*Nettavisen* Nyheter.

– Tåsen gror igjen

Og dette er nederst i Nordbergveien, like ved Tåsen skole. Men buskene står ikke på skolens grunn, får vi opplyst. Her er førsteklassingene Mari Myklebust Halvorsrud (bak til venstre), Ida Sofie Nossum, Oskar Erlend Lindström Kaurin, Théodore Dyrnes Vallat og Regine Antonia Stafset Grøndahl.

Og dette er nederst i Nordbergveien, like ved Tåsen skole. Men buskene står ikke på skolens grunn, får vi opplyst. Her er førsteklassingene Mari Myklebust Halvorsrud (bak til venstre), Ida Sofie Nossum, Oskar Erlend Lindström Kaurin, Théodore Dyrnes Vallat og Regine Antonia Stafset Grøndahl.

Ufriserte hekker som henger utover fortauene tvinger skolebarn ut i veien. – Meld fra! er oppfordringen fra Samferdselsetaten.

Klikk på bildet for å forstørre.

Hauges vei.

Klikk på bildet for å forstørre.

Ved Bakkehaugen kirke.

Klikk på bildet for å forstørre.

Hvor? Der ja. I Tåsenveien.

Klikk på bildet for å forstørre.

I Tåsenveien.

Klikk på bildet for å forstørre.

Lenger nede i Tåsenveien.

Klikk på bildet for å forstørre.

Tåsen allé.

Klikk på bildet for å forstørre.

Løvåsveien.

TÅSEN: Det er mye nytt å sette seg inn i for en fersk førsteklassing. Skoledagens start – på skoleveien – kan være en utfordring mange steder. Små mennesker som aktører i et stort trafikkbilde er en utfordring, både for myke og harde trafikanter.

Les om aksjon skolestart:
Beslagla tre førerkort
– Foreldre er verst
Klart til skolestart?
Rektorer frykter alvorlige ulykker
Nå er skolebarna på veiene. Vis hensyn!

Mange eksempler

Nordre Aker Budstikke ble med en følgegruppe av førsteklassinger fra Carl Grøndahls vei og bort til Tåsen skole, for å se hvilke utfordringer seksåringene møter på.

Flere steder henger hekkene så lagt utover fortauet at barna må ut i veien. Eksemplene er mange, bare på denne ruta; Carl Grøndahls vei, i Staudeveien, Godals vei, Christophers vei og Nordbergveien.

SE EKSEMPLER VED Å TRYKKE PÅ BILDET ØVERST I SAKEN

Heldigvis følger foreldrene med nå ved skolestart. Men etter hvert skal de små gå på egen hånd.

– Er området i ferd med å gro igjen, spør foreldrene.

Ønsker tilbakemelding

Avdelingsdirektør Arne Sørlie i Samferdselsetaten forteller at de har hatt en kampanje gående i forkant av skolestart. Men det er synlig på Tåsen at denne ikke har nådd alle byens skoleruter.

– Regelverket fra Samferdselsetaten er ganske strengt. Blant annet skal hjørnehekker ifølge retningslinjene ikke være høyere enn 80 cm. I mange villaveier kommer vi over hekker som har fått vokse seg godt over to meter. Hvor høyt blir dette prioritert i Samferdselsetaten?

– Ved svinger og utkjørsler skal siktlinjene være klare. Men vi prøver å bruke skjønn overfor private huseiere. Våre mannskaper sier fra når de ser trafikkfarlige hekker – kontrollingeniørene våre er ute minst halvparten av dagen, sier Sørlie.

Etatens mannskaper rydder opp der det trengs, og legger beskjeder til huseiere som får pålegg om å klippe hekken.

– Vi er likevel avhengige av at publikum melder fra, enten det gjelder private hager eller offentlige arealer. Det kan gjøres enten via vårt meldesystem på nett, eller til kundetelefonen 810 00 190. Alle meldinger blir registrert og fulgt opp, sier Sørlie.

ER SKOLEVEIENE TRYGGE NOK? SI DIN MENING I KOMMENTARFELTET NEDENFOR!

Samferdselsetatens retningslinjer for hekkeklipping

Hekk, busker og trær må ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt eller signalanlegg. Klipp grener og kvister slik at de ikke strekker seg utover din eiendom og skjuler viktig trafikkinformasjon.

Her er Samferdselsetatens retningslinjer, slik de står beskrevet og illustrert på etatens nettsider:

Slik klipper du: Hekk, busker og trær må klippes slik at alle trafikanter har god sikt. Pass på at vegetasjon ikke vokser utover din eiendomsgrense eller høyere enn 80 cm. For at barn og funksjonshemmede skal se og bli sett i trafikken, kan ikke planter eller annet det kan legge seg snø på, være høyere enn 50 cm. Trær på eiendommen din må heller ikke ha grener og kvister som henger lavere enn minimum 3 meter over fortau eller sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter.

Sikttrekant: Dersom din eiendom har avkjørsel mot veien må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten for deg eller andre trafikanter. Området som skal ha fri sikt kalles en sikttrekant. Sikttrekanten finner du ved å måle 4 meter fra veikanten og innover avkjørselen. Fra avkjørselen skal du måle 30 meter til hver side dersom fartsgrensen er 30 km/t. Dersom fartsgrensen er 40 km/t skal du måle 40 meter til hver side, og 50 meter ved fartsgrense 50 km/t. Innenfor dette området skal et gjerde ikke være høyere enn 80 cm.

Farlige situasjoner: Hekk, busker og trær vokser raskt til høyder og bredder som hindrer fri sikt, skjuler viktig trafikkinformasjon eller tvinger trafikantene ut i veibanen. Grener og kvister som henger for lavt kan tvinge kjøretøy over i feil kjørefelt. Større kjøretøy som brøyte- og renovasjonsbiler kan bli hindret i å gjøre jobben sin, og utrykningskjøretøy kan miste verdifull tid. Derfor er det viktig at du jevnlig og i tide klipper hekk, busker og trær på eiendommen din.

Meld ifra: Vet du om hekker eller trær som skaper trafikkfarlige situasjoner? Meld fra til Samferdselsetaten på telefon 810 00 190 eller fyll ut elektronisk skjema på Samferdselsetatens nettsider.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.