Gå til sidens hovedinnhold

60 grunneiere må gi tomt til sykkelvei

For kommunen vil lage egen sykkeltrasé og fortau, på begge sider i Maridalsveien, fra Carl Kjelsensvei og opp til Brekke.

KORSVOLL/BREKKE: Og for å få tilstrekkelig areal til utbyggingen av sykkelfelt og fortau (der det ikke allerede er fortau opp til Brekke) må kommunen erverve tomt fra 60 grunneiere, fra en til fire meter for hver eiendom, i henhold til plan- og bygningsetatens saksinnsyn.Saksbehandler Ulf Henriksen i Bymiljøetaten, forteller at planene frem til Brekke, er i forlengelsen av sykkelfeltene og fortauene som allerede er i Maridalsveien opp til Carl Kjelsensvei, og på begge sider av veien.

– Bortsett fra det aller siste strekke frem til Brekkekrysset – på østsiden – der planlegges det kun sykkelsti, og ikke fortau, forteller Henriksen.

LES OGSÅ: «Hei, det er kommunen. Kan du sykle?»

Kan ekspropriere

De berørte tomteeierne får tilbud om å selge det kommunen trenger for å gjennomføre planene.

Og hvis folk ikke vil selge?

– På generelt grunnlag kan jeg si at alle reguleringsplaner, som ikke er eldre enn 10 år, har hjemmel for ekspropriasjon, hvis det blir behov for det. Når det er sagt, så er min erfaring at kommunen i de aller fleste slike tilfeller kommer frem til en avtale med tomteierne, som både kommunen og tomteeierne er fornøyde med, sier Henriksen.

Etter at planinitiativet har vært på høring i blant annet bydel Nordre Aker og i respektive etater, skal arbeidet med selve reguleringsplanen starte.

Korsvollbeboer og næringsutleier Vidar Braate er en av grunneierne langs Maridalsveien fra Carl Kjelsensvei til Brekke, og da lignende planer var på bordet for noen år siden, var hans eiendom en av de "berørte". Planene fra dengangen stoppet opp.

– Trist at kommunen nå igjen tar frem disse planene, spesielt når det gjelder sykkelfeltbiten. Mitt inntrykk er at veistrekningen i dag fungerer greit for jobbsyklister og andre «vanlige» syklister. Vi kan ikke tilrettelegge for at enda flere supersyklister få prioritert gjennomfartsåre frem og tilbake fra Maridalen, fremfor fotgjengeres sikkerhet, og det i tillegg på bekostning av forringelse av privat eiendom, sier Braate, og viser til at mange barn krysser Maridalsveien på vei til og fra skolen.

– Tenk på de barna som om en stund kanskje ikke bare skal krysse bilveien for å komme seg til eksempelsvis Korsvoll skole, men i tillegg måtte forholde seg til syklister i egne felt i full fart i begge retninger. Syklistene kommer jo ganske så lydløse også!

Og selv om kommunen skal betale for tomta de trenger, er ikke Braate i tvil om at det likevel blir til eiendomsforringelse.

– Her ved butikken blir det vel kanskje ikke plass til parkeringsplasser mot Maridalsveien lenger?,Det vil jo eventuelt få betydning for kundene og Ica og RIMI-butikken, som leier våre lokaler, sier Braate, og understreker at han slett ikke har noe imot syklister, og selv også sykler mye.

LES OGSÅ: Henriette herjer i skogen

Butikk siden 1938

Braate har alltid bodd på Korsvoll – Braates bestefar åpnet også kolonialforretning i lokalene i 1938. Senere ble det både kjøtt og pølsemakeri på stedet, frisør, koks- og vedsalg, skomaker, og til og med en bensinstasjon var det i området i gamle dager. En etter en forsvant virksomhetene, og i dag er Rimi på Korsvoll den «siste» butikken igjen på veien inn i Maridalen, i tillegg til Brekkekiosken litt lenger bort i veien.

– I utgangspunktet føler man seg jo maktesløs overfor kommunen, når man blir presentert slike planer. Men vi får jo håpe på at kommunen kan se nyanseringene og konsekvensene slike planer kan medføre, og at eventuelle innhugg i privateiendommene eventuelt blir så begrenset som mulig, ifølge Braate.

LES OGSÅ: Vil gjøre det bedre for oppsalsyklister

– Missing link

Informasjonsansvarlig i Syklistenes Landsforbund, Hulda Tronstad, er - kanskje ikke overraskende - veldig glad for planene.

–Skal vi få på plass målsetningen om at flest mulig kan og bør sykle, så er det jo et must at det blir et sammenhengende sykkelveinett rundt og i byen, og dette er jo en "missing link" på vei opp til Brekke. Og jeg tror dette vil bli en sykkelvei til glede for alle syklister, ikke bare "supersyklistene", som Braate nevner. Det tryggeste for alle er jo også ryddige trafikkforhold som egne sykkelfelt og fortau, og syklister skal jo også forholde seg til trafikkreglene blant anneti forhold til å stoppe for barn og andre som ønsker å krysse sykkelfelt og veien forøvrig, sier Tronstad.
Reklame

Her kan du levere Lotto