Gå til sidens hovedinnhold

70-tallsbarne- hagebarn søkes

Sentrum: Professor Tone Schou Wetlesen ved Universitetet i Oslo med personer som har du vokst opp med to yrkesaktive foreldre og gått i barnehage eller hos dagmamma på 1970 eller 1980-tallet. Hun trenger deres erfaringer til et familiesosiologisk forskningsprosjekt som retter søkelyset på hvordan foreldres måte å kombinere ansvar for barn med yrkesaktivitet overføres fra en generasjon til den neste.

Det har skjedd store endringer i barns oppvekstvilkår de siste tiårene. Hvordan har barna som i dag er voksne opplevd disse forandringene? Hvilke ønsker har de for omsorgen av sine egne barn og hvilke muligheter har de for å realisere sine ønsker? Dette er spørsmål som Professor Scou Wetlesen trenger å få mer kunnskap om. Hun ønsker å komme i kontakt med aktuelle personer som kan tenke seg å delta i en intervjusamtale, og setter stor pris på å bli kontaktet enten på e-post adresse:t.s.wetlesen@sosiologi.uio.no, eller på telefon 22 85 52 10 (arbeid) eller 22 23 30 47 (privat). Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og vil kunne få betydning for utformingen av morgendagens familiepolitikk.

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet