– Viktig frifinnelse

Styreleder i Oslo Havn Bern Stilluf Karlsen er fornøyd med frifinnelsen av Oslo Havn og prosjektleder Torild Jørgensen. Foro:Øystein Dahl Johansen

Styreleder i Oslo Havn Bern Stilluf Karlsen er fornøyd med frifinnelsen av Oslo Havn og prosjektleder Torild Jørgensen. Foro:Øystein Dahl Johansen

Styreleder Bernt Stilluf Karlsen mener frifinnelsen av Oslo Havn og prosjektlederen er riktig og viktig.

OSLO HAVN: – Det viktigste er at denne saken saken er kommet ned på et riktig nivå, den har gått fra at deponimotstanderne har sagt at 70.000 kubikk slam var på avveie, til at politiet tok ut tiltale for at 33.000 kubikk var dumpet i overflaten til nå at retten, etter syv ukers vitneførsel, har kommet til at 1.200 kubikkmeter, hovedsakelig stein er dumpet fra overflaten, sier Bernt Stilluf Karlsen som er styreleder i Oslo Havn.

Han viser blant annet til at Secora, som er dømt for å ha dumpet ulovlig, er frikjent for 96 prosent av tiltalen.

Viktig frifinnelse

Videre mener Stilluf Karlsen at det er ekstremt viktig at Oslo Havn og NGI er frikjent for politiets tiltale om falsk forklaring

– Det finnes ikke noen grunnlag for de meget alvorlige påstandene politiet fremsatte da de kom med tiltalen sin, sier Stilluf Karlsen.

Han mener også frifinnelsen av prosjektleder Torild Jørgensen er viktig for fremtidige miljøprosjekt.

– Man ville ikke fått prosjektledere til miljøprosjekter hvis hun ble dømt.

Forenklede løsninger

Stilluf Karlsen mener også at det var rett at Secora og de to ansatte fikk en reaksjon for den ulovlige dumpingen.

– Det riktig at det blir en reaksjon mot dem som valgte forenklede løsninger for å bli kvitt steinene, uten at det var klarert med oss som tiltakshaver, eller med SFT, sier han.

Tror NGI vinner ankesak

NGI har anket dommen og Stilluf Karlsen tror de vil få gehør for dette i neste rettsinstans.

– Jeg tror de vinner fram med anken sin. Det punktet NGI er dømt for er det for de første dissens om i retten, og så tror jeg ikke uaktsomheten, i den grad den har foregått, ikke er straffbar, sier Stilluf Karlsen.

Går bedre enn planen

Oppryddingen i Oslofjorden er for lengst ferdig og tildekkingen i full gang.

– Nå tas det prøver av om sanden blir liggende oppå massene, og ikke synker ned i massene. Den opprinnelige planen var tildekking i 2–3 omganger, men nå ser det ut som tildekkingen har gått mye bedre enn det vi hadde håper på. Når den har fått ligge en stund må vi sjekke om at det er tilstrekkelig tykkelse på sanden alle steder. Så vil vi foreta en justeringstildekking enkelte steder.

– Er det fare for spredning fra deponiet forurensning av fjorden?

– Nei, hvis det er forurensningsfare i fjorden nå, er det ukontrollerte utslipp fra kloakkanlegg, og at man ikke klarer å ryddet opp tilstrekkelig i Alna- og Akerselva og at de fører for mye forurensning ut i fjorden etter at vi har ryddet opp, sier Stilluf Karlsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.