19 tomter forkastet

I arbeidet med å finne steder til barnehageutbygging, er 19 alternativer forkastet. Seks steder står igjen som aktuelle.

Frogner: 1114 av 1616 barnehageplasser benyttes av barn i bydelen viser status fra 1. april. De resterende plassene benyttes av barn fra andre bydeler.

En nyere status fra 1. mai viser at 303 barn står uten barnehageplass i bydelen. I tillegg finnes det 100 barn under ett år, som ikke blir regnet med.

Det har vært jobbet med å finne mulige plasser til barnehageutbygging, og mange er altså forkastet. Omsorgsbygg, bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen har samarbeidet om vurderingen av de ulike plassene.

Plasser som er vurdert og er blitt forkastet, er:

Hydrobygget ved Solli plass:Lokalene er utleid, og eksisterende bedriftsbarnehage er i full drift.

Drammensveien 118: Består av en gammel trevilla og en trafo som eies av Hafslund Nett. Avskrevet på grunn av strålefare fra trafo.

Drammensveien 155: Tilhører Bydel Ullern.

Munkedamsveien 92: Avskrevet på grunn av negative reaksjoner fra myndigheter og etater.

Solbertorvet/Gardeveien 4-6: Vurdert som for liten og er i privat eie. Ikke aktuell. Plan- og bygningsetaten har i senere tid fremmet et eget reguleringsforslag.

Drammensveien 42B: SIO barnehage med utvidelsemulighet. Universitetet ønsker ikke å selge tomt til kommunal barnehage.

Langegaardsløkken: Vurdert som vanskelig i forhold til bruk av friarealet.

Sporeveisgata 20, Den tyske skolen: For omfattende ombygging.
Cort Adlers gate 30, Ingeniørhøyskolen: Svært dårlig egnet. Lite uteområde med dårlig solbelysning.

Briskeby brannstasjon: Ingen planer om å omdisponere denne.

Kirkeveien 92, nedenfor NRK: Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel St. Hanshaugen.

"Vaske-Bakkes" hus: Vanskelig tilgjengelighet med store ombyggingsbehov. Meget store omkostninger.

Frognerparken, ved Frogner Stadion: Barnehage i forbindelse med en eventuell utbygging av anlegget er blitt drøftet. Oslo Bymuseum: Flytting av museet er ikke aktuelt.

Drammensveien 110: Mulig midlertidig barnehage, vurdert som for lite areal.

Majorstuen skole, Nordbygningen: Små og uhensiktsmessige lokaler. Vil maksimalt få plass til en og en halv avdeling. Dårlig uteområde.

Underhaugsveien/ Josefinesgate: I privat eie. Eier ønsker ikke å selge eller leie ut til barnehageformål.

Bygdøynesveien 14: Dårlig adkomstmuligheter. Må bruke båt for å komme seg frem.

Huk barnepark: Kommer i konflikt med friareal ved en eventuell utbygging til barnehage.

Pilestredet 75: Plan- og bygningsetaten ønsker en toavdelings barnehage. Mye naboklager. Skrinlagt, fordi den ville bli for liten.

Drammensveien 60: Kan være aktuelt å flytte Mogens Thorsen barnepark hit, slik at Drammensveien 33 kan bli barnehage.

Eiendommer som kan være aktuelle, er:

Drammensveien 60: Omsorgsbygg har kjøpt denne eiendommen til barnehageformål. Det jobbes nå med å utrede et forslag.

Drammensveien 33: Prosessen er påbegynt, og det jobbes med å utarbeide et planforslag.

Hengsengveien/Kongsgården: Ønskelig at Plan- og bygningsetaten regulerer inn en barnehage.

Nordal Rolfsens plass/Uranienborg skole: Mulighetsstudie utarbeidet.

Uranienborg barnehage: Flere alternative forslag har kommet frem. Fortsatt ikke avklart.

Hjelms gate 3: Eksisterende barnehage kan rives, for deretter å oppføre en ny barnehage. Omsorgsbygg mener at dette er veldig dyrt og at det mest sannsynlig ikke blir noen utbygging her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.