*Nettavisen* Nyheter.

7 av 10 lommetyverier skjer i Oslo

TRYGGERE BY: Politimester Anstein Gjengedal mener godt og langsiktig arbeid ligger bak det synkende antallet anmeldelser. Grove tyverier fra person på offentlig sted øker imidlertid dramatisk. Foto: FOTO: ANDERS AUBERG

Oslopolitiet mottok 88.307 anmeldelser i fjor.

OSLO: Antall anmeldelser er forholdsvis likt 2010-tallene (-0,4 %), viser Oslo politidistrikts årsstatistikk som ble presentert i dag.– Oslo er en av hovedstedene som vokser mest i Europa. Mange grupperinger trekker til Oslo, likevel går kriminaliteten ned. Det tar tid å se resultater og over tid har vi hatt en god utvikling og jeg vil påstå at Oslo er blitt en tryggere by, sier politimester Anstein Gjengedal til dittoslo.no.

Vinningskriminalitet utgjorde 58 % av anmeldelsene, en økning på 4,7 % fra årets før. Også lovbruddskategoriene vold, økonomi og sedelighet øker i 2011.

Les også: Gutter er voldelige, jenter nasker

Det er registrert færre anmeldelser for narkotikalovbrudd, skadeverk og trafikk.

Urban kriminalitet

Det er registrert rundt 50 prosent færre villainnbrudd i fjor, mens grove tyverier fra person på offentlig sted (lommetyveri) øker eksplosivt. Økningen fra 2010 er på hele 4.641 saker, noe som tilvarer en økning på 45 %.

Politiet beskriver lommetyveri som en urban type kriminalitet og 73,3 prosent av anmeldelsene for dette lovbruddet i Norge i 2011 skjedde i byen vår.

Drap

I 2011 ble 19 personer drept i Oslo. Tallene er sterkt påvirket av de åtte som omkom i regjeringskvartalet 22/7. Uten disse ble det begått elleve drap i Oslo, mot sju i 2010.

Det ble i fjor registrert 14 forsøk på drap, mot 18 i 2010.

– Vi har få drap i Oslo, cirka ett i måneden. Her er det ofte kjent gjerningsperson og høy oppklaringsprosent, sier Anstein Gjengedal.

Ran og vold

Det ble begått tilnærmet like mange ran i fjor som året før. Det er begått 15 færre ran av forretninger og kiosker, mens ran av person øker med 20.

Det ble ikke registrer noen bank-, post- eller verditransportran i 2011, en trend som har holdt seg i flere år.

Oslopolitiet mottok i 2011 tre prosent flere anmeldelser for vold, 142 flere enn i 2010. Politiet ser at mye av volden skjer i helgene på byen.

– Vi har økt tilstedeværelsen i dette tidsrommet, sier Gjengedal.

Sedelighet

I 2011 ble det anmeldt 208 voldtekter i Oslo, mot 162 i 2010. Samtidig ble det anmeldt 43 voldtektsforsøk, mot 29 året før. Dette er en økning på drøye 30 %.

Oslo politidistrikts rapport om voldtekt som ble publisert på vårparten fikk mye medieoppmerksomhet, og politiet mener dette kan forklare økningen i voldtektsanmeldelser.

– Medias fokus på voldtekt har antakelig bidratt til økningen i anmeldte voldtekter som vi hadde i andre halvår av 2011, skriver politiet.

Politimester Gjengedal er likevel bekymret og vil fortsette den jobbingen for å hindre flere voldtekter.

– Jeg er bekymret og oppfordrer jentene til å lytte til politiets råd, de må huske på at gjerningspersonene gjerne jakter på egnede ofre, sier Gjengedal til dittoslo.no.

Bedrageri

I 2011 var det en økning i antall anmeldelser for bedrageri/utroskap på 338 saker. Det er spesielt anmeldelser for grovt bedrageri som øker mest, med 610 saker, en økning på nesten 350 prosent.

Aksjon mot åpne rusmiljøer

Antall anmeldelser for ordensforstyrrelser øker kraftig, men dette reflekterer i stor grad politiets strategi og innsats. I 2011 har politiet vært aktivt til stedet ved de åpne rusmiljøene og økningen på nesten 70 prosent gjenspeiler innsatsen som er gjort blant annet foran Østbanehallen og nedre del av Karl Johan.

– Vi ønsker en by uten åpenlys bruker- og omsetningssteder av narkotika, sier Gjengedal.

Bruker lengre tid

Saksbehandlingstiden i oslopolitiet øker fra 117 dager i 2010 til 136 dager i 2011.

Om tiden spiller noen rolle kommer ikke fram av statistikken fra Oslo politidistrikt, men oppklaringsprosenten på forbrytelser øker fra 23,7 prosent i 2010 til 24,1 prosent i 2011 (+0,4 prosent) eller 1344 flere oppklarte saker.

Oslopolitiet har langt lavere oppklaringsprosent enn andre politidistrikt. Årsaken til dette mener politiet er sammensetningen av kriminaliteten i Oslo, blant annet med mengden vinningskriminalitet, som har langt lavere oppklaringsprosent enn andre typer kriminalitet.

Får kjeft

– Vi får kjeft for lav oppklaringsprosent, men mye av dette skyldes vinningskriminalitet der politiet har ingen eller få spor, som for eksempel tyveri av mobiltelefoner og lommebøker, sier Gjengedal.

Oppklaringsprosenten er høyest på narkotikaforbrytelser, økonomisk kriminalitet og sedelighet. Vinningskriminalitet og skadeverk har lavest oppklaringsprosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.