*Nettavisen* Nyheter.

– Småhusplanen er i fare

Torkild Thurmann-Moe og Stig Nielsen fra Utvalget for harmonisk fortetting er bekymret over forslag til ny revisjon av småhusplanen. Foto: Vidar Bakken

Småhusplanen er under revisjon, og nå roper Utvalget for harmonisk fortetting (UHF) varsko. Kravene til tilpassing forsvinner.

OSLO: – Det er grunn til å rope varsko når Plan- og bygningsetaten (PBE) vil fjerne kravet til at ny bebyggelse skal tilpasses i områder hvor det i hovedsak er ensartet bebyggelse. Nå skal det hete at tilpassing skal tillegges særlig vekt kun der hvor det er rene ensartede områder. Det er en radikal endring, sier nestleder av UHF, Stig Nielsen.

Finnes ikke ensartede områder

UHF representerer 50 velforeninger og har hatt betydelig innflytelse på den reviderte småhusplanen som ble vedtatt i 2007. Reguleringsplanen omfatter 28 000 eiendommer i Oslo ytre by. UHF satt i referansegruppen for revidert småhusplan etter ønske fra byråd og bystyre.

– Plan- og bygningsetaten har i stor grad gjennom årene praktisert Småhusplanen både før og etter forrige revisjon, slik at rene ensartede områder så å si er utradert. Intensjonen fra bystyret under forrige innstramming og revisjon var nettopp å bevare småhusområder med gjenværende strøkspreg og særegne lokalmiljøer. Nå vil PBE reversere prosessen og la arkitektene få fritt spillerom i ytre by. Det finnes ikke lenger 100 prosent ensartede områder igjen, sier Nielsen.

Tilbake til nullpunktet

Forslaget til endringer i noen av paragrafene i reguleringsbestemmelsene i Småhusplanen, kom etter at Fylkesmannen i Oslo og Akershus flere ganger underkjente vedtak som PBE hadde gjort i byggesaker.

– Vi reagerer på at Fylkesmannen har utøvd eget skjønn i flere byggesaker der hvor PBE har brukt sitt skjønn riktig i avslag på søknad om rammetillatelse. Avslagene har vært i henhold til bestemmelsene i Småhusplanen. Miljøverndepartementet har senere bedt om presisering av enkelte bestemmelser, slik at de skal bli klarere for utbyggere og saksbehandlere. Men PBEs forslag til revisjon fører oss tilbake til nullpunktet, sier styremedlem i UHF, Torkild Thurmann-Moe, bosatt på Ljan.

– Vi har sett at Fylkesmannen har drevet alternativ saksbehandling. Vi liker dårlig at en kjent advokat for utbyggere som går igjen i byggesakene, tidligere har vært avdelingssjef hos Fylkesmannen. Han har vært sjef for de samme ansatte som har gitt han medhold i flere av de byggesakene hvor Fylkesmannen har omgjort PBEs vedtak. Nå må vi likevel forholde oss til at MD ønsker presisering av enkelte punkter i reguleringsbestemmelsene. Men, vi reagerer sterkt på at PBE vil omgå bystyrets intensjoner med Småhusplanen, sier Nielsen.

I strid med bystyrets intensjon

– Når det gjelder §7 i reguleringsbestemmelsene, er nesten alt som dreier seg om utformingselementer tatt ut. I forslaget heter det: "Nye tiltak skal ha størrelse / volum tilsvarende nærområdets eksisterende bebyggelse og skal gjennom flertallet av elementene høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk samspille med eksisterende bygninger og landskap i nærområdet." Det betyr altså at om utbygger oppfyller kravet til flertallet av elementene som høyde, lengde og grunnflate, så trenger han ikke tenke på annen tilpassing til øvrig bebyggelse. Dette har kun med volumtilpasning å gjøre og har ikke noe med strøkstilpasning å gjøre. Det er stikk i strid med bystyrets intensjon med småhusplanen, sier Nielsen.

Verre enn noen gang

– Arkitekter og utbyggere trenger ikke lenger tenke på å ta vare på strøkets karakter og det som er av kulturelle spor. Profesjonelle og smarte aktører vil slippe unna med hva som helst når det gjelder utforming. Dette er en radikal endring og er faktisk verre enn noen gang tidligere når det gjelder bestemmelsene i småhusplanen. Dette betyr også at presiseringene vedrørende utforming av bebyggelse som står i veilederen for praktisering av småhusplanen mister sin betydning, sier Thurmann-Moe.

Ingen motstand mot moderne arkitektur

– Vi må igjen presisere at dette ikke innebærer noen motstand mot moderne arkitektur. Det er tilpasningshensynet vi er opptatt av. Det er en rekke gode eksempler på god og moderne arkitektur i ytre by, men vi har også sett mange ødeleggende eksempler på stilblanding og overutnyttelse i det offentlige rom, sier Nielsen.

– Det som forundrer meg er at deler av arkitektmiljøet har gått så sterkt imot dagens bestemmelser i småhusplanen og fått gjennomslag for sine synspunkter i forslaget som er lagt frem. Jeg forstår ikke hvorfor en arkitektgruppe ikke vil rette seg etter vanlig administrasjon og politisk styring som gjelder det offentlige rom, sier Thurmann-Moe.

– Vi oppfordrer småhuseiere som er opptatt av strøkstilpasning og bevaring av kulturelle spor om å si sin mening innen høringsfristen 21. juni, sier Nielsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.