*Nettavisen* Nyheter.

194 pågrepet etter demonstrasjonene

Foto: SveinGustav Wilhelmsen

Flest nordmenn, flest menn, flest fra Oslo og få vanekriminelle. Politiet offentligjorde sin første rapport etter demonstrasjonene som var 8. og 10. januar.

I forbindelse med de to demonstrasjonene i Oslo i januar, ble 194 personer pågrepet eller innbrakt av politiet; de fleste fordi de nektet å fjerne seg på politiets anmodning, skriver politiet i en pressemelding.

Av disse 194 ble 34 personer pågrepet/innbrakt i forbindelse med demonstrasjonen torsdag 8. januar, mens 160 personer ble pågrepet/innbrakt under demonstrasjonen lørdag 10. januar.

Flest over 18 år

Av de 194 personene var 122 over 18 år, mens 72 var under 18 år. Andelen under 18 år ligger på 37,1 % for de innbrakte/pågrepne fra de to demonstrasjonene sett under ett.

Andelen var noe høyere blant de innbrakte/pågrepne fra demonstrasjonen 10. januar enn fra demonstrasjonen 8. januar.

Flest menn

Det var flest menn blant de innbrakte/pågrepne. Fra den første demonstrasjonen var totalt 33 av 34 innbrakte/pågrepne menn.

Fra den andre demonstrasjonen var 143 menn og 17 kvinner. Ser vi de to demonstrasjonene under ett, utgjorde menn 90,7 % av de innbrakte/pågrepne.

De fleste bor i Oslo

De fleste av de innbrakte/pågrepne har bopel i Oslo (143 personer). Det er også enkelte personer fra Oslos nabopolitidistrikter.

Flest nordmenn

Av de totalt 194 innbrakte/pågrepne var 161 norske statsborgere (83,0 %). Det ble innbrakt/pågrepet 33 personer med et annet statsborgerskap enn norsk.

Få vanekriminelle

De fleste av de innbrakte/pågrepne har ikke tidligere vært registrert av politiet for kriminelle forhold eller handlinger, men noen få for enklere forhold.

Ser man dette i forhold til at det også ble innbrakt/pågrepet et relativt høyt antall personer som ikke er registrert tidligere for straffbare forhold, viser dette til det store spennet med hensyn til kriminell historikk:

personer som er helt ukjente for politiet, som ikke er registrert for kriminalitet eller vært pågrepet tidligere
personer som er registrert for kriminalitet, men kun et fåtall straffbare forhold og i det alt vesentlige forseelser
personer som er registrert for mye og til dels meget grov kriminalitet.

Bred deltakelse i demonstrasjonene

De ulike markeringene i forbindelse med Israels krigføring på Gaza-Stripen, har samlet deltakere fra ulike deler av befolkningen. Det har vært en bred deltakelse.

I de deler av demonstrasjonene som har medført opptøyer, er deltagelsen noe mer begrenset.

Mange av deltakerne har forlatt områdene etter at demonstrasjonen er avsluttet, men en del har også blitt igjen av nysgjerrighet om demonstrasjonene ville utarte seg.

Følges opp av stasjonene

De som ble innbrakt/pågrepet, vil bli fulgt opp individuelt ved sin lokale politistasjon. Dette arbeidet forankres i det godt etablerte samarbeidet Oslo kommune og politiet har når det gjelder barn og ungdom.

Hensikten er å forebygge at lignende episoder som ved de siste demonstrasjonene gjentar seg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.