*Nettavisen* Nyheter.

– Ta tilbake Bestumkilen

BU-leder Carl Oscar Pedersen oppfordret sterkt deltakern å tenke nytt. Foto: Vidar Bakken

En storstilt idédugnad ble innledet denne uken. Nå skal Bestumkilen utredes for fremtiden, til beste for byens befolkning.

Klikk på bildet for å forstørre.

Strekningen Lysakerelva til og med båtopplaget innerst i Bestumkilen sto på agendaen. Kartet viser grunneierne på denne strekningen. Kart: Plan- og bygningsetaten

LILLEAKER: Det var en representativt utvalg som inntok Stoppestedet mandag ettermiddag da idé dugnaden for Bestumkilen startet. Representanter fra lokale velforeninger, båtforeninger, ro- og padleklubbene, næringslivet, diverse etater i Oslo kommune, Naturvernforbundet, Oslo Elveforum, lokale interessegrupper, Statsbygg, idrettsforbund og lokalpolitikere ville alle ha et ord med i laget når Bestumkilens fremtid og muligheter skulle diskuteres.

– Glem den hatten

Bydel Ullern hadde tatt initiativet, og bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen (H) innledet møtet med en oppfordring til alle.

– Glem den hatten dere har i dag. Vi må finne en ny retning for bruk av Bestumkilen. Vi skal ta tilbake Bestumkilen. Den er en felles ressurs som stadig flere har oppdaget. Men hva vil vi med Bestumkilen og hvem skal få muligheter til å bruke området i fremtiden? Vi skal se bort fra argumentet: Vi var her først. Nå skal vi tenke fritt og se på tilgjengelighet, muligheter og nye aktiviteter, sa Pedersen blant annet.

Manglende tilgjengelighet

Plan- og bygningsetaten redegjorde deretter for området fra Lysakerelva til Sjølyst marina. De store eiendomsbesitterne er Oslo kommune, Hydro, Løvenskiold-Vækerø og Eiendomsspar. Kommunen har råderett over området fra Lysakerelva og hele landet langs Sollerudstranda, området for ro- og padleklubbene og mesteparten av stripen inn mot indre del av Bestunkilen, samt hele båtopplagsplassen innerst i Bestumkilen.

PBE påviste manglende tilgjengelighet, at det kun var tre krysningspunkter over E18 på hele denne strekningen. Etaten viste også til at turstien fra Bygdøy endte opp i båtopplaget på Sjølyst. Samtidig opplyste PBE om at byrådet nå behandlet et tredje alternativ for ro- og padlebane, som var på 1055 meter i stedet for 1100 meter.

Etter PBEs redegjørelse ble det dannet diskusjonsgrupper, hvor representantene fritt kunne komme med synspunkter og forslag om fremtidig bruk av Bestumkilen. Disse var ikke åpne for media.

Sollerud

Etter møtet var Carl Oscar Pedersen fornøyd, både med oppmøtet og hva som kom ut av diskusjonsgruppene.

– Jeg er veldig glad for at det ikke endte opp i diskusjoner mellom særgrupper. Det kom opp en rekke gode forslag for ¨å skape et levende miljø langs Bestumkilen. For å ta Sollerudområdet først. Her er det et stort potensial for å få til restaurantdrift, butikker, utvidet bryggeanlegg, mer kystkultur og ikke minst oppgradere stranden og flere strender innover i Bestumkilen. Det var stor enighet om å jobbe for å få lagt kyststien i sjøkanten helt inn til Bygdøy, sier Pedersen.

Badeland

– Det var spesielt en enkeltidé jeg falt for. Det var et forslag om å lage et badeland på tomten til Christian Ringnes, der hvor Kjøkkensenteret ligger i dag – det gamle Mørtelverket. En storby som Oslo trenger et eget badeland og vil bli en attraksjon i dette området. Vi trenger i hvert fall ikke flere kontorer i strandsonen, slår Pedersen fast.

Det ble også foreslått å lage en gondolbane over til Bygdøy.

–En fascinerende tanke. Tenk hvilken tilgjengelighet vi vil bli mellom Ullern og Bygdøy.

Flytte roere og padlere

Han mener også at det er en god idé å få flytte ro- og padleklubbene til innerst i Bestumkilen, hvor den ene roklubben ligger i dag.

– Det vil føre til at vi får rendyrket sporten og utvikle en samlet aktivitet med masse liv på bryggene. Samtidig ville vi få frigjort og utvidet bryggeanlegget der hvor ro- og padleklubbene holder til i dag. Her kan det for eksempel komme uterestauranter, kulturaktiviteter eller butikker. Det kom også opp flere forslag på å utnytte dagens båtopplag på andre måter, til blant annet park, idrett, sjøboder og andre aktiviteter. Det er naturligvis et konfliktfylt tema. Kort fortalt er intensjonen å få ryddet opp på hele strekningen og å få knyttet turveien langs Bestumkilen til turveinettet på Bygdøy, sier Pedersen.

Maxbos parkeringsplass

Han er opptatt av å få økt tilgjengelighet til området, også på kort sikt.

– Maxbo har en stor parkeringsplass nær sjøkanten. Jeg vil ta opp med Løvenskiold Vækerø, at denne skal være tilgjengelig for befolkningen utenom Maxbos åpningstider på ettermiddager og i helgene. Det er viktig når det er så få tilknytningsmuligheter til området. Ellers vil vi på sikt jobbe med nye gangbruer over E18 i påvente av at Vestkorridoren med E18 i tunnel kommer, sier Pedersen.

Videre til byrådet

En rekke andre forslag kom opp i diskusjonsgruppene. Blant annet fergeforbindelse ut til Bygdøy bad, Huk og Bjørvika.

– Nå skal bydelsadministrasjonen sammenfatte det som har kommet frem sammen med plan- og bygningsetaten. Dette skal så presenteres for byrådet. Vi skal vise at vi kan ta ansvar for utviklingen av Bestumkilen, sier Pedersen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.