*Nettavisen* Nyheter.

200.000 kan få økt pensjonsskatt

Nordstrandsmannen Einar Kjosmoen er leder for Oslo fylkeslag av Norsk Pensjonistforbund. Han mener Finansdepartementets skatteforslag vil få urimelige konsekvenser for dagens pensjonister. Foto: Foto: Kristin Trosvik

Regjeringens forslag om økt skatt på pensjonsinntekter vekker sterke reaksjoner.

OSLO: Det er Finansdepartementet som står bak forslaget om endring i skattereglene for pensjonsinntekter. Forslaget har bakgrunn i pensjonsreformen som trer i kraft 1. januar 2011 og innebærer at alle med pensjonsinntekt over 281.000 kroner vil få en skatteskjerpelse.

Skatteskjerpelsen øker med størrelsen på pensjonen. Forslaget skal ikke skal berøre minstepensjonister.

Trygdeavgift økes

Den aktive Nordstrand-pensjonisten Einar Kjosmoen er leder for Oslo fylkeslag av Norsk Pensjonistforbund.

Han mener forslaget, som vil gi økt skatt til mer enn 200 000 pensjonister, er hårreisende.

– Eksperter hevder at hver tredje av landets pensjonister vil få økt skatt. Minstefradraget skal riktignok økes, men særfradraget for alder skal bort. Og trygdeavgiften skal økes fra 3 prosent til 4.7 prosent, sier Einar Kjosmoen og presiserer at forslaget vil berøre mange Nordstrand-pensjonister.

Reformfinansiering

Forbundsleder i Norsk Pensjonistforbund, Borge Rørvik, synes det er dypt urimelig at økt pensjonskatt skal finansiere pensjonsreformen.

– Finansministeren må vite at om dette forslaget går igjennom, rammes pensjonister som overhodet ikke har mulighet til å gå tilbake i jobb igjen. Det eneste disse pensjonistene sitter igjen med er økt skatt, sier Rørvik.

Det vil si at dagens pensjonister skal betale for et pensjonssystem som ikke vil gjelde for dem.

– Det er urimelig at dagens pensjonister skal betale for fremtidens pensjonister. Hvis det er for lite penger i «kassa» må det vedtas generell skatteøkning, sier fylkeslagets leder, Einar Kjosmoen.

– Utgangspunktet var at eksisterende pensjonister ikke skulle få noen forandringer som følge av reformen. Nå blir det en endring nesten før reformen er i gang, sier Rørvik

200.000 i ryggen

Norsk Pensjonistforbund (NPF) er høringsinstans og leverte sin uttalelse 3. mai som var høringsfristen.

NPF uttaler seg på vegne av egne medlemmer samt de samarbeidende organisasjonene Telepensjonistenes Landsforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets Pensjonistforbund, Statens Vegvesens Pensjonistforbund, Postens Pensjonistforbund, Fagforbundet og LO-Stats pensjonistutvalg. Disse har til sammen over 200.000 medlemmer.

Forslaget blir trolig behandlet i forbindelse med statsbudsjettet i oktober.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.