*Nettavisen* Nyheter.

– Trefellingen er tragisk

Egil Hermod Baanrud mener NEAS har begått en uvettig handling gjennom hugst av friske trær langs Hoffselva. Foto: Foto: Vidar Bakken

En rekke trær og annen vegetasjon er felt langs Hoffs-elva. Uvitenhet er ingen unnskyldning, mener HoffselvGruppen.

Klikk på bildet for å forstørre.

I denne svingen ble en rekke trær felt før HoffselvGruppen fikk stoppet hugsten. Foto: Foto: Vidar Bakken

Klikk på bildet for å forstørre.

På et annet sted ved elven var også trær og annen vegetasjon helt fjernet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Disse poplene ble reddet i siste liten.

HOFF: Langs to partier av Hoffselva er cirka 40 trær og annen vegetasjon fjernet helt.

– Dette er tragisk. jeg vet hvilken betydning dette har for fisk og dyreliv langs elven. Fisken er avhengig av vegetasjonen for et godt livsgrunnlag. I denne svingen står det vanligvis masse stor fisk, sier Egil Hermod Baanrud i HoffselvGruppen.

NEAS er ansvarlig

Friluftsetaten ble varslet av HoffselvGruppen om hva som foregikk. Av dem som foretok hugsten fikk gruppen vite hvem som hadde bestilt oppdraget og hugsten ble umiddelbart stanset.

– Det er selskapet NEAS som er ansvarlig for dette. Vi kom heldigvis tidsnok til å stoppe fellingen av de store poplene litt lenger opp. NEAS sier at trærne ble felt på grunn av almesyken, men som du ser er det helt andre trær som er felt. Almesyken angriper som kjent bare alm. Her er det snakk om mange friske trær som er felt, sier Baanrud.

I andre deler av bydelen har det vært flere tilfeller av ulovlig trefelling

Ødelegger nærmiljøet

HoffselvGruppen jobber med tursti fra Bestumkilen til Smestaddammen og gruppen lager også naturkart for Hoffselvvassdraget.

– Dette skal være til glede for alle. Vi har henvendt oss til næringslivet langs elva og håper på bidrag til arbeidet. Da er det trist å se at en representant fra det samme næringslivet ødelegger nærmiljøet langs vassdraget. Det er bra vi ble oppmerksom på hugsten og fikk stoppet det, sier Baanrud, som mener at NEAS ikke kan skylde på uvitenhet.

Andre "trefellere" har skyldt på uvitenhet og bruker betegnelsen stygge gamle trær, mens naboer fortviler over rasering av skog.

Klart negativt

Friluftsetaten har hatt samtaler med NEAS. Vassdragskonsulent Kjetil Lønberg Jensen viser til Vannressursloven som omhandler kant-vegetasjon langs vassdrag.

– Hugsten er stanset og det vil ikke bli ytterligere hugst. Vi har avtalt med NEAS at vi skal ha en befaring på vårparten. Vi vil vurdere skadevirkningene og deretter vil vi vurdere nærmere om saken skal forfølges. Fjerning av kantvegetasjon er klart negativt for elvemiljøet. Dette er en strekning med stor tetthet av fisk og hugst forringer livsgrunnlaget for fisk. Det kan bli aktuelt å reetablere vegetasjonsbeltet, sier Lønberg Jensen.

Teknisk forvalter hos NEAS, Morten Stener Hansen, beklager det som har skjedd.

Legger seg flat

– Jeg legger meg helt flat. Jeg synes det er leit og vi skal selvfølgelig rette opp i dette, sier Hansen, som ikke kjenner til vannressursloven som omhandler kantvegetasjon.

Forløpet for hugsten var en henvendelse fra en av NEAS leietakere, som ba om at trær måtte fjernes på grunn av faren for nedfall langs elven.

– Det hadde vært kontakt med Friluftsetaten som ikke hadde noen interesser i området. Så tok vi kontakt med et trefellingsfirma som kom på befaring. Deres vurdering var at trærne var råtne og at det var fare for nedfall på grunn av almesyke. Deretter ble arbeidet satt i gang. Jeg var i den tro at vi hadde med et firma å gjøre som var eksperter og som man skulle tro kjente til lovverket. Det var slett ikke meningen å ødelegge for mangfoldet langs elven. Vi skal ha en befaring sammen med Friluftsetaten og vi vil rette oss etter etatens anbefalinger, sier Hansen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.