– Stråling ikke årsaken til helseplager på Holmlia

Bydelsoverlegen i Søndre Nordstrand mener at basestasjonen på taket av Vestskrenten ikke kan være årsak til sykdom.

HOLMLIA: Etter at styret i Vestskrenten borettslag gikk ut i Nordstrands Blad i februar og fortalte om plager og sykdom de mener forårsakes av GSM- og Nødnett-antenner på taket av borettslaget, har KrF tatt initiativ til at saken behandles politisk og av bydelsoverlegen.

LES SAKEN: Mener de blir syke, blir ikke kvitt mastene

Ikke relevant

Nå er konklusjonen til bydelsoverlegen klar.

Bydelsoverlegen viser til at det er Statens strålevern som forvalter helse- og miljøspørsmål knyttet til stråling.

– Målte verdier ifra basestasjonen på taket i Vestskrenten borettslag er lave og anses i dag ikke som relevante i forhold til å fremkalle negative helseeffekter.
Det betyr ikke at opplevde helseproblemer ikke er reelle, men at det høyst sannsynlig skyldes andre forhold enn elektromagnetisk stråling, sier spesialkonsulent miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland.

Bydelsoverlegen ber de som opplever helseplager om å gå til fastlegen med disse.

Saken skal de neste ukene behandles i komiteen, arbeidsutvalget og BU den 14. april.

Skuffet

En rekke beboere i borettslaget har klaget på hodepine og søvnproblemer og det er brukt nærmere 100.000 kroner på å kartlegge strålingen fra GSM-og Nødnettantennene som er plassert på taket av Nordåssløyfa 10.

Nå føler styreleder Gyro Sølvsberg seg sviktet av bydelsoverlegen.

– Vi er skuffet, men på den annen side kunne vi ikke vente noe annet. Slik de skriver er det ikke tatt noen medisinske hensyn, men de ber de som er plaget gå til fastlegen. Bydelsoverlegen melder pass i denne saken og det er rart når det i formålsparagrafen heter at de har tilsynsansvar i forhold til stråling og snakker om føre var prinsippet på andre områder. Hvorfor gjelder ikke det i denne saken? Vi føler oss sviktet, sier hun.

Saken ble brakt inn for bydelens politikere av Hanne Hodnebrug i Søndre Nordstrand KrF. Hun mener bydelsoverlegen er defensiv i sin konklusjon og vil nå ha mer debatt og forskning på temaet.

Mobilgenerasjonen

– Vi har ikke sett mobilgenerasjonen bli voksen ennå og kan ikke vite hundre prosent om noen blir skadet eller senvirkninger av dette. Vi må ta folk på alvor og håpe bydelsoverlegen har rett. Samtidig er jeg urolig for de sykdomstilfellene som det rapporteres om, sier Hodnebrug og legger til:

– Jeg vil ikke virke hysterisk, men vi trenger mer forskning og debatt om dette. Jeg har derfor brakt saken inn for stortingsgruppen til KrF og håper vi kan få til en debatt med forskere og folk som er påvirket av dette, sier Hodnebrug.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.