– Vil fungere bedre med flere boliger

Nydalsveien 16–26.

Nydalsveien 16–26. Foto: Illustrasjoner utlånt fra Avantor.

Det mener byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H), som vil ha 110 nye boliger mot Nydalsveien.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nydalsveien 16-26. Illustrasjon: AVANTOR

Klikk på bildet for å forstørre.

Nydalsveien 16-26. Illustrasjon: AVANTOR

Klikk på bildet for å forstørre.

Nydalsveien 16-26. Illustrasjon: AVANTOR

NYDALEN: Byrådet foreslår å regulere Nydalsveien 16–26 til bolig- og næringsformål. Det foreslås blant annet cirka 110 nye boliger og forretninger mot Nydalsveien, der blant annet Christiania Spigerverk holder til i dag.

– Nydalen er blitt et attraktivt sted, men vil fungere enda bedre med flere boliger. Denne planen legger opp til en god kombinasjon av flere boliger og næring som samspiller godt med den omkringliggende bebyggelse, sier byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen i en pressemelding.

– Attraktivt miljø

Planområdet er på cirka 44 mål, og reguleringsplanen legger til rette for 43.500 kvadratmeter bebyggelse over bakken. Av dette skal boligdelen være minimum 10.000 kvm og forretninger inntil 4000 kvm. Resten reguleres til kontor, bevertning, lager og allmennyttig formål (kultur, undervisning og treningssenter). Parkering skal ligge under bakken. Næringsarealene er i hovedsak orientert mot Nydalsveien og boligene mot felles grøntanlegg i vest.

– Forslaget vil legge til rette for et attraktivt miljø i denne delen av Nylandsveien, sier Fredriksen.

Byggehøyden er tre til fem etasjer med hovedvekt på fire etasjer. Den høyeste delen vil ligge ut mot Nydalsveien. Takene skal være grønne. En liten del av planområdet ligger innenfor Småhusplanen, her foreslås det småhusbebyggelse.

Mot vest foreslås det et grøntanlegg på cirka 12 mål. Det skal videre opparbeides en gjennomgående sti i retning nord/syd som skal knyttes til offentlig gangveinett og være tilgjengelig for allmennheten.

– Byrådet er godt fornøyd med at det viktige grøntdraget i vest er ivaretatt på en god måte i forslaget, sier Fredriksen til.

Naboer misfornøyde

Naboene i sameiet Solsiden, på andre siden av Akerselva, har tidligere uttrykt seg kritiske til byggeplanene, som det er Avantor som står bak.

– Den foreslåtte rekken av høye bygg langs Nydalsveien endrer hele landskapsprofilen. Dalen blir delt i to og området langs elva klemmes sammen til fordel for en smal grøntstripe langs åsen i vest, sa styremedlem i sameiet, Nils Roll-Hansen, som også mente bygget tok for mye av utsikten til beboerne, til Nordre Aker Budstikke for et år siden.

Avantor-direktør Christian Joys mente naboene bommet med kritikken.


– Dette er ikke «Barcode» og Bjørvika på nytt. Fasadene er åpnet flere steder for å opprettholde siktlinjer fra øst mot vest. Bygget lages i en «slangeformasjon» med flere åpne og luftige urbane torg mellom, sa Joys til avisen i fjor, og har byrådet på sin side.

Fortette mer

Forslaget om videreutvikling av næringsarealer i Nydalen og innpassing av boliger anses å være i samsvar med den øvrige utviklingen i Nydalen. Forslaget er også i tråd med byøkologisk program ved at fortetting skjer på tidligere industriområder og ikke på bekostning av grønnstruktur, verneverdige bygninger og bygningsmiljø, melder byrådet.

– Avantor har blitt oppfordret av offentlige myndigheter om å fortette enda mer enn det vi opprinnelig gjorde, har Joys tidligere sagt om prosjektet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.