100 000 til frivillig aktivitet

Nylig delte Ullern bydel ut 100 000 kroner til frivillig aktivitet i bydelen.

Ullern: Det var ingen ordinær tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet i Ullern bydel i 2005. I budsjettet for 2006 ble det derimot avsatt totalt 100 000 kroner til kultur- og fritidsaktiviteter. Myndighet til fordeling av midlene er delegert til Ullern kultur- og oppvekstkomité, og formålet med tilskuddet er å stimulere til aktivitet blant bydelens befolkning innenfor kultur- og fritidsområdet, barne- og ungdomsarbeid, samt innen idrettsaktiviteter.
- Det er et mål at tiltaket skal bidra til en mer levende bydel, sier bydelsdirektør Thor-Even Strømme.
Det kom inn tolv søknader i 2006, og det ble søkt om til sammen 132 825 kroner. Samtlige søkere fikk støtte.
- Støtten til forskjellige lag og organisasjoner bidrar til å aktivisere barn, unge og voksne i bydelen gjennom positive fritidsaktiviteter. Midlene kan også bidra til å ivareta et mangfoldig kulturtilbud og gi en mer levende bydel, forteller Strømme.
Han ser spesielt positivt på tiltak som bidrar til økt egenaktivitet og som retter seg mot grupper som faller utenfor de ordinære kultur- og fritidstilbud i bydelen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.