.

Møte på fredag

Og fredag 9. desember blir det stort møte med beboere og fylkesmannen på Sørbråten velhus om planene, som som nevnt ligger innenfor Marka.

Derfor skal også Miljøverndepartementet – i tillegg til fylkesmannen, også vurdere planene før de endelig vedtas.

Reguleringsplaner Sørbråten / Solemskogen:

Reguleringsplanene har i utgangspunktet som formål å sikre Maridalsvannets nedslagsfelt, i forhold til eventuell forurensning.

I sommer - etter mange år frem og tilbake - ble endelig reguleringsplanene vedtatt av Oslo bystyre. Men siden både Solemskogen og Sørbråten ligger innenfor Markagrensen, så skal både Fylkesmannen og endelig Miljøverndepartementet ta stilling til planene - i henhold til Markaloven.

En beboerundersøkelse i 1984 fastslo hvilke eiendommer som fikk status som helårs- eller fritidsbolig, men bystyrepolitikerne mente i sin behandling at det ikke lenger skal tas hensyn til 1984-listene.

Bystyrepolitikerne ønsket ingen ny bebyggelse, men at eksisterende eiendommer kan utvides.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.