– Unormalt mye feil

Dett er skisse av tilbygget som Ola Mæle ønsker som del av generasjonsbolig.

Dett er skisse av tilbygget som Ola Mæle ønsker som del av generasjonsbolig. Foto: Montasje: Biong Arkitekter

NEAS reagerer på at det er unormalt mye feil i søkers materiale og ikke minst i saksbehandlingen.

VOKSENLIA: – Jeg har stilt en del spørsmål ved både søknaden og Plan- og bygningsetaten saksbehandling. Jeg synes det er unormalt mye å ta dem på. For det første er det ikke de letteste tegninger og informasjon å ta til seg. Dette skyldes at det i forbindelse med gjennomgang av tegningene og den skriftlige dokumentasjonen ble avdekket feil i tegningsgrunnlaget. Det er veldig vanskelig å se hva søker har tatt utgangspunkt i. Det er betenkelig at det er oppgitt feil opplysninger i andre søknadsrunde også, sier avdelingsleder for avdeling Plan og byggesak i NEAS, Frode Moum.

Kommunen har et selvstedig ansvar

Etter at NEAS klaget på vegne av Grethe Golden, har PBE varslet at de vurderer å trekke den andre rammetillatelsen i byggesaken tilbake. Etaten har brukt NEAS dokumentasjon på saksbehandlingsfeil som argumenter for tilbakekalling av rammetillatelse.

– Her har kommunen et selvstendig ansvar å gjennomgå den dokumentasjon de har fått inn. Jeg ser at etaten har tatt hensyn til en del av våre klagepunkter, men det er også ting det ikke er tatt stilling til. Tegningene viser at det skal bygges fire nye boenheter. At kommunen ikke har stilt spørsmål ved dette synes jeg er merkelig, i og med at det er en reguleringsplan for ene- og tomannsboliger som ligger til grunn for søknaden. Dette blir en veldig stor bolig som i det minste må omsøkes for å få tillatelse, sier Moum.

Burde oppdaget feilene

Han gjør oppmerksom på at det kan glippe i saksbehandlingen enkelte ganger.

– Likevel burde PBE helt klart oppdaget feilene selv. Det er ingen tvil om det. Når de først ble gjort oppmerksom på feilene, skal de likevel ha ros for å vise handlekraft. Selv om jeg har jobbet i mer enn ti år med plan- og byggesaker, måtte jeg jobbe mye med tegningene for å få oversikt, sier Moum, som mener det ikke er gitt for en nabo som Grethe Golden å sette seg inn det komplekse materialet.

Plikt til tilsyn

Han reagerer også på at etaten har gitt dispensasjon fra bebyggelsesplan.

– Slik vi ser det er utnyttelsesgraden for høy og det for mange boenheter til å gi dispensasjon. Dette er tredje gangen søker får muligheten til å komme med riktige opplysninger. Da bør etaten reagere. Kommunen har plikt til å føre tilsyn med ansvarlig foretak og søker. De må ta stilling til om feilene skyldes for mange og vanskelige komponenter, om systemet er for dårlig eller om det rett og slett skyldes manglende kompetanse, sier Moum.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.