*Nettavisen* Nyheter.

– Trist for alle parter

TRIST: – Trist for alle parter hvis dagtilbudet her på Skjerven gård blir lagt ned, sier Jon Ivar ogTori Bakke, her med tungdølen Adel.. Foto: FOTO: Kristin Tufte Haga

– Dagsenteret er del av vårt livsgrunnlag, men viktigere; hvor skal brukerne få et like tilfredsstillende tilbud hvis dagsenteret på Skjerven blir lagt ned? spør ekteparet Bakke.

Klikk på bildet for å forstørre.

SKJERVEN: Dagtilbudet til demente på Skjerven Gård er foreløpig sikret drift ut april, men etter det er det usikkert hva som skjer. Foto: FOTO: Kristin Tufte Haga

Klikk på bildet for å forstørre.

GAMLESTUA: Ekteparet Joni Ivar og Tori Bakke vil gjerne drive demenstilbudet videre - her foran det eldste huset på gården. Foto: FOTO: Kristin Tufte Haga

MARIDALEN: Ekteparet Tori og Jon Ivar Bakke bor på Skjerven Gård, og jobber med demensbrukerne tre hele dager i uken, i regi av ”Grønn Omsorg i storbyen” og Kirkens bymisjon.– Én million kroner har kommunen bidratt med årlig til dette pilotprosjektet. Kommunen eier jo selv gården, og vi som bor her ønsker virkelig å jobbe med dette!

– Jon Ivar henter brukerne hver morgen. I løpet av dagen skjer forskjellige aktiviteter – aktiviteter som ikke er konstruerte. Blant annet deltar brukerne i gårdsarbeidet med dyrene. Vi går turer, kanskje rir, eller gjøre andre hyggelige ting sammen, før Jon Ivar kjører brukerne hjem igjen på ettermiddagen, forteller Tori.

Givende og meningsfylt

– Et givende og meningsfylt arbeid for oss. Vi vil skape en god hverdag for brukerne, med mestring og meningsfulle arbeidsoppgaver. Tilbakemeldingene vi får fra både brukere og pårørende sier noe om at vi har lykkes med det, sier ekteparet.

– Rett og slett uforståelig og trist for alle parter hvis tilbudet legges ned. Dette utgjør jo en stor del av vårt livsgrunnlag, men verre hvis brukerne mister tilbudet sitt.

– Hvor er det kommunen mener de demente skal få et annet dagtilbud? I tråd med Demensplanen 2015 skal alle personer med demens ha rett til et tilrettelagt dagaktivitetstilbud innen 2015, Men vi opplever mer at demenstilbud legges ned, enn rustes opp!, sier ekteparet.

– Sykehjemsplass mye dyrere

– Ikke alle pårørende har mulighet til å være hjemme på dagtid med den demente. Andre pårørende trenger dagavlastningen for å kunne fortsette å ha den demente boende hjemme.

– Skulle dette tilbudet bli lagt ned, så vil jo i hvert fall andre løsninger for å ta vare på brukerne, som eksempelvis en sykehjemsplass, bli adskillelig dyrere enn den ene millionen kommunen gir til dette prosjektet. En million er ikke mye mer enn hva én eneste sykehjemsplass koster kommunen hvert år! sier ekteparet.

– Og hvis avslaget til bymisjonen på midler til videre drift er “en misforståelse”, er det selvsagt flott. Men vi har også sett avslaget, og er i utgangspunktet ikke til å misforstå, sier Tori og Jon Ivar.

I nevnte brev står det bl.a. følgende: “Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester vil informere om at det ikke er prioritert midler til videreføring av dette dagtilbudet etter 30.04. 2012.”

Avisen har vært i kontakt med byrådens kontor etter at avisen ble kjent med brevets ordlyd, men har foreløpig ikke mottatt noen flere kommentarer fra byråden.

Misforståelse, ifølge byråden

Siden 2009 har Kirkens bymisjon drevet dagtilbud for demente på Skjerven gård. Tilbudet står i fare for å bli lagt ned.

– En misforståelse, sier eldrebyråden.

Pilotprosjektet ble åpnet med både statsråder, byrådsleder og ordfører tilstede, men nå kan dementtilbudet på Skjerven gård bli lagt ned. ”…I januar forlenget eldrebyråden i Oslo finansieringen av tilbudet til ut april 2012, men nylig fikk Kirkens Bymisjon melding om at prosjektet ikke får full finansiering for videre drift etter dette. Kirkens Bymisjon vil derfor drive tiltaket for egne midler ut sommeren…” står det blant annet på nettsidene til Bymisjonen., og videre at prosjektet har “høstet mange lovord fra fagmiljøer og pårørende”.

– Glimrende eksempel

– Et glimrende eksempel på et godt fungerende tiltak for hjemmeboende personer med demens. Derfor er det fortvilende at vi må bruke mye tid og krefter på å overbevise Oslo kommune om at dette er et tiltak for framtida, sier Johannes Heggland, konstituert generalsekretær i Kirkens Bymisjon, til nettsiden.

Pårørende Gro Knutsen er også sitert.

– De (ekteparet Bakke, journ.anm) er rause, inkluderende og tålmodige. De forholder seg aktivt til brukerne gjennom meningsfylte aktiviteter som hører gården til. Dette har vært helt avgjørende for at jeg skal kunne falle til ro og være til stede i mitt eget liv, sier blant annet Knutsen til nettsiden.

Er det håp?

Men ifølge byråd for eldre- og sosiale tjenester, Aud Kvalbein (Krf) , er avslaget ”en misforståelse”.

– Grønn Omsorg er et tre-årig prosjekt som ut fra tidligere avtaler gikk ut i desember 2011. Kirkens Bymisjon har fått direkte-bevillinger i kommunens budsjett i disse årene, og avgjørelsen om videreføring av prosjektet ble utsatt av tidligere byråd, sommeren 2011, sier byråd Kvalbein, og som oppfatter tiltaket som “spennende”

– Nå foretar jeg en gjennomgang av tiltakene overfor demente i Oslo. Jeg er også opptatt av de føringene som regjeringen har i sin Demensplan 2015. Jeg vil nå at vi skal ha en helhetlig plan for demensarbeidet i byen.

– Det er en misforståelse å si at Grønn Omsorg har fått avslag på videre drift. Jeg har sørget for at Grønn Omsorg får midler til videre drift ut april i år mens vi foretar de nødvendige gjennomgangene av demenstiltakene og ser på en helhetlig tilnærming, ifølge byråden.

Avisen har også vært i kontakt med byråden, i forhold til avslaget som "svart på hvitt" er sendt bymisjonen, og som Tori Bakke nevner i ovennevnte sak.

– Jeg har bedt om en kartlegging av tilbud til demente i Oslo og avventer informasjonen jeg får, før jeg går videre med saken. I en helhetlig plan kan det bli midler til Grønn omsorg, sier byråden til avisen i dag.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag